De zorgaanbieder heeft zich in de tussenliggende periode niet verbeterd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Pretoria Zorg B.V. (ook wel Avirazorg) een nieuwe aanwijzing gegeven. Eerder werd geconstateerd dat er bij de zorgaanbieder sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden zorg, waarvoor de inspectie een aanwijzing oplegde.  De zorgaanbieder heeft zich in de tussenliggende periode niet verbeterd. De nieuwe aanwijzing gaat daarom verder; Pretoriazorg (Avirazorg) moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juni 2019 de bestaande cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder dan Pretoria Zorg B.V., Stichtse Zorg B.V., MDO Zorg B.V., Amana Zorg B.V. en Thuiszorg Avira B.V.

Wat is er aan de hand?
Pretoria Zorg B.V. levert thuiszorg aan cliënten in de provincie Utrecht. De inspectie heeft er - gelet op het volledige gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de hiervoor genoemde zorgaanbieders naar de inspectie toe -  geen enkel vertrouwen in dat alle cliënten op dit moment of op korte termijn zorg ontvangen dan wel goede zorg ontvangen, behorend bij hun actuele zorgbehoeften.

De inspectie constateert dat cliënten van Pretoria Zorg B.V. niet voldoende goede zorg ontvangen die aansluit bij hun actuele zorgbehoeften, dat er geen sprake is van voldoende professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en dat Pretoria Zorg B.V. zich niet houdt aan de cliëntenstop die de inspectie bij de vorige aanwijzing aan Pretoria Zorg B.V. had opgelegd.

Tot heden heeft Pretoria Zorg B.V. onvoldoende medewerking verleend bij het verstrekken van benodigde informatie aan de inspectie. De inspectie is hierdoor gehinderd bij haar onderzoek naar de naleving van de aanwijzing en de kwaliteit van de thuiszorg voor kwetsbare cliënten.

Hoe nu verder?
Mochten Pretoria Zorg B.V., Stichtse Zorg B.V., MDO Zorg B.V., Amana Zorg B.V. en Thuiszorg Avira B.V. niet binnen de gestelde termijn van één week aan de aanwijzing voldoen, dan kan de inspectie een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen om de naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie is bereikbaar om de cliënten op weg te helpen naar een nieuwe thuiszorgaanbieder. Daarnaast heeft de inspectie direct contact met de huisartsen binnen de regio.

Documenten

Pretoria Zorg B.V. De Meern aanwijzing mei 2019
Stichtse Zorg B.V. Utrecht aanwijzing mei 2019
MDO  Zorg B.V. Utrecht aanwijzing mei 2019
Amanazorg B.V. De Meern aanwijzing mei 2019 
Thuiszorg Avira B.V. De Meern aanwijzing mei 2019


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Pretoria Zorg B.V. krijgt nieuwe aanwijzing om alle cliënten over te dragen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 28 mei 2019

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!