MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen

Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van Parnassia) bekend en deze week werd ons de voorgenomen sluiting van het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren aangekondigd. MIND maakt zich grote zorgen om deze onwenselijke ontwikkeling. Cliënten en hun naasten worden de dupe van reorganisaties en bezuinigingen die worden doorgevoerd om financiële tekorten bij ggz-instellingen tegen te gaan. MIND roept daarom met klem zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om alles op alles te zetten om sluitingen te voorkomen.

De gevolgen van sluiting van een instelling is groot. De continuïteit en kwaliteit van zorg komen in het gedrang. Cliënten worden overgeplaatst naar een andere instelling of moeten nog langer of opnieuw op een behandeling wachten. Juist voor deze groep met ernstige psychiatrische klachten en hun naasten is de impact van de sluiting groot.

Belangrijke aandachtspunten bij sluiting
Voor cliënten en naasten zijn een aantal punten essentieel als een instelling gaat sluiten. Allereerst de continuïteit van zorg; dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Behandeltrajecten mogen niet tussentijds worden stopgezet en de kwaliteit van de zorg voor cliënten dient gewaarborgd te blijven. Mensen op de wachtlijst van de betreffende instelling moeten duidelijk verwezen worden naar een andere instelling; ook voor hen moet een oplossing worden gevonden. De betrokkenheid van de cliëntenraad is een ‘must’ bij de sluiting. Vanaf het begin van mogelijke sluitingsplannen moeten zij tijdig en compleet worden geïnformeerd en hun adviserende taak kunnen uitvoeren. En in alle gevallen moeten de instellingen en zorgverzekeraars duidelijk communiceren naar cliënten en naasten wat er gaat gebeuren en wat voor invloed dit op hun behandeling of wachttijd heeft.

Protocol noodzakelijk
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MIND benaderd om mee te helpen bij het opstellen van een ‘sluitingsprotocol’. Hierin komt te staan welke stappen moeten worden gezet als een instelling sluit. MIND zal ook de Kamer Cliëntenraden en de Kamer Familie- en Naastenraden hierbij nauw betrekken. Totdat dit protocol er is, houden wij nauw contact met onze achterban en zullen we monitoren wat er gebeurt om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) kan hiertoe bijvoorbeeld spelregels opstellen, en de inspectie (IGJ) moet toezicht houden op het nakomen van de zorgplicht.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: MIND / Marielle van den Berg
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : MIND
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorgen om nog een ggz-instelling die sluit
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!