Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschouwt in de notitie De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontvouwde.

Voorbereidingen bleken niet toereikend
Als eerste staat de vraag centraal: waarom werd Nederland schijnbaar door deze crisis overvallen, terwijl een pandemie al jarenlang bovenaan de lijst stond van meest denkbare en waarschijnlijke crises? Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast. Er is gekeken naar de voorbereidingen die getroffen waren en waarom deze kennelijk niet toereikend waren. Waar schoten plannen, scenario's en draaiboeken tekort?

Tussenbalans opgemaakt
Ten tweede wordt er geïnventariseerd welke inzichten er inmiddels uit deze zich nog steeds voortslepende crisis zijn opgedaan. Vier thema's staan centraal: de gevolgen voor de gezondheidszorg en de economische, maatschappelijke en psychosociale gevolgen. Over elk thema is recent verschenen onderzoek verzameld en zijn nieuwsberichten geraadpleegd.

Senior onderzoeker Vina Wijkhuijs: "In deze notitie wordt als het ware een tussenbalans opgemaakt. De bedoeling daarvan is om in een vervolgonderzoek te bezien hoe we – met de coronacrisis als ervaring rijker ‒ ons beter zouden kunnen voorbereiden op een dergelijke crisis. Misschien moeten we constateren dat het heil niet primair in plannen en scenario's moet worden gezocht en zullen we moeten leren te improviseren."

Vanuit praktisch oogpunt was het uiteraard niet mogelijk om alle publicaties die hierover reeds verschenen zijn mee te nemen in dit rapport. Dit betekent dat het document dat voorligt niet uitputtend is. Bovendien is het slechts een momentopname: alleen de inmiddels bekende gevolgen zijn gedocumenteerd.

Notitie: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Factsheet: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Instituut Fysieke Veiligheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Instituut Fysieke Veiligheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/De-coronacrisis-voorbereiding-en-improvisatie.aspx
Originele titel: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-04

Relevante artikelen ...

Zorgverzekeraars willen prioriteit voor houdbaarheid zorgsysteem De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk “Iedereen heeft een keer zorg... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 15:21:37
Aantal uren kinderopvang verruimd Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen ... Management & beleid Mon, 06 Sep 2021, 18:32:18
Coronaproblematiek samen met jongeren in kaart brengen Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor deze grote groep jongeren 4 op de 10 jongeren tussen de 16 en 24 jaar zit in een kwetsbare situatie. Niet ... Management & beleid Mon, 03 May 2021, 15:20:23
Einde avondklok en winkels en terrassen deels open De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames af gaat nemen Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder ... Management & beleid Tue, 20 Apr 2021, 17:25:01
Zorgstelsel moet noodzakelijk veranderen Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse Stand van de zorg Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk ... Management & beleid Sat, 17 Oct 2020, 18:55:30
Ongekende daling aantal banen Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal... Management & beleid Fri, 14 Aug 2020, 05:56:27