(advertentie)

Juzt heeft de inspectie inmiddels laten weten dat alle jeugdigen van de locatie Lievenshove op 7 mei 2019 zijn uitgeplaatst

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 2 mei 2019 Juzt voor de hulp die wordt geboden aan jeugdigen die verblijven op de locatie Lievenshove een aanwijzing gegeven. Er is op deze locatie sprake van structurele tekortkomingen in de geboden jeugdhulp. Dit geldt voor de kwaliteit van de individuele hulpverlening aan de cliënten, voor de veiligheid van de cliënten en voor het leefklimaat op deze locatie.

Wat is er aan de hand?
Het gebrek aan verbeterkracht, het maandenlange uitstel van verbeteringen en de voortdurende onduidelijkheid over de verhuizing van de jeugdigen die op Lievenshove verblijven maakt dat de inspectie er geen vertrouwen in heeft dat Juzt zonder deze bestuursrechtelijke maatregel op korte termijn zal voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp op de locatie Lievenshove.

De inspectie volgt Juzt sinds 2016 intensief met oog op de vele bestuurswisselingen, signalen over de zorgelijke financiële situatie en meerdere reorganisaties. Vanaf medio 2018 tot heden is er vanuit verschillende bronnen een toename van (anonieme) signalen over de kwaliteit van de jeugdhulp geboden op de locatie Lievenshove. Dit alles was de afgelopen maanden aanleiding voor het uitvoeren van onaangekondigd toezicht ter plekke naar de verleende kwaliteit van de jeugdhulp.

Juzt heeft de inspectie inmiddels laten weten dat alle jeugdigen van de locatie Lievenshove op 7 mei 2019 zijn uitgeplaatst, waardoor er nu geen jeugdigen meer verblijven op deze locatie.

Hoe nu verder?
Ondanks de sluiting van Lievenshove door Juzt zelf moet Juzt er samengevat voor zorgen dat wordt voldaan aan de gestelde normen voor de uitvoering van de (jeugd)hulpverlening, veiligheid en leefklimaat. Juzt moet hier zo snel mogelijk aan voldoen, uiterlijk 15 mei 2019. Daarnaast moet uiterlijk 3 juni de fysieke leefomgeving op orde zijn.

De inspectie zal conform de gestelde termijnen toetsen of Juzt op de nieuwe verblijflocaties van de jeugdigen die voorheen op de locatie Lievenshove zaten voldoet aan de eisen van de aanwijzing.

Als Juzt binnen de gestelde termijnen aan alle eisen voldoet, beëindigt de inspectie de aanwijzing. Voldoet Juzt niet binnen de gestelde termijnen aan de aanwijzing dan kan er een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom worden opgelegd om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten
Aanwijzing Juzt

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/05/08/aanwijzing-voor-jeugdhulpaanbieder-juzt
Originele titel: Aanwijzing voor jeugdhulpaanbieder Juzt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-05-08

Relevante artikelen ...

Exportvergunning persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidszorg gewijzigd Per 26 april wordt de vergunningplicht met 30 dagen verlengd Bij het vanuit Nederland exporteren van persoonlijke beschermingsmiddelen naar landen bu... Management & beleid Tue, 28 Apr 2020, 10:32:52
Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt hebben last onder dwangsom Zuster Norma voldoet niet volledig aan een eerder opgelegde aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zowel Zuster Norma Het Witte Huis ... Management & beleid Mon, 16 Mar 2020, 20:37:08
Proteion niet meer onder verscherpt toezicht Proteion heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscher... Management & beleid Mon, 09 Mar 2020, 14:02:40
Amandelhof in Zeist niet meer onder verscherpt toezicht Amandelhof heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het versch... Management & beleid Thu, 13 Feb 2020, 15:06:26
Zeker in de Zorg heeft een last onder dwangsom gekregen De inspectie ziet dat het bij Zeker in de Zorg ontbreekt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondhei... Management & beleid Thu, 13 Feb 2020, 14:47:40
Stichting Roebia Zorg heeft aanwijzing gekregen De inspectie constateert dat Roebia Zorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stic... Management & beleid Thu, 06 Feb 2020, 16:27:24