(advertentie)

Er zijn grote tekortkomingen die leidden tot risico’s voor de patiëntveiligheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stepwork Transgenderzorg een aanwijzing gegeven. De zorg laat grote tekortkomingen zien die leidden tot risico’s voor de patiëntveiligheid. Stepwork is tussen het moment van toezicht en de publicatie van het rapport failliet gegaan. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg nu bij de curator. Stepwork moet binnen drie maanden maatregelen nemen om dit te verbeteren. Tot die tijd mag de zorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand
Op 1 juli bezocht de inspectie Stepwork, na eerdere bezoeken in 2019 en 2020. De inspectie ziet te weinig verbeteringen sinds het eerste inspectiebezoek. De tekortkomingen worden vooral gezien op de terreinen persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de zorgverlener en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Het gebrek aan verbeterkracht leidt tot onvoldoende vertrouwen dat Stepwork op eigen kracht verbeteringen weet door te voeren. Een aanwijzing is daarom nodig.

Het is noodzakelijk dat Stepwork maatregelen neemt om goede zorg te kunnen bieden. Zo moet de zorgaanbieder voor alle patiënten een behandelplan opstellen waarvan de doelen onder meer passen bij hun hulpvraag. Ook moet een interne werkwijze zorgen voor het kunnen melden van calamiteiten.

Hoe nu verder
Door de ernst van de situatie heeft de inspectie ondanks het faillissement een aanwijzing gegeven. Binnen drie maanden moeten de huidige cliënten zorg krijgen zoals in de Zorgverzekeringswet omschreven staat. Stepwork mag geen nieuwe cliënten aannemen tot de inspectie oordeelt dat aan de gestelde eisen voor goede zorg is voldaan. Bij een doorstart zijn uiteraard nog altijd verbeteringen nodig. We blijven in de periode na een overname door faillissement de zorgaanbieder intensief volgen om te beoordelen of de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt. Als Stepwork niet aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie afhankelijk van de situatie waar Stepwork zich dan in bevindt passende vervolgmaatregelen nemen.

Documenten
Stepwork zakelijke weergave Aanwijzing oktober 2021
Stepwork rapport juli 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/04/aanwijzing-voor-stepwork-transgenderzorg
Originele titel: Aanwijzing voor Stepwork Transgenderzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-04

Relevante artikelen ...

Jess Care B.V. in Den Haag onder verscherpt toezicht Jess Care moet maatregelen nemen om te voldoen aan de normen van goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisat... Management & beleid Tue, 05 Apr 2022, 14:06:35
Onderzoek naar te laat melden tekorten van geneesmiddelen Uit het onderzoek bleek dat de handelsvergunninghouders een opschorting van de handel in een geneesmiddel vaak niet of niet op tijd melden Als een ge... Management & beleid Mon, 21 Feb 2022, 16:12:42
Verscherpt toezicht voor De Trans in Emmen Op verschillende onderdelen voldoet de zorg in Emmen niet aan de normen voor kwaliteit en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heef... Management & beleid Wed, 03 Nov 2021, 07:18:40
Geen aanwijzing meer voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven Olympia heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De IGJ heeft de aanwijzing voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven b... Management & beleid Thu, 16 Sep 2021, 18:42:18
Wlz-uitvoerders op tekortkomingen in hun risicobeheersing gewezen Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg  De Wlz-uitv... Management & beleid Thu, 09 Sep 2021, 13:38:53
FineDent in Houten heeft aanwijzing gekregen De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft FineDent in Houten een aanwijzing gege... Management & beleid Mon, 19 Jul 2021, 14:50:56