(advertentie)

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen

Het verplaatsen van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie brengt met zich mee dat medische apparatuur steeds vaker bij de patiënt thuis wordt ingezet. Bij de betrokken zorgverleners ontstaat de behoefte aan meer uniforme afspraken. Het gaat hierbij om afspraken ten aanzien van bekwaamheid van de gebruiker, veiligheid van de (thuis)zorgomgeving en veiligheid en onderhoud van de apparatuur. Dit blijkt uit een verkennende studie die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis gaan als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt loopt minder risico op het oplopen van infecties. De verplaatsing van de zorg brengt ook met zich mee dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast. Daarmee worden ook de risico’s van het gebruik van medische technologie verplaatst naar de thuissituatie.

Norm voor thuisbeademing wakkert wens aan voor meer uniforme afspraken 
De verkennende studie van het Nivel laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Wel is er bij de ondervraagden behoefte aan meer uniforme afspraken om een veilige behandeling in de thuissituatie verder te waarborgen. De norm voor thuisbeademing – deze is wél opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden én de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Diversiteit zorgverleners in de thuissituatie is een complicerende factor
De organisatie van de zorg thuis is complex. Er is niet één zorgorganisatie betrokken, maar meerdere. Ook zijn er veel verschillende zorgverleners actief, zoals zorgprofessionals, mantelzorgers en niet BIG-geregistreerde hulp. Daarnaast werken de thuiszorgorganisaties vaak met de verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar hun cliënten vandaan zijn gekomen. In de complexe zorg in de thuissituatie is het aanbrengen van meer uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie dan ook wenselijk, zo blijkt uit het verkennende onderzoek.

Over het onderzoek
Het verkennende onderzoek van het Nivel bestond uit deskresearch, drie focusgroepbijeenkomsten en negen telefonische interviews. In totaal hebben 29 deelnemers meegedaan.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-uniformiteit-rondom-veilige-toepassing-van-medische-technologie-de-thuissituatie-lijkt
Originele titel: Meer uniformiteit rondom veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie lijkt wenselijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-04-29

Relevante artikelen ...

Ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers Zorgen voor een naaste aan het levenseinde is vaak zwaar Profielen van mantelzorgers kunnen bijdragen aan de bewustwording van zorgverleners dat mant... Thuiszorg Wed, 06 May 2020, 14:18:22
Minder thuiszorg door corona Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus Veel cliënten die thuiszor... Thuiszorg Thu, 26 Mar 2020, 15:19:08
Verpleegkundigen die de indicatiestelling doen voelen zich competent Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel met het Panel Verpleging & Verzorging Verpleegkundigen die de indicatiestelling voor wijkverpleging bij cliënt... Thuiszorg Fri, 21 Feb 2020, 14:10:52
Palliatieve zorg laat verbetering zien In 2011 is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het landelijke ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van star... Thuiszorg Thu, 22 Nov 2018, 21:17:54
Reactie IGJ over kwaliteit thuiszorg De inspectie vindt het belangrijk het beeld te nuanceren dat kan zijn ontstaan door de publicatie van de Consumentenbond. De publicatie van de Cons... Thuiszorg Mon, 06 Aug 2018, 10:45:48
Regeldruk aangepakt door VWS en zorgpartijen Na de actie ‘Meer zorg, minder papier’ van V&VN hebben VWS en de zorgpartijen concrete knelpunten benoemd die worden aangepakt.  Minister De Jon... Thuiszorg Wed, 22 Nov 2017, 10:09:27