Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben jaarverslagen van 186 ggz-instellingen geanalyseerd en trekken een aantal zorgelijke conclusies.

GGZ Nederland herkent het beeld uit het onderzoek dat de sector onder druk staat door dalende tarieven en productievolumes. Het is bijzonder zorgelijk dat investeringen in de sector achterblijven. Verder herkent GGZ Nederland het beeld van een stijging van het aantal vacatures gedurende 2016, zonder nu direct de omvang te kunnen bevestigen. Dat er daarbij ook moeilijk te vervullen vacatures zijn, herkennen wij eveneens. Verschillen tussen regio’s zijn groot, al is het tekort aan psychiaters in de sector overal merkbaar.

De arbeidsmarktkrapte komt door natuurlijk verloop, door een bescheiden groei van de vraag naar ggz, en vooral door de kwaliteitsslag die de ggz doormaakt als gevolg van alle veranderingen in de zorg. De enorme administratieve lasten in de sector belemmeren bovendien een efficiënte inzet van zorgprofessionals: zij zijn een te groot deel van hun tijd kwijt aan administratie. Daar bovenop heeft de administratieve lastendruk een negatief effect op het imago van de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken.

GGZ Nederland heeft met andere partijen in de sector afspraken gemaakt om wachttijden aan te pakken. Onderdeel daarvan zijn maatregelen om de capaciteit in de sector te vergroten en efficiënter in te zetten. Zo zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen en over het meer faciliteren van taakherschikking door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten en ervaringsdeskundigen. Deze maatregelen hebben echter pas op langere termijn effect op het huidige arbeidsmarktbeeld. Voor de kortere termijn gaan wij graag met het ministerie van VWS, onderwijsinstellingen en zorgpartners in overleg om de huidige arbeidsmarktproblematiek gericht aan te pakken. We denken hierbij aan extra financiële steun voor de groeiende vraag naar stageplaatsen, bij- en opscholingsprogramma’s en arbeidsmarktcampagnes. En met het oog op imagoverbetering van de ggz op de arbeidsmarkt is het essentieel dat de administratieve lastendruk voor ons zorgpersoneel daadwerkelijk vermindert.

Bron: GGZ Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-07-04

Relevante artikelen ...

Advies van NZa aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken NZa ziet mogelijkheden voor ggz-patiënten om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren De NZa adviseert VWS om een eventuele aanpassing in het... GGZ Tue, 22 Mar 2022, 12:07:29
Onzekerheid over behoud ggz-dagbesteding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten in november geadviseerd deze dagbesteding voorlopig niet over te nemen Duizenden cliënt... GGZ Wed, 22 Dec 2021, 14:19:12
Te weinig diepe hersenstimulatie toegepast bij psychiatrische patiënten De patiënt krijgt bij deze behandeling elektrodes in de hersenen ingebracht Ondanks bewijs dat het werkt, passen psychiaters diepe hersenstimulatie n... GGZ Thu, 16 Dec 2021, 14:06:59
De Nederlandse ggz stelt jaarplan 2021 GGZ beschikbaar De Nederlandse ggz laat zich leiden door vijf ambities Vanaf dinsdag 12 januari is het jaarplan 2021 van de Nederlandse ggz online beschikbaar. We ga... GGZ Tue, 12 Jan 2021, 10:52:32
Nieuwe ordening ggz is urgent Zorgvisie interviewde Jacobine Geel naar aanleiding van het paper dat de Nederlandse ggz samen met lidinstellingen schreef ‘De coronacrisis maakt dui... GGZ Tue, 29 Dec 2020, 12:01:42
Ggz professioneel en accuraat omgegaan met de coronacrisis De inspectie concludeert dat de ggz tot op heden goed, flexibel en krachtig omgaat met de coronacrisis De ggz is tot nu toe op een accurate en profes... GGZ Sun, 20 Sep 2020, 17:47:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com