Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep

De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers neemt af. Dit is een zorgwekkende conclusie uit de laatste FTO-peiling uitgevoerd door apotheker en sectorcoördinator Kwaliteit en Doelmatigheid Marjorie Nelissen van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). ‘Deze afname kan leiden tot een verslechtering van het voorschrijfbeleid van geneesmiddelen en daarmee ook tot een verslechtering van de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg voor de patiënt’ aldus Nelissen. 

FTO-groepen voor betere samenwerking tussen huisarts en apotheker 
Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep. In Nederland zijn ongeveer 850 FTO-groepen van huisartsen en apothekers actief. Het merendeel van deze groepen bestaat uit huisartsen en apothekers, en soms schuiven andere zorgverleners aan. FTO-groepen die op het hoogste niveau functioneren, bespreken het voorschrijfbeleid van de individuele deelnemers aan de hand van cijfers, maken regelmatig afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid en evalueren deze afspraken. 

Het IVM ondersteunt FTO-groepen om de kwaliteit van de overleggen én de samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. Uit de recente IVM-peiling (november 2021) blijkt dat nog maar 50% van de FTO-groepen op de hoogste kwaliteitsniveaus (niveau 3 en 4) functioneren. Dit is een verontrustende conclusie en een afname van 10% ten opzichte van de laatste peiling in 2011. De peiling laat verder zien dat bij ruim 60% van de FTO-groepen in 2021 minstens de helft van de bijeenkomsten digitaal plaatsvond. Mogelijk is dit een blijvende ontwikkeling voor de toekomst. 

Oproep voor andere manier van accreditatie 
Het IVM vindt de afname in kwaliteit van het FTO zorgelijk en pleit voor meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit. Bijvoorbeeld door meer de inhoud en ook het niveau van het FTO te laten meewegen bij de accreditatie van het FTO. Momenteel gebeurt dit namelijk vooral aan de hand van aanwezigheid van de deelnemers en verslaglegging door de Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC). 

Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op toename kwaliteit FTO 
Nelissen stelt dat het kwaliteitsverlies ook effect heeft op het maken en evalueren van afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid. Niet alleen de huisartsen en apothekers spelen een rol. Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op de kwaliteit van het FTO volgens Nelissen. Bijvoorbeeld door het belonen van FTO-groepen op het hoogste niveau, of door minder goed functionerende groepen actief te laten begeleiden. Ook regelmatige monitoring van de kwaliteit van het FTO kan zinvol zijn. Dit geeft niet alleen een kwaliteitsimpuls, maar leidt uiteindelijk ook tot een beter voorschrijfbeleid en besparing op zorgkosten. Het IVM gaat om die reden begin juni met de zorgverzekeraars in gesprek. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IVM / Vanessa Zunnebeld
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.medicijngebruik.nl/
Originele titel: Resultaten laatste FTO-peiling tonen verslechtering kwaliteit FTO
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-30

Relevante artikelen ...

Personele bezetting in verpleeghuizen mag niet worden losgelaten De Patiëntenfederatie vreest dat de personeelsnormen uit het Kwaliteitskader worden losgelaten De personele bezetting in verpleeghuizen mag niet word... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 13:23:21
Wederom sluiting van een ggz-instelling MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van P... Management & beleid Wed, 16 Mar 2022, 09:22:48
Verscherpt toezicht op twee jeugdbeschermingsregio’s beëindigd Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat De Inspectie... Management & beleid Mon, 28 Feb 2022, 16:03:47
Zorgvraag en kosten nemen soms toe bij telemonitoring Er is meer inzicht nodig om telemonitoring succesvol in te kunnen voeren Om de stijgende zorgkosten binnen de perken te houden wordt digitalisering v... Management & beleid Tue, 19 Oct 2021, 12:27:09
Contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg verbeterd Er komt steeds meer aandacht voor regionale samenwerking De NZa ziet positieve veranderingen in de contractering van huisartsenzorg en multidisciplin... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 19:35:58
Emergis heeft een verplichting voor aanmerkelijke marktmacht Emergis is in de provincie Zeeland verreweg de grootste aanbieder van ggz De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Stichting Emergis uit Zeeland t... Management & beleid Tue, 22 Dec 2020, 20:25:13

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com