Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Rochayda Care onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor kwalitatief goede zorg. Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om dit te verbeteren.

Dit is er aan de hand
Op 29 september bracht de inspectie een bezoek aan Rochayda Care. Dit na een eerder bezoek in maart. De inspectie ziet dat de thuiszorgaanbieder verbeteringen niet snel genoeg doorvoert. Daarnaast lukt het Rochayda Care niet om de inspectie te voorzien van alle gevraagde informatie. Hierdoor voldoet Rochayda Care nog steeds niet aan de normen. 

De inspectie verwacht dat Rochayda Care zorg biedt die aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënten. Het is noodzakelijk dat de wijkverpleging als een team samenwerkt met de andere zorgverleners van de cliënten. Zo kunnen zij de cliënten integrale zorg bieden. 

Rochayda Care is verantwoordelijk voor het bewaken, sturen en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zo moet de thuiszorgaanbieder zorgen voor voldoende personeel. Ook is een werkcultuur nodig die gericht is op leren en verbeteren.

Hoe nu verder
Rochayda Care moet binnen een half jaar maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht nauwlettend. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten
Rochayda Care De Lier instellen verscherpt toezicht december 2021
Rochayda Care De Lier september 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/12/28/verscherpt-toezicht-voor-rochayda-care-in-den-haag
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Rochayda Care in Den Haag
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-28

Relevante artikelen ...

Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uitgebreid Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2... Management & beleid Sun, 21 Nov 2021, 06:36:03
Zorgvilla Decor in Ede heeft last onder dwangsom Inspectie ziet nog steeds tekortkomingen in de cliëntendossiers en in het sturen op kwaliteit en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hee... Management & beleid Fri, 10 Sep 2021, 14:32:03
Terechte boete voor Dokteronline Het is verboden om publieksreclame te maken voor uitsluitend op recept (UR) geneesmiddelen De IGJ heeft in 2017 en 2018 terecht twee boetes opgeleg... Management & beleid Sat, 03 Jul 2021, 18:21:24
Cliëntenstop bij Majestic Home Care in Amsterdam omgezet naar cliëntenplafond In totaal mag MHC acht cliënten hebben De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de cliëntenstop die sinds 29 januari gold voor thuiszorgor... Management & beleid Wed, 31 Mar 2021, 19:20:50
Team voor Zorg niet meer onder verscherpt toezicht TVZ heeft verbeteringen doorgevoerd en het vertrouwen van de inspectie in de organisatie is toegenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) he... Management & beleid Thu, 21 Jan 2021, 18:29:50
Wmo-toezicht moet verbeterd worden Vanaf het begin had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te la... Management & beleid Tue, 08 Dec 2020, 14:47:53