Nieuws per tag ...

 • Gepersonaliseerde behandeling geeft voorzichtig optimisme bij asbestkanker

  Onderzoek is gericht op de behandeling van borstvlieskanker, ook wel asbestkanker of mesothelioom genoemd

 • Geriater zou bij kwetsbare ouderen met kanker betrokken moeten worden

  Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen met kanker

 • INGimage

  Gestage groei aantal patiënten met kanker in Nederland

  In 2016 kregen ruim 108.400 Nederlanders de diagnose kanker: 2.500 patiënten meer dan in 2015.

 • Goede thuiszorg bij kankerpatiënten

  Naast ondersteuning bij lichamelijke en psychosociale problemen spelen respect voor de autonomie van de patiënt en goede informatievoorziening een rol.

 • Grote onbekendheid over belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen

  De meerderheid (86%) van de Nederlanders denkt ten onrechte dat kanker bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak is, terwijl het hart- en vaatziekten zijn.

 • Grote regionale verschillen in wachttijden

  Dat blijkt uit onze analyse van de productiecijfers tot en met januari van Dutch Hospital Data

 • Hervatting bevolkingsonderzoeken kanker

  Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer

 • Het jaar 2021 telde 124.000 nieuwe kankerpatiënten

  Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie

 • Hoge dosis chemotherapie geeft meer overlevingskansen

  Geen toename in tweede kankers of ernstige hart- en vaatziekten opgetreden

 • Hooggedoseerde radiotherapie verbetert de overleving bij kanker

  Deelname in deze studie was beperkt tot patiënten die eerder genezen waren na behandeling van kanker en later toch weer kanker kregen

 • Immuuntherapie samen aangepakt

  Om deze ontwikkeling verder aan te jagen slaan het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut  en het LUMC de handen ineen

 • In 2017 1917 zelfdodingen

  Ruim vier op de tien zelfdodingen vinden plaats bij mensen van 40 tot 60 jaar.

 • In 2020 zijn 1 op de 8 sterfgevallen veroorzaakt door COVID-19

  Het aantal overledenen was in 2020 16,8 duizend hoger dan in 2019, toen 151 885 mensen overleden

 • In laatste levensfase is plannen van zorg nuttig

  Het geeft rust om vast te leggen welke zorg je als patiënt nog wil krijgen

 • In Nederland kankersterfte onder vrouwen hoog

  In Europa scoren maar liefst 34 landen beter als het gaat om de kankersterfte onder vrouwen

 • Indicatieprotocol ​protonentherapie borstkanker vastgesteld

  Radiotherapie met behulp van protonen is een nieuwe techniek van bestraling

 • Jubileumeditie Alpe d'HuZes gaat van start

  De afgelopen twee jaren hebben was de koers uitgesteld

 • Kan Aspirine het verloop van kanker bij ouderen versneld verergeren?

  Een recent onderzoek heeft aangetoond dat behandeling met aspirine kan leiden tot versnelde progressie van kanker bij oudere mensen. 

 • Kan kanker draaglijker worden dankzij cannabis?

  Steeds vaker overleggen patiënten met hun artsen om wiet, CBD-olie, CBD-capsules en andere producten op basis van cannabis te gebruiken voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Cannabis en zijn derivaten worden in Nederland beschouwd als softdrugs. Ze staan vermeld in Lijst II van de Opiumwet waar men ook slaap- en kalmeringsmiddelen vindt.

  De werkzame componenten van cannabis

  Wetenschappers hebben biologisch actieve bestanddelen in cannabis geïdentificeerd, de zogenaamde cannabinoïden. Het best bekende daarvan is THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) dat zorgt voor het lichte gevoel in het hoofd, dat bekend staat als “high”.

  CBD (cannabidiol) is een andere component. Medicinale CBD-olie wordt soms gebruikt bij het verlichten van pijn en misselijkheid. Het kan ontstekingen verminderen en fungeren als antioxidant. Doordat CBD-olie het welbevinden ondersteunt, kan het helpen om stress beter te verwerken.

  Nadelige gevolgen

  Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid op bijwerkingen bestaat. Artsen berichten dat sommige patiënten last krijgen van een verhoogde hartslag en een verminderde bloeddruk. Desoriëntatie, duizeligheid, flauwvallen en problemen met het recente geheugen kunnen voorkomen. Het supplement kan slaperigheid en stemmingswisselingen veroorzaken.

  Aangezien CBD-olie echter slechts 0,2 THC bevat, kan het voorkomen dat ongewenste neveneffecten uitblijven. Door de kleine dosis reduceert men ook de kans op addictie.

  Tenslotte is het ironisch genoeg mogelijk dat het roken van cannabis zelf de oorzaak is van kanker. Verdamping is te verkiezen boven de zogenaamde joint. Indien cannabis aangekocht wordt op straat of in een onbetrouwbare coffeeshop kunnen er nog gevaarlijkere stoffen zijn toegevoegd.

  Effecten van gerookte cannabis tegenover CBD-olie

  Het onderzoek naar de effecten van cannabis en afgeleiden staat nog in een pril stadium. Tot nog toe heeft men zich hoofdzakelijk geconcentreerd op gerookte cannabis. De resultaten daarvan tonen aan dat het kan helpen bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Ook om pijn te verlichten, kunnen producten op basis van cannabis hun nut bewijzen.

  Een verder belangrijk effect is de werking op de eetlust. Aangezien chemotherapie de smaakwaarneming drastisch kan doen afnemen, zijn patiënten ook geneigd minder te eten. Ongewenst gewichtsverlies dienen ze echter ten stelligste te vermijden aangezien dit hun weerstand nog verder doet afnemen.

  Resultaten van proeven met CBD-olie zijn tot nog toe niet bekend. Toch berichten patiënten zelf van tevredenstellende ervaringen met CBD-olie. Bij interpretatie moet men steeds overwegen of er sprake is van het placebo-effect.

  Gaat cannabis de groei van kankercellen tegen?

  Sinds enige tijd concentreren wetenschappers zich op de vraag of THC en CBD de groei van kankercellen kunnen vertragen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat ze de dood van kankercellen kunnen veroorzaken. Tot nog toe is er jammer genoeg niet voldoende bewijs. Verder onderzoek staat op het programma.

  In de Verenigde Staten steunt de American Cancer Society de noodzaak van meer wetenschappelijk onderzoek naar de plantaardige cannabinoïden voor kankerpatiënten. Betere en effectievere therapieën zijn volgens hen nodig om de vaak slopende bijwerkingen van kanker en de behandeling ervan te overwinnen.

   

 • Kanker de meest voorkomende doodsoorzaak

  Mannen overlijden meer dan vrouwen aan kanker