Centric Health Zuid-Holland B.V. valt onder de innovatieve zorgaanbieders die de afgelopen jaren in Nederland bestaande huisartsenpraktijken hebben overgenomen

Huisartsenketen Centric Health Zuid-Holland B.V. heeft de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de spoed-huisartsenzorg overdag niet in alle praktijken op orde. De zorgaanbieder heeft daarom een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Centric Health Zuid-Holland B.V. moet de spoedzorg ook overdag op korte termijn op orde hebben volgens de eisen die gelden in de wet- en regelgeving. Zo niet, dan volgt er een last onder dwangsom.

Centric Health Zuid-Holland B.V. valt onder de innovatieve zorgaanbieders die de afgelopen jaren in Nederland bestaande huisartsenpraktijken hebben overgenomen, vaak gesteund door investeerders. Innovaties in de zorg zijn belangrijk om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. Uitgangspunt daarbij is dat deze zorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. 

15 minuten 
Onder Centric Health Zuid-Holland B.V. vallen acht vestigingen. Uit het inspectie-onderzoek bij één van de praktijken is gebleken dat het op meerdere momenten tijdens de praktijkuren, niet mogelijk was om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Dit gold ook voor spoedgevallen, waarbij de huisarts voor een snelle beoordeling binnen 15 minuten bij een patiënt moet zijn of de patiënt op korte termijn moet kunnen ontvangen voor een consult. Daarnaast heeft deze praktijk geen adequate overname geregeld voor spoedgevallen tijdens praktijkuren door een andere zorgverlener, bijvoorbeeld door aansluiting bij een huisartsengroep (Hagro). Voor de spoedzorg tijdens de avond- en weekenddiensten is dit wel geregeld.

Verder heeft de inspectie in het onderzoek geconstateerd dat patiënten niet altijd juist werden geïnformeerd waar zij terecht kunnen met hun spoedklachten op de dagen dat de praktijk gesloten was. 

Ernstige tekortkomingen
Volgens de inspectie gaat het om ernstige tekortkomingen, die leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. Ook de zorgaanbieder zelf geeft aan problemen te hebben met de continuïteit van de (spoed)huisartsenzorg in andere praktijken.

Hoe nu verder?
De IGJ heeft bepaald dat Centric Health Zuid-Holland B.V. moet zorgen dat de continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg (bereikbaarheid en beschikbaarheid) tijdens de praktijkuren overdag tijdig en structureel geregeld is. 

Daarom moet Centric Health Zuid-Holland B.V. het komende half jaar, elke maand een voortgangsrapportage inleveren waaruit blijkt hoe de spoedzorg overdag wordt ingevuld voor alle locaties die vallen onder Centric Health Zuid-Holland B.V.
Als Centric Health Zuid-Holland B.V. niet aan de eisen voor de spoedzorg voldoet of hierin geen inzicht geeft, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd, om naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten
Aanwijzing Centric Health Zuid-Holland B.V., april 2023

Bron: IGJ

­


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 19 apr 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!