Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep

De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers neemt af. Dit is een zorgwekkende conclusie uit de laatste FTO-peiling uitgevoerd door apotheker en sectorcoördinator Kwaliteit en Doelmatigheid Marjorie Nelissen van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). ‘Deze afname kan leiden tot een verslechtering van het voorschrijfbeleid van geneesmiddelen en daarmee ook tot een verslechtering van de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg voor de patiënt’ aldus Nelissen. 

FTO-groepen voor betere samenwerking tussen huisarts en apotheker 
Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep. In Nederland zijn ongeveer 850 FTO-groepen van huisartsen en apothekers actief. Het merendeel van deze groepen bestaat uit huisartsen en apothekers, en soms schuiven andere zorgverleners aan. FTO-groepen die op het hoogste niveau functioneren, bespreken het voorschrijfbeleid van de individuele deelnemers aan de hand van cijfers, maken regelmatig afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid en evalueren deze afspraken. 

Het IVM ondersteunt FTO-groepen om de kwaliteit van de overleggen én de samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. Uit de recente IVM-peiling (november 2021) blijkt dat nog maar 50% van de FTO-groepen op de hoogste kwaliteitsniveaus (niveau 3 en 4) functioneren. Dit is een verontrustende conclusie en een afname van 10% ten opzichte van de laatste peiling in 2011. De peiling laat verder zien dat bij ruim 60% van de FTO-groepen in 2021 minstens de helft van de bijeenkomsten digitaal plaatsvond. Mogelijk is dit een blijvende ontwikkeling voor de toekomst. 

Oproep voor andere manier van accreditatie 
Het IVM vindt de afname in kwaliteit van het FTO zorgelijk en pleit voor meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit. Bijvoorbeeld door meer de inhoud en ook het niveau van het FTO te laten meewegen bij de accreditatie van het FTO. Momenteel gebeurt dit namelijk vooral aan de hand van aanwezigheid van de deelnemers en verslaglegging door de Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC). 

Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op toename kwaliteit FTO 
Nelissen stelt dat het kwaliteitsverlies ook effect heeft op het maken en evalueren van afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid. Niet alleen de huisartsen en apothekers spelen een rol. Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op de kwaliteit van het FTO volgens Nelissen. Bijvoorbeeld door het belonen van FTO-groepen op het hoogste niveau, of door minder goed functionerende groepen actief te laten begeleiden. Ook regelmatige monitoring van de kwaliteit van het FTO kan zinvol zijn. Dit geeft niet alleen een kwaliteitsimpuls, maar leidt uiteindelijk ook tot een beter voorschrijfbeleid en besparing op zorgkosten. Het IVM gaat om die reden begin juni met de zorgverzekeraars in gesprek. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IVM / Vanessa Zunnebeld
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Resultaten laatste FTO-peiling tonen verslechtering kwaliteit FTO
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!