(advertentie)

Voor COVID waren er al personeelstekorten, maar door COVID zijn deze nog zichtbaarder geworden

Bij de coronabestrijding is een groot beroep gedaan op professionals in de zorg. En dit beroep is nog steeds groot. Het vorige kabinet heeft gevraagd naar creatieve maatregelen die bijdragen aan de ondersteuning van zorgprofessionals en hun inzetbaarheid. De Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners presenteerde acht voorstellen om dit voor elkaar te krijgen. De voorstellen zijn ontvangen door minister Kuipers van VWS en minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

De acht maatregelen die de taskforce voorstelt, zijn gericht op het behoud en de ondersteuning van de huidige professionals. Daarna op het inzetten van extra professionals met een zorgachtergrond en als laatste op het benutten van capaciteit van buiten de zorg. Simone Kok, IC-verpleegkundige in Amsterdam UMC en lid van de taskforce: “Het identificeren van creatieve, concrete maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn én bijdragen aan de ondersteuning en beschikbaarheid van zorgprofessionals, is voor mij een belangrijk onderwerp. Met mijn bijdrage aan de taskforce heb ik mij ingezet voor zeggenschap en invloed vanaf de werkvloer.”

De maatregelen, onderbouwd met uitgangspunten en randvoorwaarden, zijn ontvangen door de minister van VWS. In de begeleidende brief wordt de minister gevraagd extra financiele middelen beschikbaar te stellen, “Door samen te werken met werkgevers, zorgprofessionals, HR-professionals, vakbonden en het ministerie hebben we ervoor gezorgd dat de neuzen dezelfde kant op staan. Nu kunnen we daadwerkelijk samen aan de slag voor de beste zorg voor zorgprofessional én patiënt, bewoner of client.”, aldus Simone.

Werkwijze taskforce
Rode draad in de werkwijze van deze taskforce is dat zij de vraag van het kabinet heeft opgepakt samen met de zorgprofessionals die dit betreft. Simone: “De taskforce wordt ondersteund door een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit HR-professionals én zorgprofessionals. De zorgprofessionals zijn (gespecialiseerd) verpleegkundigen, een verzorgende, een helpende en een verpleegkundig specialist. Van thuiszorg tot ziekenhuis, van psychiatrie tot verpleeghuis. Zowel de leden van de taskforce als de leden van de klankbordgroep hebben hun netwerk continue geraadpleegd. Met als resultaat dat verpleegkundigen en verzorgenden hebben meegeschreven en meegedacht over het onderwerp arbeidsmarktkrapte.”

Personeelstekorten
Voor COVID waren er al personeelstekorten, maar door COVID zijn deze nog zichtbaarder geworden (o.a. bij het opschalen van de IC-zorg). Het personeelstekort in de sector zorg en welzijn bedraagt op dit moment circa 50 duizend personen. Vooral verzorgenden en verpleegkundigen. Dit tekort loopt op naar 135 duizend werknemers in 2031.

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, maar zonder daar structureel extra geld voor uit te trekken. De komende periode blijft de NFU in gesprek met de politiek over de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. In een reactie op het coalitieakkoord liet Margriet Schneider, voorzitter van de NFU, weten dat er meer dan geld nodig is om de werkdruk structureel te verlagen en te investeren in goede loopbaanpaden en zeggenschap.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NFU
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NFU
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nfu.nl/actueel/acht-voorstellen-voor-behoud-en-ondersteuning-van-zorgprofessionals
Originele titel: Acht voorstellen voor behoud en ondersteuning van zorgprofessionals
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-02-08

Relevante artikelen ...

Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
Er moet door de zorg worden nagedacht over andere vormen van mobiliteit Hoe komen zorgmedewerkers en zorgzelfstandigen in de toekomst bij de patiënt? Nederland kampt momenteel met een nijpende verkeerssituatie. De komende... Management & beleid Mon, 18 Jul 2022, 10:42:33
Overkoepelende aanpak op armoede en schulden door het kabinet Armoede blijft vaak verborgen Voor een grote groep Nederlanders staat de bestaanszekerheid onder druk. Voor hen is de dagelijkse zorg om rond te kome... Management & beleid Wed, 13 Jul 2022, 10:18:43
Zorgorganisaties Sigra en VBZ zijn per 1 juli gefuseerd De fusie komt op een welkom moment gezien de grote uitdagingen binnen zorg en welzijn Regionale samenwerking is noodzakelijk om ook toekomstige gener... Management & beleid Mon, 04 Jul 2022, 13:59:21
Oppositiepartijen hebben voor behoud vitamine D in basispakket gepleid Zij hebben minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn gewezen als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat Oppositie... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 12:23:45
Problemen voor de praktijkondersteuner? Vanmorgen hebben deze nieuwe inkoopmaatregelen van het Zilveren Kruis het landelijk nieuws gehaald Vrijdag 24 december jl. informeerde de NVvPO over ... Management & beleid Mon, 27 Dec 2021, 11:12:27

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com