(advertentie)

Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschouwt in de notitie De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontvouwde.

Voorbereidingen bleken niet toereikend
Als eerste staat de vraag centraal: waarom werd Nederland schijnbaar door deze crisis overvallen, terwijl een pandemie al jarenlang bovenaan de lijst stond van meest denkbare en waarschijnlijke crises? Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast. Er is gekeken naar de voorbereidingen die getroffen waren en waarom deze kennelijk niet toereikend waren. Waar schoten plannen, scenario's en draaiboeken tekort?

Tussenbalans opgemaakt
Ten tweede wordt er geïnventariseerd welke inzichten er inmiddels uit deze zich nog steeds voortslepende crisis zijn opgedaan. Vier thema's staan centraal: de gevolgen voor de gezondheidszorg en de economische, maatschappelijke en psychosociale gevolgen. Over elk thema is recent verschenen onderzoek verzameld en zijn nieuwsberichten geraadpleegd.

Senior onderzoeker Vina Wijkhuijs: "In deze notitie wordt als het ware een tussenbalans opgemaakt. De bedoeling daarvan is om in een vervolgonderzoek te bezien hoe we – met de coronacrisis als ervaring rijker ‒ ons beter zouden kunnen voorbereiden op een dergelijke crisis. Misschien moeten we constateren dat het heil niet primair in plannen en scenario's moet worden gezocht en zullen we moeten leren te improviseren."

Vanuit praktisch oogpunt was het uiteraard niet mogelijk om alle publicaties die hierover reeds verschenen zijn mee te nemen in dit rapport. Dit betekent dat het document dat voorligt niet uitputtend is. Bovendien is het slechts een momentopname: alleen de inmiddels bekende gevolgen zijn gedocumenteerd.

Notitie: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Factsheet: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Instituut Fysieke Veiligheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Instituut Fysieke Veiligheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/De-coronacrisis-voorbereiding-en-improvisatie.aspx
Originele titel: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-04

Relevante artikelen ...

kinderen de dupe van crisis in de asielopvang Er moet snel verbetering komen in de situatie van jongeren en kinderen in de reguliere asielopvang Dagenlang verblijven in nachtopvang, geen toegang ... Management & beleid Mon, 20 Jun 2022, 06:22:05
Groei omzet en rendement ziekenhuizen Net als in 2020 had de coronapandemie vorig jaar grote impact op de ziekenhuiszorg De veerkracht van de Nederlandse ziekenhuizen tijdens het tweede c... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 06:43:04
Plan pandemische paraatheid van start gegaan Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksge... Management & beleid Sun, 17 Apr 2022, 06:44:53
Kabinet stuurt Langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede kamer Bij een opleving van het virus zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig, hierbij gaan wij uit van een gedeelde verantwoordelijkheid H... Management & beleid Sat, 02 Apr 2022, 12:36:08
Tijdens coronapandemie toonden ziekenhuizen veerkracht Naarmate de crisis langer duurde werd veerkrachtig reageren wel een uitdaging voor zorgpersoneel en de organisatie Ziekenhuisbestuurders vinden dat z... Management & beleid Tue, 29 Mar 2022, 14:00:43
Zorgverzekeraars willen prioriteit voor houdbaarheid zorgsysteem De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk “Iedereen heeft een keer zorg... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 15:21:37

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com