Omdat IGJ toezicht houdt namens en in het belang van de burger, worden patiënten, cliënten en jeugdigen steeds vaker betrokken

Het jaar 2021 kenmerkte zich voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door meer samenwerking, nieuwe toezichtgebieden en andere keuzes. Deze veranderingen in het toezicht werden voor een groot deel ingegeven door COVID-19.

Terwijl inspectiebezoeken in 2020 werden afgezegd vanwege de pandemie is in 2021 juist geprobeerd om zo veel mogelijk inspecties op locatie doorgang te laten vinden. En de IGJ bleef ook op vele andere manieren in nauw contact met de zorgaanbieders die voor het tweede jaar op rij onder zware druk hun werk moesten doen. Zo overziet de toezichthouder als geen andere organisatie wat er zorgbreed gebeurt en welke gevolgen de pandemie heeft voor verleners, gebruikers, bewoners en bezoekers van de zorg.

Andere keuzes voor effectief toezicht
Goed toezicht buigt mee. IGJ geeft ruimte en blijft soms wat meer op afstand, maar grijpt in als dat nodig is.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen: ‘De zorg is ons vertrouwen weer waard gebleken. We hebben veel waardering voor de manier waarop zorgmedewerkers zijn omgegaan met de soms bizarre omstandigheden. Door die omstandigheden is een aantal aandachtsgebieden versneld op de kaart gezet. We moesten andere keuzes maken om effectief toezicht te houden. Minder of eenvoudiger toezicht waar dat mogelijk en verantwoord is, biedt ruimte voor meer en intensiever toezicht waar het noodzakelijk is. In onze vernieuwde strategie neemt toezicht met effect een centrale plaats in.’

Nieuwe toezichtgebieden en versneld actueel
In het jaarbericht schrijft IGJ wat in 2021 opviel. COVID-19 vroeg vaak voorrang en bracht nieuwe en snel groeiende toezichtgebieden: inhaalzorg, artsen die onjuiste informatie verspreiden, exportverordeningen, illegale handel in geneesmiddelen, toezicht op testcentra en vaccinatiestraten en fraude met QR-codes.

Soms zijn ontwikkelingen in de zorg en het toezicht eerder aan het licht gekomen of versneld actueel geworden. Denk aan de arbeidsmarktproblematiek, e-health-ontwikkelingen, de globaliserende wereld van farmaceutische producten, infectiepreventie en infectieziektepreventie. Tegelijkertijd heeft IGJ aandacht besteed aan andere, geplande ontwikkelingen en verbeteringen. Zo gaan bijvoorbeeld het toezicht op persoonsgerichte zorg in netwerken en de vertaling van indicatoren naar verbeterdoelen onverminderd door.

Meer in samenwerking
Omdat IGJ toezicht houdt namens en in het belang van de burger, worden patiënten, cliënten en jeugdigen steeds vaker betrokken. Zo is in 2021 in de vaccinatiestraten actief naar de ervaringen gevraagd. Meer dan 40.000 mensen gaven daar gehoor aan.

Steeds meer toezicht met burgers maar ook steeds meer samenwerking met andere inspecties. Zoals in het monitoren van de druk op de zorg en het afstemmen van het toezicht op mondmaskers.

Meer samenwerking speelt niet alleen in coronaverband, maar bijvoorbeeld ook in het toezicht op de jeugdbeschermingsketen. Tijdens een crisis blijft goede en veilige zorg en jeugdhulp immers voorop staan.

Nieuwe toezichtgebieden en versneld actueel
In het jaarbericht schrijft IGJ wat in 2021 opviel. COVID-19 vroeg vaak voorrang en bracht nieuwe en snel groeiende toezichtgebieden: inhaalzorg, artsen die onjuiste informatie verspreiden, exportverordeningen, illegale handel in geneesmiddelen, toezicht op testcentra en vaccinatiestraten en fraude met QR-codes.

Soms zijn ontwikkelingen in de zorg en het toezicht eerder aan het licht gekomen of versneld actueel geworden. Denk aan de arbeidsmarktproblematiek, e-health-ontwikkelingen, de globaliserende wereld van farmaceutische producten, infectiepreventie en infectieziektepreventie. Tegelijkertijd heeft IGJ aandacht besteed aan andere, geplande ontwikkelingen en verbeteringen.

Zo gaan bijvoorbeeld het toezicht op persoonsgerichte zorg in netwerken en de vertaling van indicatoren naar verbeterdoelen onverminderd door.

Publicaties: 2021 In vogelvlucht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/02/23/igj-jaarbeeld-2021-meer-in-samenwerking-en-nieuwe-toezichtgebieden
Originele titel: IGJ-jaarbeeld 2021: meer in samenwerking en nieuwe toezichtgebieden
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-02-23

Relevante artikelen ...

kinderen de dupe van crisis in de asielopvang Er moet snel verbetering komen in de situatie van jongeren en kinderen in de reguliere asielopvang Dagenlang verblijven in nachtopvang, geen toegang ... Management & beleid Mon, 20 Jun 2022, 06:22:05
KC Almere BV moet onmiddellijk de praktijk sluiten De praktijk mag pas weer open wanneer de inspectie vindt dat de zorg veilig is KC Almere, een praktijk voor kaakchirurgie in Almere, moet onmiddellij... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 09:21:14
Stichting Amsta in Amsterdam niet meer onder toezicht De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op d... Management & beleid Sun, 27 Mar 2022, 11:53:30
Maria Service in Enschede heeft aanwijzing De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 13:37:25
Geen aanwijzing meer en einde last onder dwangsom voor AZR-Zorg De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing en last onder dw... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 13:58:23
Noodklok geluid door apothekersassistenten Openbare apotheek - in huidige vorm - dreigt te verdwijnen ‘Stop het verder uithollen van de farmaceutische zorg in Nederland’. Dat stelt het actieco... Management & beleid Mon, 11 Oct 2021, 10:28:18

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com