MaasstadZorg biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting MaasstadZorg voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. MaasstadZorg biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Wat is er aan de hand

MaassstadZorg schiet tekort op alle thema’s waar de inspectie naar kijkt:

 • cliënt centraal
 • integrale zorg
 • veilige zorg thuis
 • professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
 • sturen op kwaliteit

Dit zijn alle thema’s van het zogeheten toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’.

Zo werken zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. Ook stemt de bestuurder de deskundigheid van de zorgverleners onvoldoende af op de complexiteit van de zorgvraag van de cliënt. De bestuurder heeft niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. Ook zijn de kwaliteit van zorg en de dagelijkse zorgverlening niet in beeld bij de bestuurder. Verder blijkt er binnen MaasstadZorg nog onvoldoende sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren.

In 2017 en 2019 bracht de inspectie ook al bezoeken aan deze zorgaanbieder. Ten opzichte van die inspectiebezoeken heeft de bestuurder onvoldoende verbeteringen doorgevoerd. Om die reden wil de inspectie expliciet een vinger aan de pols houden en stelt zij MaasstadZorg onder verscherpt toezicht.

Hoe nu verder
Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. MaasstadZorg moet binnen zes maanden voldoen doen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen.

Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd. Bij het beoordelen van de verbeterresultaten houdt de inspectie rekening met de (eventuele) invloed van het coronavirus op de zorgverlening van de instelling. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Inspectierapport
Instellen verscherpt toezicht Stichting MaasstadZorg
Stichting MaasstadZorg Rotterdam januari 2020


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Verscherpt toezicht voor Stichting MaasstadZorg
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 06 apr 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!