De eerste stap is gezet naar de ontwikkeling van een beweeggame met en voor kinderen met astma.

Op 5 april 2017 startte het tweejarige RAAK-onderzoek SIMBA dat vanuit het lectoraat Oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam zal worden uitgevoerd. Kinderen met astma in de leeftijd van 8 – 12 jaar bewegen de helft minder dan hun gezonde leeftijdsgenootjes waardoor ze een verminderde conditie en een hoger risico op overgewicht hebben. Doel van SIMBA is om met de ontwikkeling van een beweeggame het beweegplezier bij deze kinderen te verhogen zodat de dagelijkse fysieke activiteit toeneemt.

De kinderen brainstormen mee
Het onderzoek betrekt naast kinderen ook ouders, kindertherapeuten en een consortium van specialisten op het gebied van longziekten, onderzoek met kinderen en game ontwikkeling.
Bijzonder aan dit onderzoek is de actieve betrokkenheid van de doelgroep; kinderen met milde tot ernstige astma in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. In de eerste projectfase zullen zij samen met ouders en kindertherapeuten in onderzoekssessies in gesprek gaan om de factoren van beweeggedrag te achterhalen en zullen vervolgens gaan brainstormen over mogelijke oplossingen hoe je dit kan stimuleren. Een aantal van deze ideeën worden verder uitgewerkt tot een conceptoplossing. Uiteindelijk zal er een prototype van de beweeggame worden gemaakt die door deze groep getest wordt voordat de definitieve game ontwikkeld wordt.

Hoe wordt de game getest?
Hoe bruikbaar en effectief de game is wordt in de laatste fase van het onderzoeksproject onderzocht in een pilotstudie van een half jaar. Twee groepen van elk 36 kinderen worden gevolgd. Groep 1 gebruikt de beweeggame tijdens therapiesessies en in de thuissituatie, groep 2 volgt reguliere therapiesessies. Er wordt primair gekeken naar de fysieke activiteit en het plezier in bewegen. Secundair wordt getest op verschillen in longfunctie, fysieke fitheid, astmacontrole en kwaliteit van leven. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van meetinstrumenten als beweegdagboekjes, vragenlijsten, longfunctie meting en functionele spierkracht.

Kennisdeling
Vanuit de Hogeschool van Amsterdam worden studenten ingezet om bij te dragen aan het onderzoek. Studenten van de faculteiten Gezondheid en Bewegen Sport en Voeding zullen worden ingezet bij de voorbereiding, de verzameling en de verwerking van de deelonderzoeken. In de ontwikkeling van de game zullen studenten van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie deelnemen. De VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) richt zich op kennisdeling binnen de beroepspraktijk van oefen-, cesar-, en mensendiecktherapeuten.

Het project loopt van april 2017 tot april 2019 waarbij de opbrengsten naast een inzetbare beweeggame voor kinderen en kindertherapeuten ook inzicht in factoren van beweeggedrag van kinderen met astma van 8-12 jaar zijn. De resultaten van het onderzoek zullen zowel in landelijke als internationale tijdschriften gepubliceerd worden.

Partners
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam; kenniscentrum Gezondheid (ACHIEVE), kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie en kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding, Stichting Fitkids, Longfonds, AMC, VUmc, Merem, Ter Gooi en Kinderkliniek Almere.

Bron: HVA


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 29 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!