Jeugdstem gaf op 1 maart het startsein voor de (online) campagne ‘Laat je horen’

Ruim een derde van de jongeren die te maken heeft met jeugdzorg zegt dat er niet naar ze wordt geluisterd. Zij voelen zich daardoor niet gehoord en ervaren een gevoel van machteloosheid, onbegrip, onduidelijkheid en eenzaamheid. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Het onderzoek is in 2022 uitgevoerd door Steda in opdracht van Jeugdstem. In totaal deden 133 kinderen en jongeren mee aan het onderzoek. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Jeugdstem is (per 1 maart) de nieuwe naam van AKJ, advies- en klachtenbureau jeugdzorg.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: ‘Er moet iets gebeuren’
Voor Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) is dit een wake-up call: “Het is voor álle jongeren belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat het juist in de jeugdzorg op zoveel plekken onvoldoende gebeurt, is kwalijk. Want meepraten en meebeslissen is essentieel voor je eigen toekomst. Het draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid en het geeft jongeren vertrouwen.” 

Bestuurder van Jeugdstem Pieter Wetser: ‘Kom in actie’
Pieter Wetser, bestuurder van Jeugdstem: “Onze vertrouwenspersonen horen nog te vaak van jongeren dat er niet naar ze wordt geluisterd. Dit onderzoek bevestigt dat beeld nog eens. “We hopen dat een communicatiecampagne jongeren tot actie aanzet om wel van zich te laten horen en dat ze ons nog beter weten te vinden om hen daarbij te ondersteunen.”

Pieter Wetser wijst verder op het rapport 'Recht doen aan kinderen en ouders' van de Reflectiecommissie Jeugdrechters. In dat rapport, dat eerder deze maand verscheen, wordt er duidelijk op gewezen dat het horen van kinderen van groot belang is.

Campagne ‘Laat je horen’
Jeugdstem gaf op 1 maart het startsein voor de (online) campagne ‘Laat je horen’. In de campagne komen onder andere jongeren aan het woord, die andere jongeren die te maken hebben met jeugdzorg oproepen om in actie te komen en van zich te laten horen. De campagne wordt ingezet op Instagram, Facebook, Tiktok en YouTube.  De campagne verwijst duidelijk naar de website van Jeugdstem. Op jeugdstem.nl vinden jongeren en (pleeg)ouders alle informatie die zij nodig hebben. Op de website kunnen zij ook direct in contact komen met een vertrouwenspersoon.

Wettelijk recht op een vertrouwenspersoon
Kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg, hebben recht op bijstand van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Om problemen te bespreken of een klacht in te dienen.

Over Jeugdstem
De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Jeugdstem voert het onafhankelijke vertrouwenswerk uit dat onder de Jeugdwet valt. Onze vertrouwenspersonen werken door heel Nederland.

bron: Jeugdstem


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 02 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!