MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen

Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van Parnassia) bekend en deze week werd ons de voorgenomen sluiting van het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren aangekondigd. MIND maakt zich grote zorgen om deze onwenselijke ontwikkeling. Cliënten en hun naasten worden de dupe van reorganisaties en bezuinigingen die worden doorgevoerd om financiële tekorten bij ggz-instellingen tegen te gaan. MIND roept daarom met klem zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om alles op alles te zetten om sluitingen te voorkomen.

De gevolgen van sluiting van een instelling is groot. De continuïteit en kwaliteit van zorg komen in het gedrang. Cliënten worden overgeplaatst naar een andere instelling of moeten nog langer of opnieuw op een behandeling wachten. Juist voor deze groep met ernstige psychiatrische klachten en hun naasten is de impact van de sluiting groot.

Belangrijke aandachtspunten bij sluiting
Voor cliënten en naasten zijn een aantal punten essentieel als een instelling gaat sluiten. Allereerst de continuïteit van zorg; dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Behandeltrajecten mogen niet tussentijds worden stopgezet en de kwaliteit van de zorg voor cliënten dient gewaarborgd te blijven. Mensen op de wachtlijst van de betreffende instelling moeten duidelijk verwezen worden naar een andere instelling; ook voor hen moet een oplossing worden gevonden. De betrokkenheid van de cliëntenraad is een ‘must’ bij de sluiting. Vanaf het begin van mogelijke sluitingsplannen moeten zij tijdig en compleet worden geïnformeerd en hun adviserende taak kunnen uitvoeren. En in alle gevallen moeten de instellingen en zorgverzekeraars duidelijk communiceren naar cliënten en naasten wat er gaat gebeuren en wat voor invloed dit op hun behandeling of wachttijd heeft.

Protocol noodzakelijk
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MIND benaderd om mee te helpen bij het opstellen van een ‘sluitingsprotocol’. Hierin komt te staan welke stappen moeten worden gezet als een instelling sluit. MIND zal ook de Kamer Cliëntenraden en de Kamer Familie- en Naastenraden hierbij nauw betrekken. Totdat dit protocol er is, houden wij nauw contact met onze achterban en zullen we monitoren wat er gebeurt om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) kan hiertoe bijvoorbeeld spelregels opstellen, en de inspectie (IGJ) moet toezicht houden op het nakomen van de zorgplicht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: MIND / Marielle van den Berg
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : MIND
Wat is de URL bij deze bron?: https://wijzijnmind.nl/
Originele titel: Zorgen om nog een ggz-instelling die sluit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-03-16

Relevante artikelen ...

DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2023 geupdated De release bevat een aantal aanpassingen voor het ondersteunen van verschuiving van zorg, van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie... Management & beleid Thu, 28 Apr 2022, 15:58:50
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
Maria Service in Enschede heeft aanwijzing De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 13:37:25
Passende zorg in regelgeving farmaceutische zorg krijgt meer ruimte In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde 9 december al de regelgeving van de farmaceutisc... Management & beleid Sun, 12 Dec 2021, 06:41:09
Inkoop paramedische zorg moet veranderen Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gaan over wat de beste zorg is voor de patiënt De Nederland... Management & beleid Tue, 12 Oct 2021, 14:51:41
Focusgroepen om kosten opleidingen in kaart te brengen gestart De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit ga... Management & beleid Thu, 26 Aug 2021, 10:50:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com