Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet

Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

De BGZJ herkent veel van de grondige analyse van de commissie Sint. Uit het rapport blijkt dat er voor de complexe problematiek binnen de jeugdzorg zowel op financieel als inhoudelijk vlak grote uitdagingen liggen, die bij ongewijzigd beleid en wetgeving onvoldoende kunnen worden opgepakt. De jeugdbranches onderschrijven dat fundamentele keuzes nodig zijn om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op en de beheersbaarheid van de uitgaven op peil te houden.

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet, ten aanzien van de reikwijdte, de beleidsvrijheid en het niveau van uitvoering. De BGZJ ziet dat als erkenning voor de zorgen die ze de afgelopen jaren steeds geuit heeft. De branches willen dat de herbezinning nu hoog op de politieke agenda komt te staan. De in het rapport geadviseerde ‘ontwikkelagenda’ en ‘veranderstrategie’ moeten tot stand komen met jongeren, ouders, professionals en zorgorganisaties. Volgens de BGZJ kan echte verandering alleen in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse ggz
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse ggz
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 27 apr 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!