Les- en collegegeld voor zorgopleidingen moeten worden afgeschaft en er dient definitief een streep te gaan door zinloze registraties

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten moeten meer de leiding krijgen in de zorg. Dat betekent een stap terug voor managers naar een ondersteunende rol. Daarnaast moet het les- en collegegeld voor zorgopleidingen worden afgeschaft en dient er definitief een streep te gaan door zinloze registraties. Daartoe roept V&VN op in een manifest aan het nieuwe kabinet. “Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Ingrijpende maatregelen en forse investeringen zijn noodzakelijk. De toekomst van de gezondheidszorg is hét onderwerp bij de aankomende verkiezingen”, stelt V&VN-bestuurder Jaap Kappert.

Kappert licht toe: “Iederéén ziet nu de personeelstekorten in de zorg, de wachtlijsten bij de ggz en verpleeghuizen, de snel ouder wordende bevolking met meerdere ziektes en de tijdrovende regeltjes en registraties. Dat moet anders, willen we ook in de toekomst de zorg en plek kunnen bieden die nodig is. De gezondheidszorg moet menselijker en eenvoudiger worden in Nederland. Dat vergt grote investeringen die snel moeten worden gedaan. In zorgverleners, in verpleeghuisplekken, de wijkverpleging, de ggz en de gehandicaptenzorg. Het tempo in Den Haag moet omhoog, anders worden we ingehaald door de demografie. Die is onverbiddelijk.”

Er moeten meer mensen ín dan áán de zorg werken, die verhouding is nu scheef 

Om de instroom in de zorgopleidingen te bevorderen, moet het les- en collegegeld worden afgeschaft. Kappert: “Ook zal er flink moeten worden geïnvesteerd in opleidingsplekken en stages. Geef de studenten tijdens de stages in elk geval het minimum (jeugd)loon en goede begeleiding. En er moeten meer mensen in dan aan de zorg werken, die verhouding is nu scheef.”

V&VN wil een halvering van de registratielast in vier jaar tijd. Kappert, naast bestuurder ook werkzaam als verpleegkundig specialist in verpleeghuis Brentano: “Uit onze ledenpeilingen komt steevast de registratielast als meest vervelende onderdeel van het werk uit de bus. Ik herken dat. Het getuigt van wantrouwen in de zorgprofessional en is zeer tijdrovend. Wij zeggen: handhaaf alleen registraties die primair zijn gericht op kwaliteit en veiligheid. Registraties voor het afrekenen van zorg moeten worden versimpeld. Schaf de zinloze registraties af.”

De komende jaren zal ook steeds meer op de schouders van mantelzorgers terechtkomen. V&VN pleit voor een betere wettelijke en financiële ondersteuning van mantelzorgers. Kappert: “Onze maatschappij verandert ingrijpend. Het aantal kwetsbare mensen groeit sterk. Nederland moet zich hier veel beter op voorbereiden.”

Manifest V&VN Kamerverkiezingen 2023
Nederland wordt snel ouder. De beroepsbevolking krimpt en steeds meer mensen hebben zorg nodig of kampen met eenzaamheid. Niet alleen de zorgbehoefte, maar ook de complexiteit van de zorgvraag stijgt snel. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen.

Manifest Tweede Kamerverkiezingen

Bron: V&VN