De branchevereniging van zorgorganisaties ziet de coronabesmettingen in de samenleving toenemen

‘Ook al lijkt het wel zo, corona is nog niet weg’, benadrukt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken in het tv-programma EenVandaag. ‘Als samenleving moeten hiermee omgaan en hebben we er rekening mee te houden.’ De branchevereniging van zorgorganisaties ziet de coronabesmettingen in de samenleving toenemen. Daarnaast is het ziekteverzuim onder medewerkers hoog is en kan dit nog oplopen. ‘Onze zorgen zijn dat we zorg moeten afschalen, omdat er te veel gaten in de roosters voor de zorgverlening komen. En dat we daardoor niet de zorg in de wijk of in het verpleeghuis kunnen leveren die we wel graag zouden willen.’

Zomerperiode
ActiZ stelt dat in de voorgaande golven de besmettingscijfers in de ouderenzorg wat achter liepen op de algemene cijfers. ‘Als de cijfers in de samenleving stegen, volgde dat in onze sector vaak twee, drie weken later’, aldus Westerlaken. ‘En het ziekteverzuim in de thuiszorg en verpleeghuiszorg is nu met ruim 8 procent al erg hoog’, aldus Westerlaken

‘Meer uitval van medewerkers is niet goed, terwijl de zomerperiode normaal gesproken al een uitdagende periode is wanneer veel zorgmedewerkers ook bijtanken tijdens een vakantie. In de zomer wordt het waarschijnlijk weer moeilijker om roosters rond te krijgen en iedereen van zorg te voorzien. Denk daarom alvast na over hoe je een naaste die zorg krijgt zou kunnen bijstaan.’

Het blijft belangrijk dat de overheid aandacht blijft vragen voor het belang van vaccinaties
Anneke Westerlaken \ Voorzitter ActiZ

Minister Kuipers geeft gehoor aan oproep ActiZ
Eerder deze week deed ActiZ een oproep voor betere communicatie rond de herhaalvaccins. Met name 60-plussers blijken de vierde herhaalprik niet te halen. ‘Het blijft belangrijk dat de overheid aandacht blijft vragen voor het belang van vaccinaties en herhaalvaccinaties, maar ook voor maatregelen mochten die nodig zijn’, aldus de ActiZ-voorzitter. Die oproep had effect, want minister Kuipers van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport, riep 60-plussers op om alsnog hun tweede herhaalprik te halen, wanneer ze die nog niet hadden gehaald. Ook spoorde hij alle Nederlanders aan zich aan de basismaatregelen te houden om een besmetting met corona te voorkomen.  

Lange termijn
De ouderenzorg is voorbereid op nieuwe coronagolven. Westerlaken: ‘Maar om gevolgen te beperken is wel hulp nodig. We vragen mensen om zich aan basismaatregelen te houden, die ook op zorglocaties weer van kracht kunnen zijn.’ Daarnaast is volgens ActiZ een lange termijn perspectief nodig, ook over vaccineren. ‘De overheid mag uitstralen dat corona er nog steeds is. Het mag duidelijker, het mag vaak worden herhaald en dat mag ook best scherp.’

Bekijk hier de reportage van EenVandaag op 23 juni 2022 terug.

Zorg van de toekomst
De coronacrisis schijnt licht op ontwikkelingen die al langer gaande zijn. Iedere Nederlander krijgt, direct of indirect, vroeg of laat indringend met de gevolgen van de vergrijzing te maken. De kloof tussen de vraag naar ouderenzorg en het aanbod daarvan is groot en wordt snel nog groter. Het RIVM verwacht een ruime verdubbeling van het aantal mensen met dementie (in alle leeftijden) tot 2040. Gelijktijdig verdrievoudigt het aantal 90-plussers. ‘We moeten rekening houden met een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen’, schreef ActiZ eerder, ‘terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt en het aantal mantelzorgers zelfs afneemt’.

We zullen als samenleving dus blijvend meer mensen met minder zorgverleners moeten helpen. Daarom dringt ActiZ er bij het kabinet op aan om integraal naar de zorg voor ouderen te kijken en maatregelen te nemen die het werken in de zorg makkelijker maakt, beter beloont en stimuleert. Maar ActiZ dringt ook aan op helderheid van het kabinet ten aanzien van aanspraak en kwaliteit van de zorg voor ouderen. Wat mogen mensen verwachten en wat wordt er van zorgmedewerkers gevraagd?

Eerder publiceerde ActiZ samen met 11 andere partijen een plan hoe zij Covid-19 een plek willen geven binnen de (langdurige) zorg.

Langdurige zorg presenteert stip op de horizon Covid-19