(advertentie)

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet

Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

De BGZJ herkent veel van de grondige analyse van de commissie Sint. Uit het rapport blijkt dat er voor de complexe problematiek binnen de jeugdzorg zowel op financieel als inhoudelijk vlak grote uitdagingen liggen, die bij ongewijzigd beleid en wetgeving onvoldoende kunnen worden opgepakt. De jeugdbranches onderschrijven dat fundamentele keuzes nodig zijn om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op en de beheersbaarheid van de uitgaven op peil te houden.

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet, ten aanzien van de reikwijdte, de beleidsvrijheid en het niveau van uitvoering. De BGZJ ziet dat als erkenning voor de zorgen die ze de afgelopen jaren steeds geuit heeft. De branches willen dat de herbezinning nu hoog op de politieke agenda komt te staan. De in het rapport geadviseerde ‘ontwikkelagenda’ en ‘veranderstrategie’ moeten tot stand komen met jongeren, ouders, professionals en zorgorganisaties. Volgens de BGZJ kan echte verandering alleen in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse ggz
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nederlandse ggz
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/rapport-sint-onderstreept-noodzaak-tot-besluitvorming-toekomst-jeugdzorg
Originele titel: Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-04-27

Relevante artikelen ...

Home 4 kids onder verscherpt toezicht De jeugdhulpaanbieder heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Home 4 kids in Dronten onder ... Jeugdzorg Mon, 25 Jul 2022, 16:05:49
Verslechtering mentale gezondheid van jongeren Jongeren voelden zich onder andere vaker neerslachtig en somber In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 ... Jeugdzorg Wed, 01 Jun 2022, 10:59:27
Nog steeds onvoldoende bescherming voor kwetsbare kinderen Al in 2019 constateerden de inspecties dat de overheid niet genoeg doet om kinderen te beschermen De jeugdbeschermingsketen kampt nog steeds met veel... Jeugdzorg Sat, 14 May 2022, 11:40:30
Gesloten jeugdzorg nam minder jongeren op Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten In 2021 kregen 1 815 jongeren jeugdzorg in een gesloten inrichting. Dat waren er 265 minde... Jeugdzorg Fri, 29 Apr 2022, 06:08:45
Aanpak complexe jeugdzorg krijgt oplossingsrichtingen van coalitie "Samen verder" De coalitiepartijen zullen zich samen blijven inzetten om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren Kinderen en gezinnen met complex... Jeugdzorg Wed, 02 Mar 2022, 12:56:36
Zorgen over problematisch gamegedrag en gebruik van sociale media Jongeren met autisme of ADHD gamen vaker teveel In het voortgezet speciaal onderwijs bestaan veel zorgen over problematisch gamegedrag en gebruik van... Jeugdzorg Tue, 25 Jan 2022, 15:53:00

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com