Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken

Meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist waren 7 jaar of jonger. Daarbij gingen er meer jongens dan meisjes naar de logopedist. Kinderen hadden ook meer consulten nodig dan volwassen voor de behandeling van hun gezondheidsprobleem. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’ over 2021.

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ieder jaar wordt er door het Nivel inzicht gegeven in het zorgproces, de inhoud van de zorg en welke patiënten worden behandeld door de logopedist in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Vooral kinderen bezochten de logopedist
De meeste patiënten die de logopedist bezochten in 2021 waren van het mannelijke geslacht (57%). Het merendeel van de mannen (89%) en vrouwen (78%) was tijdens hun jeugd (0-17 jaar) onder behandeling. Meer dan de helft van alle patiënten was zelfs 7 jaar of jonger. Hierbij waren procentueel meer jonge jongens (61% van alle mannen) onder behandeling dan jonge meisjes (49% van alle vrouwen). Net als voorgaande jaren, werden kinderen vooral behandeld voor problemen met de taalontwikkeling en articulatie. Volwassen hadden daarentegen juist problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek.

Kinderen meer consulten dan volwassenen
Het gemiddeld aantal behandelingen per behandelepisode kwam in 2021 op 15 consulten. Een behandelepisode is de periode tussen het eerste en laatste moment dat de patiënt voor een bepaald gezondheidsprobleem bij de logopedist komt. Per behandeltraject hadden kinderen gemiddeld meer consulten dan ouderen, en mannen gemiddeld meer dan vrouwen. In voorgaande jaren werd er alleen gekeken naar de consulten bij de logopedist in een kalenderjaar. De behandeling van een patiënt door de logopedist kan echter starten in het ene jaar en doorlopen in de volgende. Door uit te gaan van de volledige behandelepisode sluit de gemiddelde omvang van de zorg in het onderzoek beter aan bij de zorg die in de praktijk wordt verleend.

Over het onderzoek
Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - waaronder logopedisten - routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van 155 eerstelijns logopediepraktijken, met informatie van totaal 45.756 patiënten verspreid over het hele land. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Logopedist behandelt vooral jongens tussen 4 en 7 jaar oud, voor taalontwikkeling en articulatie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 02 jun 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!