Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden

De minsterraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met verzending voor advies aan de Raad van State van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De Eerste tranche voorziet in grondslagen om collectieve maatregelen te treffen voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel. De betrokkenheid van de beide Kamers en de bescherming van grondrechten wordt in het wetsvoorstel gewaarborgd.

Met het vooruitzicht van een mogelijke nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar, is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden. Het is van belang snel te kunnen handelen wanneer de situatie in Nederland daarom vraagt. De juridische basis voor het nemen van maatregelen is daarbij noodzakelijk.

In de Eerste tranche van wijzigingen zijn grondslagen opgenomen voor maatregelen in verband met:

 • Veilige afstand;
 • Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer;
 • Test- en quarantaineplicht voor inreizigers.

De Eerste tranche is van woensdag 8 juni tot en met woensdag 29 juni 2022 in openbare consulatie geweest. Eind augustus verwacht de minister het wetsvoorstel te kunnen indienen bij de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking kan treden, is afhankelijk van de behandeling in Tweede en Eerste Kamer.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid naar Raad van State
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 17 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!