(advertentie)

MaasstadZorg biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting MaasstadZorg voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. MaasstadZorg biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Wat is er aan de hand

MaassstadZorg schiet tekort op alle thema’s waar de inspectie naar kijkt:

  • cliënt centraal
  • integrale zorg
  • veilige zorg thuis
  • professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
  • sturen op kwaliteit

Dit zijn alle thema’s van het zogeheten toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’.

Zo werken zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. Ook stemt de bestuurder de deskundigheid van de zorgverleners onvoldoende af op de complexiteit van de zorgvraag van de cliënt. De bestuurder heeft niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. Ook zijn de kwaliteit van zorg en de dagelijkse zorgverlening niet in beeld bij de bestuurder. Verder blijkt er binnen MaasstadZorg nog onvoldoende sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren.

In 2017 en 2019 bracht de inspectie ook al bezoeken aan deze zorgaanbieder. Ten opzichte van die inspectiebezoeken heeft de bestuurder onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. Om die reden wil de inspectie expliciet een vinger aan de pols houden en stelt zij MaasstadZorg onder verscherpt toezicht.

Hoe nu verder
Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. MaasstadZorg moet binnen zes maanden voldoen doen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen.

Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd. Bij het beoordelen van de verbeterresultaten houdt de inspectie rekening met de (eventuele) invloed van het coronavirus op de zorgverlening van de instelling. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Inspectierapport
Instellen verscherpt toezicht Stichting MaasstadZorg
Stichting MaasstadZorg Rotterdam januari 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/06/verscherpt-toezicht-voor-stichting-maasstadzorg
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Stichting MaasstadZorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-04-06

Relevante artikelen ...

Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Stichting Present (locat... Management & beleid Fri, 18 Dec 2020, 15:31:12
Stichting Malderburch niet meer onder verscherpt toezicht Het verscherpt toezicht had betrekking op hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 06:06:15
Anemoon bv onder verscherpt toezicht Anemoon is een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen in Leiden De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Anemoon bv onder verscherpt toez... Management & beleid Thu, 29 Oct 2020, 13:41:00
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond onder verscherpt toezicht Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Oude... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 11:08:07
Concentratie en volumenormen van belang Zorgverzekeraars vinden aandacht voor de relatie tussen kwaliteit en volume essentieel Zorgverzekeraars zien in het rapport Concentratie van complexe... Management & beleid Mon, 03 Aug 2020, 18:33:16
Geen aanwijzing meer voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard De aanwijzing voor Midgaard bestond uit twee delen. Het eerste deel van de aanwijzing is al eerder beëindigd De aanwijzing die Inspectie Gezondheidsz... Management & beleid Thu, 09 Jul 2020, 17:54:56