(advertentie)

Jongeren die gewapende overvallen plegen of betrokken zijn bij steekincidenten raken al op jonge leeftijd op het verkeerde pad

Het kabinet versterkt de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De komende jaren maakt minister Weerwind voor Rechtsbescherming hiervoor extra geld vrij oplopend naar een bedrag van 61 miljoen euro structureel per jaar. Dit komt bovenop de 82 miljoen euro die minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid eerder bekend maakte jaarlijks te investeren in wijken waar risico’s voor jongeren het grootst zijn dat ze worden geronseld door (drugs)criminelen. Alles bij elkaar wordt straks vanaf 2025 143 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor maatregelen om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien.

Jongeren die gewapende overvallen plegen of betrokken zijn bij steekincidenten raken al op jonge leeftijd op het verkeerde pad. Drugscriminelen rekruteren jongeren soms al op jonge leeftijd om pakketjes af te leveren of om ergens op de uitkijk te staan. Ondanks een daling van de jeugdcriminaliteit neemt in een beperkt aantal/bepaalde wijken met veel armoede en werkloosheid de ernstige criminaliteit onder bepaalde risicojongeren toe. Een combinatie van intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt maakt het voor jongeren soms lastig om zich staande te houden en te kiezen voor een veilige toekomst met een goede opleiding en eerlijk werk.

,,Jongeren verdienen een goede toekomst, maar niet iedereen groeit op in een veilige omgeving. Daar liggen criminele verleidingen op de loer. Samen met gemeenten en professionals uit onder meer de zorg en het onderwijs willen we jongeren structuur en toekomstperspectief bieden. We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad. Ook tijdens en na detentie.” stelt minister Weerwind.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: ,Het dragen van vuurwapens en betrokkenheid in de drugshandel wordt in wijken door sommige jongeren al gekopieerd. Een intensieve persoonsgerichte aanpak is nodig om de intimiderende druk van drugshandel op jongeren, hun ouders, broertjes en zusjes te stoppen. Deze aanpak is niet vrijblijvend. Alles valt of staat met het aanspreken op gedrag en het betrekken van ouders. Wie toch de fout in gaat, moet worden gecorrigeerd. Alleen door zowel grenzen te stellen als perspectief te bieden, krijgen deze jongeren een kans een ommekeer te maken en uitzicht op een leven zonder steeds achterom te hoeven kijken.’’

De basis voor deze aanpak is het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Naast de eerder aangekondigde investeringen van minister Yeşilgöz-Zegerius, versterkt haar collega Weerwind ook de preventie in de brede jeugdcriminaliteit, de jeugdstrafrechtketen, de nazorg en re-integratie na detentie. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren weer de fout in gaan en/of doorgroeien naar geharde criminelen.

Documenten
TK Brede preventieaanpak georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/01/extra-geld-voor-tegengaan-van-jeugdcriminaliteit
Originele titel: Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-02

Relevante artikelen ...

Verslechtering mentale gezondheid van jongeren Jongeren voelden zich onder andere vaker neerslachtig en somber In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 ... Jeugdzorg Wed, 01 Jun 2022, 10:59:27
Jongeren met crimineel gedrag hebben baat bij ervaringsdeskundige Voor jonge cliënten met crimineel gedrag kunnen mensen die een verleden in de criminaliteit hebben een geloofwaardig rolmodel vervullen Ervaringsdesk... Jeugdzorg Tue, 26 Apr 2022, 13:22:54
Aanpak complexe jeugdzorg krijgt oplossingsrichtingen van coalitie "Samen verder" De coalitiepartijen zullen zich samen blijven inzetten om de zorg voor kinderen en gezinnen duurzaam te verbeteren Kinderen en gezinnen met complex... Jeugdzorg Wed, 02 Mar 2022, 12:56:36
Handen ineen geslagen door jeugdhulppartijen Afspraken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen Na anderhalf... Jeugdzorg Thu, 01 Jul 2021, 12:30:17
Onderzoek of kinderen kunnen worden geholpen met een online hulpprogramma Doe de MARIO-check! Kinderen van ouders met psychische problemen hebben het in deze tijden van Covid extra zwaar. Het MARIO consortium, bestaande uit... Jeugdzorg Mon, 10 May 2021, 13:42:00
Meerderheid jongeren ervaren hun gezondheid als goed Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor naar aanleiding van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor De overgrote meerderheid van de jo... Jeugdzorg Fri, 23 Apr 2021, 12:23:20

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com