De richtlijn geeft aanbevelingen over het in te zetten behandelbeleid, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk

Op 23-5-2024 is de vierde revisie van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De richtlijn is ontwikkeld door de Werkgroep Depressie, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn geeft aanbevelingen over het in te zetten behandelbeleid, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk. In de richtlijn zijn enkele belangrijke wijzingen doorgevoerd.

Voor de update van de vorige richtlijn Depressie (uit 2013) zijn 24 modules ontwikkeld. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige versie is dat er altijd een combinatie van psychotherapie en antidepressiva wordt aanbevolen voor matige of ernstige depressie, terwijl eerder ook alleen psychotherapie of medicatie werd geadviseerd. Verder worden verschillende soorten psychotherapie effectief bevonden bij depressie, waarvan de cognitieve gedragstherapie het meest is onderzocht en ook het meest duurzaam lijkt.

Bij de keuze voor antidepressiva wordt aangeraden om als eerste stap te starten met citalopram, escitalopram, fluoxetine en sertraline, wat overeenkomt met de adviezen in de standaard Depressie van het Nederlands Huisartsengenootschap. Er zijn nu ook aanbevelingen voor rTMS (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie) opgenomen in de richtlijn als derde behandelvariant naast psychotherapie en medicatie. 

Tenslotte bevat de nieuwe richtlijn aparte onderdelen waarin de vervolgbehandeling na herstel (met psychotherapie en/of medicatie) en het afbouwen van antidepressiva worden besproken.       

De multidisciplinaire richtlijn Depressie beschrijft de diagnostiek en behandeling van mensen met een depressieve stoornis in elke levensfase: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Ook benoemt de richtlijn de afstemming die nodig is tussen de verschillende zorgdisciplines en tussen opeenvolgende fasen in het zorgproces bij depressie: van preventie en vroege herkenning tot nazorg, afbouw van antidepressiva en terugvalpreventie.

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een depressie.

De werkgroep die de richtlijn ontwikkelde, bestond uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, een huisarts en ervaringsdeskundigen. Zij werden door de betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen afgevaardigd. De werkgroep werd methodologisch, inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door het Trimbos-instituut.

Bekijk de richtlijn in de Richtlijnendatabase

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Update Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 23 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!