(advertentie)

Steeds meer mensen kloppen aan bij de professionele hulp- en zorgtak van het Leger des Heils, zo blijkt uit de jaarcijfers van 2016.

In totaal deden er 37.500 mensen een beroep op het Leger, een stijging van 8 procent ten opzichte 2015. Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg: "Als gevolg van bezuinigingen in de psychiatrie, het gevangeniswezen en de jeugdzorg is de druk op onze hulpverlening flink toegenomen. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling."

De toenemende stijging is vooral te merken in de dag- en nachtopvang. Alhoewel er bedden bijgezet zijn, is de opvang nog steeds overvol. Met name het aantal jongeren in de opvang (tot 23 jaar) is met 25% fors toegenomen. “Het lijkt wel of de crisis een vertraagd effect heeft op de onderkant van de samenleving, de mensen die het sowieso niet goed redden”, aldus Vader. “Het gaat om mensen die moeite hebben met de wereld te begrijpen, die geen andere uitweg in hun onderhoud zien dan het plegen van een delict. Het is een enorme hoeveelheid mensen die het echt niet meer zien zitten in de samenleving. Bijkomend probleem is dat de doorstroom stagneert. Er is geen plek.”

Hulpverlening onder druk
Op basis van haar jaarcijfers concludeert het Leger dan ook dat er meer mensen op straat belanden met de meest uiteenlopende en complexe problematieken. Tegelijkertijd ziet de organisatie dat de tarieven voor passende, langdurige zorg onder druk staan. Vader: “De transitie van het sociale domein, dat onder de verantwoordelijkheid is gekomen van gemeentes, is gepaard gegaan met hele stevige bezuinigingen. Dat heeft geleid tot een reductie van het aantal bedden waar mensen langere tijd kunnen verblijven - dat geldt voor de psychiatrie, het gevangeniswezen en de jeugdzorg. Met andere woorden: het vangnet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving scheurt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we na twee jaar transitie slechter af zijn dan voorheen.”

Om het tij te keren pleit het Leger des Heils dan ook voor vier zaken: meer goedkope huisvesting, stevige ondersteuning voor de meest kwetsbaren, een goede toegang tot schuldhulp en voldoende plekken voor Beschermd Wonen. Om haar boodschap kracht bij te zetten debatteerde ze maandag middag 12 juni met politici, experts en ervaringsdeskundigen in de Nieuwspoort in den Haag.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-07-29

Relevante artikelen ...

Jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg krijgt extra geld Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek Het kabi... GGZ Mon, 27 May 2019, 20:20:44
Minder keuze dagbesteding De gedwongen verandering van dagbesteding is vaak opgelegd, zonder goede informatievoorziening of zinnig overleg De dagbesteding in de langdurige zor... GGZ Mon, 01 Apr 2019, 12:20:26
Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid In de maatschappij lopen de opvattingen of ADHD te veel of te weinig wordt gediagnosticeerd, sterk uiteen Sinds maandag 4 februari is de zorgstandaar... GGZ Tue, 05 Feb 2019, 15:20:06
Arbocatalogus en app tegen stress gelanceerd De vernieuwde arbocatalogus ggz en de app ‘Zorg voor minder stress’ sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingen in de branche Werkgevers en werknemers... GGZ Mon, 23 Apr 2018, 18:54:53
Uitgaven in GGZ hoger Hogere uitgaven in de GGZ, maar crisisdienst kwam minder in actie Uit declaratiegegevens van zorgverzekeraars, die op verzoek van Zorgverzekeraars Ne... GGZ Sun, 08 Apr 2018, 06:33:05
Beleidsregels geweld tussen cliënten van kracht Zorgaanbieders en aanbieders van jeugdhulp hoeven minder ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten niet langer afzonderlijk te melde... GGZ Wed, 23 Aug 2017, 19:47:48