Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen

Alle onderzoeken en adviezen over de problemen in de jeugdzorg hebben nog geen tastbaar beleid opgeleverd. De nood is hoger dan ooit, schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een brief aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS. De SER dringt aan op uitvoering van zijn advies uit 2021.

De SER kwam in 2021 in het rapport 'Van systemen naar mensen' met tien adviezen. Die gingen over verbetering van de hulpverlening, samenhang in het jeugdzorgaanbod, betere aansturing van de hulp en duidelijke afspraken tussen gemeenten en rijk. Sindsdien zijn de problemen in de jeugdhulp en jeugdbescherming alleen maar groter geworden, aldus de SER. Het ziekteverzuim is hoog en de werkdruk neemt toe, waardoor steeds meer professionals de jeugdzorg verlaten. De wachtlijsten groeien. Kinderen en gezinnen wachten steeds langer op hulp. Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen.

Haast maken
De SER vraagt de staatssecretaris om haast te maken met de uitvoering van zijn adviezen uit 2021. Drie adviezen moeten daarbij volgens de SER voorrang krijgen: de expertise in lokale teams versterken, inzetten op preventie en integraal werken, en administratieve lasten verlagen.

Inhoudelijke opdracht voorop
Verder stelt de SER dat in de jeugdzorg de financiën te veel bepalen hoeveel ruimte er is voor verbeteringen. In de begroting voor volgend jaar staat bijvoorbeeld een bezuiniging van 374 miljoen euro ingeboekt, terwijl de financiële problemen bij jeugdzorgaanbieders groot zijn. De inhoudelijke opdracht moet juist voorop staan, stelt de SER. Dat betekent tegemoetkomen aan de urgente hulpvraag van kinderen en gezinnen, en de te hoge werkdruk bij professionals verlagen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NJI
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NJI
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nji.nl/nieuws/ser-nood-in-jeugdzorg-is-hoger-dan-ooit?utm_campaign=nieuwsbrief-jeugd&utm_source=nieuwsbrief-nji&utm_medium=email
Originele titel: SER: Nood in jeugdzorg is hoger dan ooit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-10-27

Relevante artikelen ...

Tijdens werkonderbreking jeugdbescherming en jeugdreclassering passen inspecties werkwijze aan De inspecties constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat De Inspectie Gezondhe... Jeugdzorg Thu, 24 Nov 2022, 06:58:30
Samenwerking Z-CERT en Jeugdzorg Nederland rond cybersecurity en informatiebeveiliging Jeugdhulporganisaties maakten het afgelopen jaar een grote stap in het verder digitaliseren van de hulpverlening Jeugdzorg Nederland en Z-CERT gaan j... Jeugdzorg Thu, 07 Apr 2022, 19:16:19
Feitenonderzoek bij uithuisplaatsing van kinderen krijgt toezicht van de IGJ De inspectie kijkt in het toezicht naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing De Inspectie Gezondheidszorg en ... Jeugdzorg Thu, 24 Feb 2022, 16:09:06
Jeugdzorgmedewerkers dreigen met 24 uurs staking Het zou de tweede keer in de 120-jarige geschiedenis van de jeugdzorg zijn dat medewerkers 24 uur lang het werk neerleggen Jeugdzorgmedewerkers in ... Jeugdzorg Wed, 09 Feb 2022, 15:32:18
Jeugdzorg blijft kwetsbaar Ondanks coronasteun blijft de financiële positie van de jeugdzorg zorgelijk Organisaties in de jeugdzorg zijn het jaar 2020, ondanks de coronacrisis,... Jeugdzorg Tue, 26 Oct 2021, 11:37:41
Kwetsbare kinderen en gezinnen in de toekomst sneller hulp Kinderen en gezinnen krijgen nu te maken met verschillende professionals en moeten soms steeds opnieuw hun verhaal doen Als het aan de ministeries va... Jeugdzorg Wed, 31 Mar 2021, 06:38:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com