Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet

Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

De BGZJ herkent veel van de grondige analyse van de commissie Sint. Uit het rapport blijkt dat er voor de complexe problematiek binnen de jeugdzorg zowel op financieel als inhoudelijk vlak grote uitdagingen liggen, die bij ongewijzigd beleid en wetgeving onvoldoende kunnen worden opgepakt. De jeugdbranches onderschrijven dat fundamentele keuzes nodig zijn om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op en de beheersbaarheid van de uitgaven op peil te houden.

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet, ten aanzien van de reikwijdte, de beleidsvrijheid en het niveau van uitvoering. De BGZJ ziet dat als erkenning voor de zorgen die ze de afgelopen jaren steeds geuit heeft. De branches willen dat de herbezinning nu hoog op de politieke agenda komt te staan. De in het rapport geadviseerde ‘ontwikkelagenda’ en ‘veranderstrategie’ moeten tot stand komen met jongeren, ouders, professionals en zorgorganisaties. Volgens de BGZJ kan echte verandering alleen in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nederlandse ggz
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nederlandse ggz
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/rapport-sint-onderstreept-noodzaak-tot-besluitvorming-toekomst-jeugdzorg
Originele titel: Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-04-27

Relevante artikelen ...

Handen ineen geslagen door jeugdhulppartijen Afspraken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen Na anderhalf... Jeugdzorg Thu, 01 Jul 2021, 12:30:17
Veel gemeenten zien hoge winst bij jeugdzorginstellingen als probleem Is er voldoende zicht op de besteding van ons zorggeld Vanavond heeft Pointer een uitzending over zorgboerderijen en kleine zorginstellingen. We ki... Jeugdzorg Mon, 08 Mar 2021, 12:48:54
VWS stelt 58,5 miljoen euro voor activiteiten voor jongeren beschikbaar Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt Gemeenten krijgen 58,5 miljoen euro van het kabinet om gedurende de winter activiteiten te organiseren... Jeugdzorg Thu, 10 Dec 2020, 11:20:13
Kabinet tot actie gedwongen door inspectierapport jeugdbescherming In een brief aan de Tweede Kamer doen verantwoordelijk ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) nog een aantal verdergaande voorstellen ... Jeugdzorg Fri, 08 Nov 2019, 11:42:52
Alcoholpreventie in Nederland is te universeel Er wordt te weinig rekening gehouden met jongeren die kwetsbaar zijn voor alcoholmisbruik en verslaving Het overgrote deel (90-95%) van de alcoholpre... Jeugdzorg Thu, 03 Oct 2019, 19:26:28
1 miljard extra voor jeugdhulp Ieder(in) is verbijsterd dat de plannen en voorwaarden voor het extra geld tot stand zijn gekomen zonder betrokkenheid van ouders en hun vertegenwoord... Jeugdzorg Mon, 03 Jun 2019, 15:22:33