De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pleit voor een integrale benadering van de ouderenzorg. Om deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn keuzes en actie nodig. Van zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren én de overheid. Samenwerking, afstemming, preventie, kortdurende zorg en advance care planning kunnen zwaardere en duurdere zorg voorkomen of uitstellen. De overheid moet de integrale benadering ondersteunen vanuit de bekostiging en het sociaal domein verder versterken. Dit schrijft de NZa in haar monitor ouderenzorg, deel 2.

Zwaardere zorg uitstellen
In de monitor hebben we het zorggebruik en de zorguitgaven van ouderen in de verschillende zorgsectoren tussen 2015 en 2019 in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder meer dat de gemiddelde zorguitgaven stijgen naar mate iemand ouder wordt. De verschillen in zorggebruik zijn groot: zo maken zelfredzame ouderen aanzienlijk minder gebruik van de zorg. De komende jaren zal het aantal 65-plussers én de gemiddelde leeftijd binnen deze groep verder toenemen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, moeten we ouderen dus zo ondersteunen dat de behoefte aan zwaardere en duurdere zorg zo lang mogelijk wordt uitgesteld of wordt voorkomen. Hierbij is samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners essentieel.

Het is aan de verzekeraars om de gewenste inhoud en organisatie binnen de regio te vertalen naar de inkoop en contractering in de verschillende domeinen. De NZa kijkt hoe ze de integrale benadering vanuit de bekostiging kan ondersteunen. Ook kortdurende zorg en het inzetten van een specialist ouderengeneeskunde kunnen ziekenhuisopnames voorkomen of een opname in een Wlz-instelling vertragen. Het is dan ook belangrijk dat deze zorg een goede plek krijgt binnen de eerstelijn en dat zorgverzekeraars hierop inzetten in de contractering en sturing in de regio. Bij advance care planning kijken oudere, familie en zorgverlener samen naar welke zorg past bij de oudere en diens (gezondheids) situatie. Dit voorkomt niet-passende zorg.

Versterken sociaal domein
Ook een sterk en proactief sociaal domein kan verergering van de zorgvraag vertragen of voorkomen. Bijvoorbeeld door het vroegtijdig oppakken van signalen en het voorkomen van vereenzaming. Het ministerie van VWS moet daarvoor de rol van het sociaal domein nadrukkelijk verder verstevigen en zo inrichten dat dit domein de groei van de ouderen nog beter opvangt. Daarbij is het wenselijk dat gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor samen bijdragen aan preventie. Het moet dan ook mogelijk zijn om vanuit de Zvw en Wlz te investeren in preventieve maatregelen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld om valpartijen (en dus heupfracturen) te voorkomen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/breed-actieplan-nodig-om-ouderenzorg-toegankelijk-en-betaalbaar-te-houden
Originele titel: Breed actieplan nodig om ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-04-07

Relevante artikelen ...

70-plussers zouden tweede booster moeten krijgen Daarnaast komen bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met downsyndroom en volwassenen met een ernstige immuunstoornis in aanmerking voor tweede boo... Ouderenzorg Fri, 18 Feb 2022, 09:24:40
Thuiswonende kwetsbare ouderen moeten goede mondzorg krijgen Mondproblemen bij thuiswonende kwetsbare ouderen worden lang niet altijd herkend en onderkend Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor h... Ouderenzorg Tue, 07 Dec 2021, 19:38:57
Houd oog voor de zorgcontinuïteit De coronacrisis brengt een kwetsbaarheid in de zorg voor ouderen aan de oppervlakte De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederlan... Ouderenzorg Wed, 04 Nov 2020, 10:05:44
1 op de 10 ouderen is (zeer) eenzaam Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het ministerie van VWS Tussen 2015 en 2018 is eenzaamheid onder ouderen stabiel gebleven: een... Ouderenzorg Tue, 07 Jul 2020, 09:25:47
Oplopende kosten langdurige zorg Het tekort voor 2020 zal uitkomen op ongeveer 550 miljoen euro, verwacht de NZa  De kosten voor de langdurige zorg lopen dit jaar verder op. Het... Ouderenzorg Tue, 21 Apr 2020, 15:27:23
Zomercampagne tegen eenzaamheid gestart Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB is gebleken dat eenzaamheid voor ouderen een grotere rol speelt in de zomer dan in andere seizoenen De... Ouderenzorg Mon, 22 Jul 2019, 15:50:00

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com