Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden

Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aanmeldingen van nieuwe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De inspectie keek naar al deze aanmeldingen en waar nodig werd een contact of bezoek gepland. Dat laatste gebeurde 79 keer. Over het algemeen is de aandacht voor persoonsgerichte zorg heel goed. Nieuwe aanbieders zijn ook gemotiveerd om snel verbeteringen door te voeren. Want dat is soms nog nodig.

Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden. Vorig jaar was dat nog vrijwillig. Het helpt zorgaanbieders op een rij te zetten wat er allemaal nodig is voor goede zorg.

Resultaten
De inspectie heeft haar beeld over nieuwe zorgaanbieders in de ggz gepubliceerd. Enkele punten daaruit:

 • Niet alle zorgaanbieders hebben een procedure om incidenten te registreren, te bespreken en eventueel te melden. Zo’n procedure is bedoeld om van incidenten te leren en ze te voorkomen.
 • De meeste nieuwe aanbieders hebben een klachtenregeling en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Soms stellen ze de eis dat een cliënt een klacht eerst met de behandelaar  bespreekt. Dat kan voor cliënten soms moeilijk zijn. De inspectie vindt daarom dat een cliënt ook gelijk en rechtstreeks naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris mag gaan. Zo staat het ook in de wet.
 • De meeste zorgaanbieders kennen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar ze weten niet altijd hoe die in de eigen praktijk toegepast moet worden.
 • Zorgaanbieders voorzien in waarneming als zij gepland afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie. Maar weinig zorgaanbieders hebben waarneming op voldoende niveau geregeld als zij onverwacht uitvallen.
 • Niet alle zorgverleners kennen het medicatiegebruik van hun cliënten. Als ze medicijnen voorschrijven, gebruiken ze niet altijd een elektronisch voorschrijfsysteem. Dat is wel de norm.
 • Zorgaanbieders willen graag goede en veilige zorg leveren. Maar de processen daarvoor zijn vaak onvoldoende uitgewerkt. Zo is nog aandacht nodig voor methodisch werken. En voor het goed vastleggen in dossiers van belangrijke beslissingen of keuzes in een behandeling. Dat is nodig voor de continuïteit van de zorg: de zorg over een langere periode of bij overdracht van de ene naar de andere zorgverlener.  

Publicaties
Factsheet nieuwe aanbieders in de GGZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Nieuwe zorgaanbieders in geestelijke gezondheidszorg van goede wil, nog niet alles op orde
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 30 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!