Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede,laaggeletterdheid en werkloosheid

Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder hoge levensverwachting. Het kabinet vindt deze gezondheidsverschillen vanuit moreel en economisch oogpunt onwenselijk. Het vraagt de SER daarom om voor eind 2022 met een advies te komen over maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen om gezondheidsachterstanden aan te pakken.

Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Reden voor het kabinet om de SER te vragen met een brede blik te kijken naar de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: de arbeidsmarkt, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein. De manier waarop het beleid binnen en tussen deze terreinen functioneert heeft namelijk invloed op de gezondheid van mensen. Het kabinet wil ook graag weten van de SER hoe de sociale partners zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsachterstanden.

Het kabinet gaat de SER vragen gemeenten en het SER Jongerenplatform actief te betrekken bij het advies.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/18/kabinet-vraagt-ser-advies-over-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
Originele titel: Kabinet vraagt SER advies over sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-02-19

Relevante artikelen ...

Maatregelen voor een rookvrije generatie worden verscherpt E-sigaretten kunnen vanaf 2025 alleen nog worden verkocht in speciaalzaken Het kabinet wil dat kinderen die nu opgroeien deel zullen uitmaken van d... Management & beleid Sun, 04 Dec 2022, 10:41:15
Lachgasverbod per 1 januari Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Va... Management & beleid Mon, 14 Nov 2022, 21:02:18
Pandemische paraatheid versterkt In de COVID-19 pandemie zijn bestaande structuren en praktijken op de proef gesteld en vaak niet toereikend gebleken Het kabinet heeft ingestemd met ... Management & beleid Sat, 05 Nov 2022, 15:00:57
Nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg gemaakt Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave Afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS,... Management & beleid Sat, 05 Nov 2022, 14:45:27
Investering door Nederland in internationale pandemische paraatheid In de open wereld van vandaag is internationale samenwerking essentieel Nederland investeert van 2023 tot en met 2026 jaarlijks drie miljoen euro ext... Management & beleid Thu, 27 Oct 2022, 14:13:49
"Historisch" integraal zorgakkoord getekend, maar huisartsen doen niet mee! Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden Vrijdag 16 september hebben Actiz, ... Management & beleid Fri, 16 Sep 2022, 22:12:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com