Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschouwt in de notitie De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontvouwde.

Voorbereidingen bleken niet toereikend
Als eerste staat de vraag centraal: waarom werd Nederland schijnbaar door deze crisis overvallen, terwijl een pandemie al jarenlang bovenaan de lijst stond van meest denkbare en waarschijnlijke crises? Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast. Er is gekeken naar de voorbereidingen die getroffen waren en waarom deze kennelijk niet toereikend waren. Waar schoten plannen, scenario's en draaiboeken tekort?

Tussenbalans opgemaakt
Ten tweede wordt er geïnventariseerd welke inzichten er inmiddels uit deze zich nog steeds voortslepende crisis zijn opgedaan. Vier thema's staan centraal: de gevolgen voor de gezondheidszorg en de economische, maatschappelijke en psychosociale gevolgen. Over elk thema is recent verschenen onderzoek verzameld en zijn nieuwsberichten geraadpleegd.

Senior onderzoeker Vina Wijkhuijs: "In deze notitie wordt als het ware een tussenbalans opgemaakt. De bedoeling daarvan is om in een vervolgonderzoek te bezien hoe we – met de coronacrisis als ervaring rijker ‒ ons beter zouden kunnen voorbereiden op een dergelijke crisis. Misschien moeten we constateren dat het heil niet primair in plannen en scenario's moet worden gezocht en zullen we moeten leren te improviseren."

Vanuit praktisch oogpunt was het uiteraard niet mogelijk om alle publicaties die hierover reeds verschenen zijn mee te nemen in dit rapport. Dit betekent dat het document dat voorligt niet uitputtend is. Bovendien is het slechts een momentopname: alleen de inmiddels bekende gevolgen zijn gedocumenteerd.

Notitie: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Factsheet: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Instituut Fysieke Veiligheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Instituut Fysieke Veiligheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/De-coronacrisis-voorbereiding-en-improvisatie.aspx
Originele titel: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-04

Relevante artikelen ...

Geen aantasting financiële positie gehandicaptenzorg in 2020 door corona De uitgaven voor personeel stegen fors met bijna € 450 miljoen tot € 6,4 miljard Ondanks de grote impact van corona op cliënten en personeel hebben d... Management & beleid Thu, 16 Sep 2021, 12:53:59
Aantal uren kinderopvang verruimd Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen ... Management & beleid Mon, 06 Sep 2021, 18:32:18
Steunpakketten per 1 oktober beëindigd Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd Het kabinet stopt per 1 oktob... Management & beleid Tue, 31 Aug 2021, 13:25:03
Coronavaccin voor Europa gecontracteerd Of het vaccin daadwerkelijk in productie kan worden genomen, is helaas met veel onzekerheden omkleed De vaccinalliantie, bestaande uit Nederland, Ita... Management & beleid Mon, 15 Jun 2020, 09:32:12
Zorguitgaven blijven gemiddeld met 2,8 procent per jaar stijgen Door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis komen steeds meer mensen eerder in de zorg terecht T... Management & beleid Mon, 20 Apr 2020, 14:41:57
Beschermingsmiddelen hebben nieuw verdeelmodel Tot nu toe was de verdeling van middelen sterk gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen Minister Martin van R... Management & beleid Sat, 11 Apr 2020, 19:34:27