De zorg staat door personeelstekort, vergrijzing en hogere uitgaven onder grote druk

In Nederland werken steeds meer partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en met een zogeheten ‘breed gezondheidsconcept’. Hierbij staat niet langer ‘ziek zijn’ centraal, maar juist wat iemand nog wél kan. Maar hoe wordt dit toegepast in de praktijk? Het RIVM volgde twee jaar lang drie regio’s om te zien hoe de manier van werken werd aangepast en wat de ervaringen waren. Inwoners, (zorg)professionals, beleidsmakers en bestuurders zijn enthousiast, maar zien ook nog uitdagingen.

De zorg staat door personeelstekort, vergrijzing en hogere uitgaven onder grote druk. Een mogelijke bijdrage aan een oplossing is om ‘gezondheid’ als uitgangspunt te nemen in plaats van ‘ziekte’. Dus: hoe blijven mensen zo lang mogelijk gezond, wat kan iemand nog wél en wat geeft hun leven zin? Door in een gesprek ook naar andere aspecten van iemands leven te vragen, komen soms ook andere oplossingen naar boven, zoals het doen van vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid.

Positieve ervaringen en uitdagingen
Voor dit onderzoek volgde het RIVM provincie Flevoland, gemeente Texel en de Utrechtse wijken Leidsche Rijn-Vleuten de Meern. De betrokkenen daar zien de toegevoegde waarde van deze nieuwe manier van werken. Organisaties en professionals konden elkaar beter vinden en makkelijker activiteiten opzetten om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Professionals ervaarden meer werkplezier als zij deze ‘brede kijk’ gebruikten bij het werken met inwoners of patiënten. Inwoners merkten dat zij bewuster met hun gezondheid bezig zijn en meer regie hebben. Deze manier van werken en breder naar gezondheid kijken, is wel een proces dat veel tijd vraagt. Ook zijn de resultaten niet direct zichtbaar. De regio’s willen daarom graag van elkaars ervaringen leren en kennis uitwisselen.

Toepassen in de praktijk
Zeven elementen vergroten de kans van slagen van de toepassing van een breed gezondheidsconcept. Dit zijn: draagvlak bij alle betrokken organisaties, een duidelijke focus in de aanpak en professionals van verschillende organisaties die elkaar kennen. Verder is het belangrijk dat organisaties werken vanuit de behoeften en mogelijkheden van inwoners. Voldoende geld en een faciliterende organisatiestructuur zijn belangrijke randvoorwaarden. Daarnaast helpt het om ervoor te zorgen dat inwoners op verschillende manieren in aanraking komen met ‘gezond leven’, bijvoorbeeld via werk en onderwijs. 
 
Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder zette het RIVM al op een rij hoe organisaties invulling gaven aan een breed gezondheidsconcept en waar zij tegenaan liepen.

Rapport
Het toepassen van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk. Ervaringen uit drie regio’s

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/enthousiasme-maar-ook-uitdagingen-bij-werken-met-brede-kijk-op-gezondheid
Originele titel: Enthousiasme maar ook uitdagingen bij werken met brede kijk op gezondheid
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-04-25

Relevante artikelen ...

Verbied promotie van tabaksproducten! Op dit moment zijn tabaksaccessoires in Nederland niet verboden Het RIVM adviseert om de promotie en de verkoop van tabaksaccessoires te beperken. He... Management & beleid Mon, 04 Apr 2022, 19:52:11
Gevoel van veiligheid door goede samenwerking tussen zorgpartijen Dat geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is belangri... Management & beleid Tue, 01 Mar 2022, 13:40:53
Kritieke planbare zorg en vervolgzorg heeft volle aandacht nodig Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groo... Management & beleid Thu, 27 Jan 2022, 17:55:59
Pakket van maatregelen rondom preventie voor risicogroepen Het pakket maatregelen kan nog aangescherpt worden In 2016 is een pakket van maatregelen geïntroduceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welz... Management & beleid Tue, 09 Jul 2019, 11:54:44
Gezondheidseffecten omgevingsgeluid Op dit moment wordt de Europese Geluidrichtlijn herzien Het RIVM heeft in samenwerking met internationale partners een handreiking opgesteld op basis... Management & beleid Mon, 29 Oct 2018, 14:37:13
€30 miljoen extra voor aanpak personeelstekort in de zorg Het kabinet maakt nog eens €30 miljoen extra vrij om de personeelstekorten in de zorg nog dit jaar aan te pakken Via SectorplanPlus maakt het Kabinet... Management & beleid Thu, 16 Nov 2017, 20:24:36

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com