Op jeugdstem.nl kunnen kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die met jeugdzorg te maken hebben informatie vinden over dit onderwerp

Ruim een derde van de jongeren die te maken heeft met jeugdzorg voelt zich niet veilig in de jeugdzorg.

Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Het onderzoek is in 2022 uitgevoerd in opdracht van Jeugdstem, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

Het onveilig voelen heeft allerlei verschillende oorzaken: het langdurig afzonderen van kinderen en jongeren, intimidatie of onheuse bejegening door medewerkers of door jongeren onderling, het verblijf op locaties waar sprake is van drugsgebruik of -handel en fysiek, psychisch of verbaal geweld.

Campagne Voel jij je je niet veilig in de jeugdzorg?
Om onveiligheid in de jeugdzorg onder de aandacht te brengen start Jeugdstem op woensdag 1 november de campagne Voel jij je niet veilig in de jeugdzorg? In de campagne wordt opgeroepen in actie te komen en onveiligheid te melden. Bekijk de campagne hier.

De campagne wordt ingezet op social mediakanalen, FunX, op NPO Start en op talloze websites. De gezichten van deze campagne zijn jongeren en een ouder die zelf te maken hebben gehad met onveilige situaties in de jeugdzorg. Een van hen is Benito. Zijn verhaal werd recent uitgebreid behandeld in een aflevering van VPRO’s onderzoeksprogramma Argos.

Op jeugdstem.nl kunnen kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die met jeugdzorg te maken hebben informatie vinden over dit onderwerp. Ook kunnen ze via de website snel in contact komen met een vertrouwenspersoon. 

‘Veilig opgroeien is een recht’
Joliska Hellinga, jurist van Jeugdstem: “Kinderen hebben het recht om in veiligheid op te groeien. Artikel 19 van het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ stelt dat kinderen beschermd moeten worden tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing. Helaas zien wij in de praktijk dat anno 2023 nog steeds niet alle kinderen veilig in de jeugdzorg verblijven.”

Over Jeugdstem
Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die met jeugdzorg te maken hebben. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Jeugdstem voert het onafhankelijke vertrouwenswerk uit dat onder de Jeugdwet valt. Onze vertrouwenspersonen werken door heel Nederland.

Bron: Jeugdstem