Ikazia blijft alle zorg bieden die de patiënten nodig hebben

Maandag 22 augustus publiceerde Ikazia Ziekenhuis haar jaarrekening 2021. Na het verliesjaar 2020 is er voor het Rotterdamse ziekenhuis in 2021 opnieuw sprake van een fors verlies (8,5 miljoen euro). Ook in 2022 loopt de verliessituatie vooralsnog door. Momenteel werkt het Ikazia Ziekenhuis nauw samen met zorgverzekeraars en banken aan een gezamenlijk herstelplan.

Bijzondere combinatie van factoren
“De oorzaak van de verliezen ligt in een bijzondere combinatie van factoren”, zegt Rob Kievit, bestuurder van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. 

“Voor 2020 waren we financieel gezond. Eind 2019 breidden we ook onze capaciteit met een extra bouwdeel uit, om zo meer patiënten te kunnen helpen. Er volgden nieuwe afspraken met zorgverzekeraars over groei in ruil voor een scherpe prijs. 

Begin 2020 schaalden alle ziekenhuizen noodgedwongen de reguliere zorgverlening af om zoveel mogelijk COVID- patiënten op te vangen. Wij hebben daarvoor ook ons nieuwe bouwdeel ingezet en konden zo een relatief groot deel van de COVID-zorg in de omgeving voor onze rekening nemen.”

Groeiambities belemmerd door coronacrisis
De coronacrisis belemmerde tot en met begin 2022 de groeiambities. Dit had voor Ikazia twee nadelige financiële gevolgen: de landelijke financiële regelingen voorzien standaard in een compensatie ten opzichte van een ‘normaal’ jaar, te weten 2019. Dat was voor Ikazia een jaar zonder extra capaciteit, waarin wel werd geïnvesteerd om vanaf 2020 meer patiënten te kunnen helpen. 

Daarnaast eiste de coronacrisis haar tol onder de medewerkers. Van één van de landelijk best scorende ziekenhuizen op een laag ziekteverzuim, werd Ikazia een ziekenhuis met een hoog ziekteverzuim. Beide factoren samen hebben bijgedragen aan een negatief rendement en een tekort aan financiële middelen van het ziekenhuis.

Ziekteverzuim hoog en krapte op de arbeidsmarkt
Helaas blijft het ziekteverzuim ook in 2022 erg hoog en heeft het ziekenhuis op eigen kracht nu te weinig financiële ruimte om de problemen op te lossen. Daarom is gezocht naar hulp vanuit de zorgverzekeraars en banken. Ook de krapte op de arbeidsmarkt blijft een probleem. Ikazia zal haar bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen. Dit alles vraagt beweeglijkheid van de organisatie en processen.

Ikazia werkt samen met banken en zorgverzekeraars aan herstelplan
Er wordt nu gewerkt aan een gezamenlijk herstelplan. Ikazia blijft alle zorg bieden die de patiënten nodig hebben. Er zijn financiële maatregelen genomen, zodat het ziekenhuis tijd heeft om de noodzakelijke maatregelen te kunnen uitvoeren.

Roland Eising, namens de zorgverzekeraars betrokken bij het herstelplan: “Op dit moment voeren het ziekenhuis, de betrokken zorgverzekeraars en de banken intensief overleg met elkaar. In het belang van het ziekenhuis, de patiënten en het personeel, werken we gezamenlijk aan een toekomstbestendige oplossing en positionering voor het ziekenhuis. De continuïteit van zorg is daarbij niet in het geding.

In het herstelplan wordt zowel gekeken naar de korte termijn (terug naar een positief rendement), de bedrijfsvoering van de organisatie, als naar de investeringscapaciteit op langere termijn (het ziekenhuis en haar apparatuur is in goede staat, maar moet uiteraard wel onderhouden blijven in de komende jaren). In de komende maanden wordt meer duidelijkheid verwacht rondom de inhoud van het herstelplan. Het is daarbij de bedoeling dat Ikazia als zelfstandig ziekenhuis verder gaat.

Kijk hier voor meer informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ikazia
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ikazia
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Ikazia werkt samen met banken en zorgverzekeraars aan herstelplan na verliesjaar
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 22 aug 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!