(advertentie)

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet

Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

De BGZJ herkent veel van de grondige analyse van de commissie Sint. Uit het rapport blijkt dat er voor de complexe problematiek binnen de jeugdzorg zowel op financieel als inhoudelijk vlak grote uitdagingen liggen, die bij ongewijzigd beleid en wetgeving onvoldoende kunnen worden opgepakt. De jeugdbranches onderschrijven dat fundamentele keuzes nodig zijn om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op en de beheersbaarheid van de uitgaven op peil te houden.

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet, ten aanzien van de reikwijdte, de beleidsvrijheid en het niveau van uitvoering. De BGZJ ziet dat als erkenning voor de zorgen die ze de afgelopen jaren steeds geuit heeft. De branches willen dat de herbezinning nu hoog op de politieke agenda komt te staan. De in het rapport geadviseerde ‘ontwikkelagenda’ en ‘veranderstrategie’ moeten tot stand komen met jongeren, ouders, professionals en zorgorganisaties. Volgens de BGZJ kan echte verandering alleen in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse ggz
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nederlandse ggz
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/rapport-sint-onderstreept-noodzaak-tot-besluitvorming-toekomst-jeugdzorg
Originele titel: Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-04-27

Relevante artikelen ...

Meerderheid jongeren ervaren hun gezondheid als goed Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor naar aanleiding van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor De overgrote meerderheid van de jo... Jeugdzorg Fri, 23 Apr 2021, 12:23:20
VWS stelt 58,5 miljoen euro voor activiteiten voor jongeren beschikbaar Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt Gemeenten krijgen 58,5 miljoen euro van het kabinet om gedurende de winter activiteiten te organiseren... Jeugdzorg Thu, 10 Dec 2020, 11:20:13
Jongeren worden door de coronamaatregelen angstiger en somberder Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC tijdens de eerste lockdown Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en heb... Jeugdzorg Mon, 19 Oct 2020, 18:44:02
Er komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp Gemeenten zorgen dat passende jeugdhulp beschikbaar is voor kinderen en jongeren Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeu... Jeugdzorg Thu, 18 Jun 2020, 06:21:43
Kwaliteit en financiën bij jeugdzorg staan onder druk De IGJ constateert dat veel kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders niet voldoen aan de eisen die aan deze zorg worden gesteld De Inspectie Gezondheidszorg... Jeugdzorg Mon, 01 Jun 2020, 11:20:52
Coronacrisis treft kwetsbare kinderen het hardst Bij kinderen tot 12 jaar maken de professionals zich vooral zorgen over kinderen met gedragsproblemen Kwetsbare kinderen en jongeren worden het hards... Jeugdzorg Thu, 28 May 2020, 06:13:53