De inspectie heeft op dit moment niet genoeg vertrouwen in de manier waarop Carpe Diem stuurt op kwaliteit en veiligheid van de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont tekortkomingen. Carpe Diem moet binnen een half jaar de zorg op orde hebben.

Dit is er aan de hand
Op 17 februari, 2 en 3 maart 2022 deed de inspectie onderzoek naar Carpe Diem. De inspectie stelt vast dat Carpe Diem aan geen van de normen voor verantwoorde en goede zorg voldoet. Door de tekortkomingen op de terreinen 'de cliënt centraal', 'deskundige zorgverlener' en 'sturen op kwaliteit en veiligheid', zien we risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De inspectie heeft op dit moment niet genoeg vertrouwen in de manier waarop Carpe Diem stuurt op kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie zag dat cliëntdossiers niet altijd actueel en compleet zijn. Ook is er onvoldoende deskundig personeel beschikbaar voor de zorg die de cliënten nodig hebben. Carpe Diem heeft nog geen plan voor het verder opleiden van personeel. Daarbij houdt Carpe Diem niet structureel de kwaliteit van de zorg in de gaten. Carpe Diem stuurt ook niet systematisch op verbetering, zoals door het melden en leren van incidenten. Tijdens het onderzoek zag de inspectie weinig transparantie bij de bestuurders. Zij vertelden dat zij aan verbeteringen zullen werken. Om te volgen of dit ook gebeurt, vindt de inspectie extra toezicht nodig.

Hoe nu verder
Carpe Diem moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 11 november 2022 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten
Zorginstelling Carpe Diem Rotterdam, instellen verscherpt toezicht mei 2022

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/05/19/thuiszorgaanbieder-carpe-diem-in-rotterdam-onder-verscherpt-toezicht
Originele titel: Thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-20

Relevante artikelen ...

Het aanhouden van geneesmiddelenvoorraden staat onder toezicht De verplichting om bepaalde voorraden medicijnen aan te houden, werd in 2019 aangekondigd door de minister voor Medische Zorg Op 1 januari 2023 treed... Management & beleid Thu, 01 Dec 2022, 19:45:00
Geen aanwijzing meer voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde De inspectie ziet dat de zorg die Ons Voorland verleent, voldoet aan alle voorwaarden van de aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft d... Management & beleid Fri, 20 May 2022, 13:59:22
Personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten De Patiëntenfederatie vreest dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet word... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 13:23:21
Verscherpt toezicht voor Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond beëindigd De zorginstelling heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezic... Management & beleid Thu, 10 Mar 2022, 19:27:28
Stip op de horizon COVID-19 gepresenteerd Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur Zojuist hebben twaalf partijen uit de langdurige zo... Management & beleid Mon, 07 Mar 2022, 14:14:38
Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uitgebreid Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2... Management & beleid Sun, 21 Nov 2021, 06:36:03

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com