Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede,laaggeletterdheid en werkloosheid

Het kabinet gaat de SER om een advies vragen over de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder hoge levensverwachting. Het kabinet vindt deze gezondheidsverschillen vanuit moreel en economisch oogpunt onwenselijk. Het vraagt de SER daarom om voor eind 2022 met een advies te komen over maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen om gezondheidsachterstanden aan te pakken.

Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Reden voor het kabinet om de SER te vragen met een brede blik te kijken naar de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: de arbeidsmarkt, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein. De manier waarop het beleid binnen en tussen deze terreinen functioneert heeft namelijk invloed op de gezondheid van mensen. Het kabinet wil ook graag weten van de SER hoe de sociale partners zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsachterstanden.

Het kabinet gaat de SER vragen gemeenten en het SER Jongerenplatform actief te betrekken bij het advies.