(advertentie)

De inspectie kijkt in het toezicht naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht uitvoeren naar de kwaliteit van onderzoek bij een gedwongen uithuisplaatsing van kinderen. De jeugdbescherming staat zwaar onder druk door onder meer arbeidsproblematiek en wachtlijsten. Ondanks deze problemen is zorgvuldig feitenonderzoek en het betrekken van jeugdigen en ouders nodig bij een ingrijpende beslissing als een gedwongen uithuisplaatsing.

Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Maar uit eerder inspectieonderzoek bleek dat kinderen die jeugdbescherming krijgen, toch nog onvoldoende beschermd worden. Dit heeft meerdere oorzaken zoals wachtlijsten bij de verschillende organisaties in de jeugdbeschermingsketen, het tekort aan ervaren jeugdbeschermers en het gebrek aan tijdige passende hulp.

Hierdoor moeten jeugdbeschermingsinstellingen, zogenoemde gecertificeerde instellingen, keuzes maken om onder deze moeilijke omstandigheden de jeugdbeschermingsmaatregel tijdig en goed uit te voeren. Om een gedwongen uithuisplaatsing te voorkomen, is het belangrijk dat actief met de jeugdige en de ouders wordt samengewerkt en er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan.

Ook kreeg de IGJ signalen over de kwaliteit van het feitenonderzoek en dossiervoering door onder meer Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Daarbij gaven de kinderrechters in oktober 2021 aan dat zij soms verstrekkende beslissingen nemen op basis van onvolledige of onjuiste rapportages

Toezicht
De inspectie kijkt in het toezicht naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing. In het gepubliceerde toetsingskader is te lezen naar welke onderwerpen de inspectie kijkt. Hierbij worden alle partijen die een rol speelden bij de beslissing betrokken. In het toezicht kijkt de inspectie onder meer naar de manier waarop de behoefte van de jeugdige centraal stond en besluiten zijn genomen. Daarnaast wordt bekeken of het onderzoek tijdig, deskundig en cliëntgericht is uitgevoerd. Dat doet de inspectie aan de hand van 40 à 50 uithuisplaatsingen uit 2021. Wanneer ouders en jeugdigen hiervoor open staan praat de inspectie  ook met hen.

De resultaten zijn voor de zomer van dit jaar te verwachten.

Los van toeslagenaffaire kinderopvang
Het toezicht op de kwaliteit van het feitenonderzoek richt zich op gedwongen uithuisplaatsingen in het algemeen. Dit toezicht staat los van het onderzoek dat de Inspectie Justitie en Veiligheid doet om na te gaan of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming.

Publicaties
IGJ Toetsingskader voor toezicht 'feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing'

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/02/24/toezicht-op-feitenonderzoek-bij-uithuisplaatsing-van-kinderen
Originele titel: Toezicht op feitenonderzoek bij uithuisplaatsing van kinderen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-02-24

Relevante artikelen ...

Verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio Brabant verlengd Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat De Inspectie... Jeugdzorg Fri, 25 Mar 2022, 09:35:02
Overdracht jeugdbeschermingszaken Briedis intensief gevolgd Op 1 juni 2021 is Briedis failliet verklaard Nu Briedis Jeugdbeschermers failliet is kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of een zorgvuldige... Jeugdzorg Sun, 06 Jun 2021, 06:14:02
In de jeugdzorg gaat leren van calamiteiten niet vanzelf Professionals in de jeugdzorg vinden het belangrijk om te leren van calamiteiten Calamiteiten in de jeugdzorg hebben een grote maatschappelijke impac... Jeugdzorg Thu, 31 Oct 2019, 14:37:51
Justitiële jeugdinrichtingen door IGJ onderzocht De afgelopen jaren is de samenstelling van de groep justitiabelen in JJI’s complexer geworden Vier inspecties* gaan onderzoeken of eerder door hun ... Jeugdzorg Thu, 04 Jul 2019, 17:27:41
Schrijnende tekorten jeugdzorg en GGZ De huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg ... Jeugdzorg Wed, 08 May 2019, 12:27:35
Niet duidelijk of verbetermaatregelen RvdK doel treffen De voortgangsrapportage meldt niet of dat zo snel gaat als het verbeterplan beoogt De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkte de afgelopen tijd ... Jeugdzorg Sun, 28 Apr 2019, 06:19:49