(advertentie)

Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden

Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aanmeldingen van nieuwe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De inspectie keek naar al deze aanmeldingen en waar nodig werd een contact of bezoek gepland. Dat laatste gebeurde 79 keer. Over het algemeen is de aandacht voor persoonsgerichte zorg heel goed. Nieuwe aanbieders zijn ook gemotiveerd om snel verbeteringen door te voeren. Want dat is soms nog nodig.

Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden. Vorig jaar was dat nog vrijwillig. Het helpt zorgaanbieders op een rij te zetten wat er allemaal nodig is voor goede zorg.

Resultaten
De inspectie heeft haar beeld over nieuwe zorgaanbieders in de ggz gepubliceerd. Enkele punten daaruit:

  • Niet alle zorgaanbieders hebben een procedure om incidenten te registreren, te bespreken en eventueel te melden. Zo’n procedure is bedoeld om van incidenten te leren en ze te voorkomen.
  • De meeste nieuwe aanbieders hebben een klachtenregeling en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Soms stellen ze de eis dat een cliënt een klacht eerst met de behandelaar  bespreekt. Dat kan voor cliënten soms moeilijk zijn. De inspectie vindt daarom dat een cliënt ook gelijk en rechtstreeks naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris mag gaan. Zo staat het ook in de wet.
  • De meeste zorgaanbieders kennen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar ze weten niet altijd hoe die in de eigen praktijk toegepast moet worden.
  • Zorgaanbieders voorzien in waarneming als zij gepland afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie. Maar weinig zorgaanbieders hebben waarneming op voldoende niveau geregeld als zij onverwacht uitvallen.
  • Niet alle zorgverleners kennen het medicatiegebruik van hun cliënten. Als ze medicijnen voorschrijven, gebruiken ze niet altijd een elektronisch voorschrijfsysteem. Dat is wel de norm.
  • Zorgaanbieders willen graag goede en veilige zorg leveren. Maar de processen daarvoor zijn vaak onvoldoende uitgewerkt. Zo is nog aandacht nodig voor methodisch werken. En voor het goed vastleggen in dossiers van belangrijke beslissingen of keuzes in een behandeling. Dat is nodig voor de continuïteit van de zorg: de zorg over een langere periode of bij overdracht van de ene naar de andere zorgverlener.  

Publicaties
Factsheet nieuwe aanbieders in de GGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/nieuwe-zorgaanbieders-in-geestelijke-gezondheidszorg-van-goede-wil-nog-niet-alles-op-orde
Originele titel: Nieuwe zorgaanbieders in geestelijke gezondheidszorg van goede wil, nog niet alles op orde
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-30

Relevante artikelen ...

Noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars door rechter bekrachtigd Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden Het is belangrijk dat zorgaanbieders en... GGZ Thu, 17 Mar 2022, 14:01:19
GGZ-aanbieder Compass onder verscherpt toezicht Er zijn zorgen zijn over de geboden kwaliteit en continuïteit van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft ggz-aanbieder Compass onder versch... GGZ Thu, 14 Oct 2021, 14:04:32
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
Patiënten- en cliëntenorganisaties roepen op tot samenwerken In tegenstelling tot de oude wet, staan in deze wet rechten van mensen en zorgvuldig handelen voorop Patiënten- en cliëntenorganisaties Ieder(in), Ka... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 15:57:26
Iedere cliënt moet passende ggz zorg krijgen De maatschappij wordt steeds ingewikkelder, waardoor deze kwetsbare cliëntengroep steeds meer overvraagd en overbelast raakt De nieuwste cijfers late... GGZ Tue, 09 Jul 2019, 12:13:52
GGZ-instellingen leveren wachttijden alsnog aan Deze wachttijdinformatie is essentieel voor verwijzers als huisartsen, maar ook voor patiënten zelf en voor zorgverzekeraars. De 3 ggz-instellingen d... GGZ Tue, 07 Aug 2018, 13:54:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com