(advertentie)

De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op 11 april 2018 is de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht. SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Onlangs heeft SKILZ van het ministerie van VWS akkoord ontvangen op de subsidieaanvraag. Dit betekent dat deze nieuwe stichting nu echt van start kan gaan!

De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten moeten erop kunnen rekenen dat er voldoende tijd en aandacht voor hen is en dat de zorg en behandeling inspeelt op wat zij willen en nodig hebben. Daarom gaat  SKILZ gaat aan de slag met het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden voor de professionals die de zorg en ondersteuning leveren. Interdisciplinaire samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We willen immers van elkaar leren, óók op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit.

Resultaatgericht
Het bestuur van SKILZ bestaat uit Bas Castelein van de NVAVG (secretaris), Sonja Kersten van de V&VN (penningmeester) en Nienke Nieuwenhuizen van Verenso (voorzitter). Het bestuur van SKILZ zal worden uitgebreid met iemand die het patiëntenperspectief vertegenwoordigt. De planning is dat in 2019 een klein resultaatgericht bureau is opgericht, een multidisciplinaire richtlijnagenda is geformuleerd en gestart is met de uitwerking van een aantal kwaliteitstandaarden. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling om te komen tot een langjarig kwaliteitsbeleid voor de langdurige zorg.

Samen voor kwaliteit
Na een lange periode van voorbereiding en werk achter de schermen, gaat SKILZ nu echt van start. Wij zijn van mening dat we onze ambities alleen gezamenlijk tot een succes kunnen brengen. SKILZ kijkt uit naar een prettige en constructieve samenwerking met oog voor de mensen om wie het gaat en hart voor de professionals in de zorg. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Verenso
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.verenso.nl/
Originele titel: Groen licht voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ)
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-02-25

Relevante artikelen ...

Geen verscherpt toezicht meer voor Landelijke Stichting Vredenoord Vredenoord heeft binnen zes maanden voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Landel... Management & beleid Thu, 12 Aug 2021, 10:19:38
Dringende oplossing noodzakelijk voor kwetsbaren Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van k... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:30:41
Aanzienlijk tekort voor langdurige zorg verwacht Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Management & beleid Fri, 18 Jun 2021, 06:27:25
Financieel tekort in langdurige zorg verwacht door NZa Voor 2020 een tekort van 342 miljoen euro De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. ... Management & beleid Wed, 12 Feb 2020, 12:42:31
Collectieve inkoop door gemeente levert risico’s op Afstemmingsproblemen en chaos liggen op de loer en de kwaliteit van individueel maatwerk komt in het gedrang De minister Slob (onderwijs) en minister... Management & beleid Mon, 03 Feb 2020, 15:51:43
Koude sanering Nederlandse zorg moet voorkomen worden Door tekorten op de arbeidsmarkt en toenemende zorgvraag van bijvoorbeeld ouderen komt de beschikbaarheid van de zorg voor de burger onder druk te sta... Management & beleid Tue, 06 Mar 2018, 11:55:45