Zij hebben minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn gewezen als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Fractie Den Haan, DENK en de PVV pleiten voor het behoud van vitamine D in het basispakket. Zij wijzen minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat. Dat deed het brede palet van partijen tijdens het Kamerdebat over geneesmiddelen van 9 juni 2022. Naast vitamine D sprak de Tweede Kamer nader met de minister over de GVS-herberekening en een wetswijziging die via een zogeheten 'drogist op afstand' UAD-geneesmiddelen breder beschikbaar stelt.

De uitstroom van vitamine D uit het basispakket raakt kwetsbaren onevenredig hard, stelde het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks). Dat staat volgens haar haaks op het voornemen om de gezondheidsverschillen tussen Nederlanders te gaan verkleinen. Met het oog op mogelijk hogere zorgkosten in de toekomst: “Penny-wise, pound-foolish”, aldus het GroenLinks-Kamerlid. Ook de PvdA stelde kritische vragen over de effecten op de lange termijn. Volgens Kamerlid Mohandis (PvdA) is het onduidelijk wat de uitstroom betekent voor de therapietrouw. De bewindspersoon hield in het debat vast aan het advies van het Zorginstituut. Dat concludeerde dat vitamine D valt onder “niet noodzakelijk te verzekeren zorg”, en dat patiënten kunnen overstappen op een lagere dosering die vrij verkrijgbaar is. De KNMP zet daar twijfels bij, en trekt samen met ouderen- en patiëntenorganisaties op.

In het debat stond de SP stil bij de aanstaande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Deze zogeheten modernisering van de vergoedingslimieten kan grote gevolgen hebben voor patiënten en zorgverleners. Het Kamerlid Hijink (SP) wees de minister erop dat zorgverleners en patiënten wel erg afhankelijk worden van de keuze van fabrikanten of zij hun prijzen gaan verlagen. Hij ziet graag extra “verzachtende maatregelen” om patiënten en zorgverleners te ontzien. Momenteel staat de minister daarvoor niet open. Eerder zei hij toe om bijvoorbeeld de maximale eigen bijdrage van 250 euro tot en met 2024 verlengen. Mogelijk volgen na een evaluatie meer verzachtende maatregelen, aldus de bewindspersoon.

Voorts stelden het CDA en de PvdA kritische vragen over de verstrekking van Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)-geneesmiddelen door supermarkten en tankstations. Er is een wetswijziging aanstaande die een zogeheten ‘drogist op afstand’ mogelijk maakt. Het CDA is samen met de KNMP faliekant tegen. De partij diende eerder een amendement in om deze bredere beschikbaarheid tegen te houden. Volgens het Kamerlid Van den Berg (CDA) is het “onbegrijpelijk” dat zwaardere middelen straks in het schap van de supermarkten liggen. Over deze wetswijziging wordt eind juni nader gedebatteerd. Vooruitlopend daarop gaf minister Kuipers (VWS) aan dit amendement te willen ontraden. Hij wijst erop dat online verkoop met een drogist op afstand al mogelijk is

Diverse Kamerleden hebben aangegeven moties te willen indienen om het beleid van het kabinet bij te sturen, bijvoorbeeld op het terrein van Vitamine D en het GVS. Die moties worden naar verwachting deze maand besproken en later in stemming gebracht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/oppositiepartijen-pleiten-voor-behoud-vitamine-d-basispakket
Originele titel: Oppositiepartijen pleiten voor behoud vitamine D in basispakket
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-06-13

Relevante artikelen ...

Kabinet wil de samenleving zo lang mogelijk open houden bij nieuwe opleving corona Er komt een Maatschappelijk Impact Team dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen De samenleving zo... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 15:24:15
Kabinet moet afzien van plan eigen bijdrage jeugdhulp Eigen bijdrage lijkt een straf op het hebben van een beperking Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen ... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 11:41:05
Geef beroepsgroepen meer bevoegdheid Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen  In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondhe... Management & beleid Sun, 08 May 2022, 06:02:51
Risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid moeten serieus genomen worden Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid Het kabinet heeft onlangs besloten all... Management & beleid Thu, 14 Apr 2022, 17:44:00
SER advies gevraagd over sociaaleconomische gezondheidsverschillen Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede,laaggeletterdheid en werkloosheid Het kabinet gaat d... Management & beleid Sat, 19 Feb 2022, 14:52:20
Bij de aanpak van de coronacrisis is een bredere blik cruciaal Op zo'n langdurige, landelijke gezondheidscrisis was Nederland niet voorbereid Nederland was niet goed voorbereid op een langdurige, landelijke gezon... Management & beleid Wed, 16 Feb 2022, 15:00:31

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com