(advertentie)

Resultaten van de vier grootste zorgsectoren namen met een kwart toe

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe. In de gehandicaptenzorg steeg het resultaat naar verhouding het meest, in de geestelijke gezondheidzorg was er juist sprake van een daling. Een deel van de groei heeft betrekking op incidentele vergoedingen die de zorginstellingen in 2020 ontvingen vanwege COVID-19. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) zagen ziekenhuizen het resultaat voor belastingen in 2020 licht toenemen naar 428 miljoen euro. Dat is een stijging van 2 procent vergeleken met een jaar eerder. Het resultaat van Universitair Medische Centra (UMC’s) laat sinds 2017 een daling zien; deze trend zette zich met een afname van 21 procent voort in 2020. Het resultaat van de algemene ziekenhuizen is in 2020 juist met 15 procent toegenomen.

In de gehandicaptenzorg is het resultaat procentueel het sterkst gestegen, van 110 miljoen euro in 2019 naar 256 miljoen euro een jaar later (+133 procent). De sector verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen meldde in 2020 vergeleken met een jaar eerder in absolute zin de sterkste toename: 166 miljoen euro (45 procent meer).

Alleen het resultaat van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam af, van 136 in 2019 naar 81 miljoen euro in 2020 (-40 procent). Het hoge resultaat in 2019 was toe te schrijven aan de verkoop van vastgoed.

Minder verliesgevende zorginstellingen
In 2020 is het aandeel verliesgevende zorginstellingen gedaald naar 15 procent. Een jaar eerder behaalde nog ongeveer 20 procent van de zorginstellingen een negatief resultaat. Grootste daling van het aandeel verliesgevende zorginstellingen is zichtbaar bij de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg; van 22 procent in 2019 naar 13 procent in 2020.

Bij de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg blijft het aandeel verliesgevende instellingen in 2020 het hoogst (22 procent). Het aandeel verliesgevende instellingen bij de aanbieders van gehandicaptenzorg was dat jaar 16 procent. Bij de ziekenhuizen ligt met 10 procent het aandeel verliesgevende instellingen lager dan in de andere sectoren.

Bedrijfsopbrengst zorgsectoren toegenomen door zorgbonus en steunmaatregelen
De totale bedrijfsopbrengsten van de vier grootste zorgsectoren namen in 2020 met 7,4 procent toe tot 72,2 miljard euro. Een deel van de groei heeft betrekking op incidentele vergoedingen die de zorginstellingen in 2020 ontvingen vanwege COVID-19. Dit betreft onder andere de 1,8 miljard aan zorgbonus voor de zorgmedewerkers.

In 2020 ontvingen alle zorgaanbieders die in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gefinancierd werden 2,8 miljard euro aan compensatie voor omzetverlies en 1,6 miljard euro voor de extra kosten die gemaakt zijn vanwege COVID-19, zoals uitgaven aan medische beschermingsmiddelen, inzet van vervangend personeel bij hoog ziekteverzuim en extra kosten volgend uit de anderhalvemeternorm. Een groot deel hiervan kwam bij de instellingen uit de vier grootste zorgsectoren terecht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: CBS
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CBS
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/16/resultaat-vier-grootste-zorgsectoren-met-meer-dan-een-kwart-toegenomen
Originele titel: Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-25

Relevante artikelen ...

Wlz-uitvoerders hebben hun interne risicobeheersing grotendeels op orde De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvo... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 13:19:29
Groei omzet en rendement ziekenhuizen Net als in 2020 had de coronapandemie vorig jaar grote impact op de ziekenhuiszorg De veerkracht van de Nederlandse ziekenhuizen tijdens het tweede c... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 06:43:04
Verlenging prestatie voor corona-meerkosten in curatieve en forensische zorg Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de cu... Management & beleid Sun, 13 Feb 2022, 07:47:33
Zorguitgaven met 8,3 procent gestegen Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers In 2020 is 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is ... Management & beleid Tue, 29 Jun 2021, 05:22:35
Vaccinatie zorgpersoneel moet naar voren De ziekenhuizen zijn Covid-zorg aan het opschalen De NFU, NVZ, FMS en V&VN brengen nogmaals bij minister van Ark, minister de Jonge en minister-pre... Management & beleid Sun, 11 Apr 2021, 04:49:37
Resultaat bij drie van vier grootste zorgsectoren in 2019 gedaald Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van zorginstellingen In 2019 daalde het resultaat voor belastingen van ziekenhuizen, ... Management & beleid Thu, 11 Mar 2021, 12:53:59

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com