Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen

Alle onderzoeken en adviezen over de problemen in de jeugdzorg hebben nog geen tastbaar beleid opgeleverd. De nood is hoger dan ooit, schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS. De SER dringt aan op uitvoering van zijn advies uit 2021.

De SER kwam in 2021 in het rapport 'Van systemen naar mensen' met tien adviezen. Die gingen over verbetering van de hulpverlening, samenhang in het jeugdzorgaanbod, betere aansturing van de hulp en duidelijke afspraken tussen gemeenten en rijk. Sindsdien zijn de problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming alleen maar groter geworden, aldus de SER. Het ziekteverzuim is hoog en de werkdruk neemt toe, waardoor steeds meer professionals de jeugdzorg verlaten. De wachtlijsten groeien. Kinderen en gezinnen wachten steeds langer op hulp. Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen.

Haast maken
De SER vraagt de staatssecretaris om haast te maken met de uitvoering van zijn adviezen uit 2021. Drie adviezen moeten daarbij volgens de SER voorrang krijgen: de expertise in lokale teams versterken, inzetten op preventie en integraal werken, en administratieve lasten verlagen.

Inhoudelijke opdracht voorop
Verder stelt de SER dat in de jeugdzorg de financiën te veel bepalen hoeveel ruimte er is voor verbeteringen. In de begroting voor volgend jaar staat bijvoorbeeld een bezuiniging van 374 miljoen euro ingeboekt, terwijl de financiële problemen bij jeugdzorgaanbieders groot zijn. De inhoudelijke opdracht moet juist voorop staan, stelt de SER. Dat betekent tegemoetkomen aan de urgente hulpvraag van kinderen en gezinnen, en de te hoge werkdruk bij professionals verlagen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NJI
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NJI
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: SER: Nood in jeugdzorg is hoger dan ooit
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 27 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!