Politieke partijen opgeroepen om in nieuw regeerakkoord recht op vrije artsenkeuze op te nemen  

Afgelopen weekend maakten de zorgverzekeringen hun zorgpremies en – polissen voor 2024 bekend. CZ, Zilveren Kruis en Stad Holland schrappen de restitutiepolis. Een trend die we de afgelopen jaren onder andere bij VGZ ook al zagen: vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis voor geestelijke gezondheidszorg nu geschrapt. Hierdoor moeten mensen altijd zelf bijbetalen als zij ongecontracteerde ggz nodig hebben. En dit is voor velen onbetaalbaar. MIND vindt deze situatie onaanvaardbaar en roept de politiek partijen op om in een nieuw regeerakkoord de vrije artsenkeuze te beschermen.  

Recht op vrije artsenkeuze 
In het huidige zorgstelsel met marktwerking bepalen de zorgverzekeraars met wie zijn contracten afsluiten. Dit is niet altijd de zorg die iemand nodig heeft, of met de snelheid die iemand nodig heeft om in behandeling te gaan. Om patiënten toch de mogelijkheid te geven zelf de zorg te regelen die zij nodig hebben, is artikel 13 in de Zorgverzekeringswet opgenomen; de vrije artsenkeuze. Mensen met een restitutiepolis kunnen dan zelf een behandelaar zoeken en de kosten bij de zorgverzekeraar declareren. Bij een naturapolis is dit vaak slechts 50% van de kosten maar bij een restitutiepolis was dit tot op heden het hele bedrag. Bij vrijwel alle verzekeraars kan dit nu niet meer, waardoor ongecontracteerde zorg voor veel mensen onbereikbaar wordt.

De verdwijnende restitutiepolissen worden door de verzekeraars omgezet in combinatiepolissen; in deze polissen gelden voor alle zorg de vergoedingen en voorwaarden van een restitutiepolis, behalve voor de ggz en wijkverpleging. Mensen met deze zorg moeten gaan bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg. In de ggz is 8% van de zorg die geboden wordt, ongecontracteerde zorg (Vektis 2019). 

Gevolgen zijn groot 
Door de afschaffing van de restitutiepolis wordt ongecontracteerde zorg duur en voor veel mensen onbereikbaar. Mensen die dringend psychische hulp nodig hebben, kunnen alleen nog maar toegang krijgen tot de gecontracteerde ggz; vaak met lange wachttijden, ver reizen, met behandelingen die niet altijd passen bij de vraag. Dit betekent langere wachttijden bij gecontracteerde zorgaanbieders en het verdwijnen van behandelaren zonder contract; zonder patiënten zullen zij moeten stoppen met hun praktijk. Overstappen naar een andere verzekeraar met een restitutiepolis is daarnaast ook niet altijd mogelijk en MIND betwijfelt of het wenselijk is dat alle mensen met een restitutiepolis bij één of twee verzekeraars terecht komen.  

Stappen door MIND 
MIND roept allereerst de politiek op om in het nieuwe regeerakkoord de vrije artsenkeuze te noemen en te beschermen. Eerder dit jaar stemden alle oppositiepartijen voor de motie van Kamerlid Agema om de vrije artsenkeuze te behouden. Verder roept MIND op om het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering dat in januari in de nieuwe Tweede Kamer behandeld wordt, te verwerpen. Tot slot overweegt MIND zelf om juridische stappen te nemen richting de zorgverzekeraars. Wat MIND betreft is het uitsluiten van mensen die ggz nodig hebben, een vorm van discriminatie ten opzichte van mensen die somatische zorg nodig hebben. 

Bron: MIND


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: MIND / Marielle van den Berg
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : MIND
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: MIND roept politieke partijen op om in nieuw regeerakkoord recht op vrije artsenkeuze op te nemen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 13 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!