(advertentie)

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen

Het verplaatsen van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie brengt met zich mee dat medische apparatuur steeds vaker bij de patiënt thuis wordt ingezet. Bij de betrokken zorgverleners ontstaat de behoefte aan meer uniforme afspraken. Het gaat hierbij om afspraken ten aanzien van bekwaamheid van de gebruiker, veiligheid van de (thuis)zorgomgeving en veiligheid en onderhoud van de apparatuur. Dit blijkt uit een verkennende studie die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis gaan als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt loopt minder risico op het oplopen van infecties. De verplaatsing van de zorg brengt ook met zich mee dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast. Daarmee worden ook de risico’s van het gebruik van medische technologie verplaatst naar de thuissituatie.

Norm voor thuisbeademing wakkert wens aan voor meer uniforme afspraken 
De verkennende studie van het Nivel laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Wel is er bij de ondervraagden behoefte aan meer uniforme afspraken om een veilige behandeling in de thuissituatie verder te waarborgen. De norm voor thuisbeademing – deze is wél opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden én de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Diversiteit zorgverleners in de thuissituatie is een complicerende factor
De organisatie van de zorg thuis is complex. Er is niet één zorgorganisatie betrokken, maar meerdere. Ook zijn er veel verschillende zorgverleners actief, zoals zorgprofessionals, mantelzorgers en niet BIG-geregistreerde hulp. Daarnaast werken de thuiszorgorganisaties vaak met de verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar hun cliënten vandaan zijn gekomen. In de complexe zorg in de thuissituatie is het aanbrengen van meer uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie dan ook wenselijk, zo blijkt uit het verkennende onderzoek.

Over het onderzoek
Het verkennende onderzoek van het Nivel bestond uit deskresearch, drie focusgroepbijeenkomsten en negen telefonische interviews. In totaal hebben 29 deelnemers meegedaan.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-uniformiteit-rondom-veilige-toepassing-van-medische-technologie-de-thuissituatie-lijkt
Originele titel: Meer uniformiteit rondom veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie lijkt wenselijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-04-29

Relevante artikelen ...

Handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk Voor de aanpak is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld door onderzoekers van het Nivel en Stichting Overvecht Gezond In Utrecht Overvecht we... Thuiszorg Wed, 21 Oct 2020, 18:22:06
Minister De Jonge (VWS) wil geen urenindicaties meer geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo Eerder maakte de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, hier korte metten mee omdat dit te weinig duidelijkheid en rechtszekerheid bied... Thuiszorg Wed, 17 Apr 2019, 04:05:38
Kim de Groot wint Diepeveen-Speekenbrink prijs voor artikel over aantrekkelijkheid wijkverpleging NIVEL-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot heeft met een artikel over de aantrekkelijkheid van de wijkverpleging de Johanna Diepeveen-Speek... Thuiszorg Tue, 26 Sep 2017, 14:15:44
E-learning helpt mantelzorgers om te gaan met veranderend gedrag van mensen met dementie Samen met mantelzorgers en experts hebben wij een e-learning ontwikkeld om mantelzorgers om te leren gaan met het veranderende gedrag van hun naaste m... Thuiszorg Tue, 02 May 2017, 12:23:07