Een psychologisch trauma is vaak het resultaat van een schokkende en pijnlijke ervaring, die zoveel stress en overweldigende emoties veroorzaakt dat het moeilijk wordt om ermee om te gaan.

Moeilijke gebeurtenissen kunnen zowel fysieke als psychologische reacties uitlokken. Als ze ervaren worden, is dat een teken dat er herstel plaatsvindt.

Traumatische gebeurtenissen

Er zijn veel verschillende soorten gebeurtenissen die tot potentieel psychologisch trauma kunnen leiden. Het kan een ongeluk zijn, een poging tot diefstal of een overlijden. Psychologisch trauma kan ook optreden bij mensen die langdurig onder zware stress moeten leven, bijvoorbeeld in oorlogssituaties of in gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt. Soms is het al voldoende om getuige te zijn van een gebeurtenis. Hoewel ieder mens individueel reageert, worden verschillende situaties als min of meer stressvol beoordeeld. Een ernstige gebeurtenis van mildere aard kan bijvoorbeeld een ontslag zijn, of een niet geheel onverwacht overlijden. Ernstiger zijn plotselinge en onverwachte sterfgevallen, ongevallen en rampen. Het moeilijkste is om te worden blootgesteld aan een doodsbedreiging, om te geloven dat je gaat sterven. In dat geval is het raadzaam om een psycholoog Leeuwarden via Psyned te raadplegen.

Tijd om te herstellen

De fysieke en psychologische reacties na een moeilijke gebeurtenis verlopen in drie stappen. De eerste is de moeilijke gebeurtenis. De tweede stap is het kalmeren, en de derde gaat over het aanpassen aan de nieuwe situatie. Velen doorstaan het proces op eigen kracht, vaak met de hulp van naaste familieleden. Maar het kan enige tijd duren, van dagen tot weken of maanden. Herstel verloopt ook niet altijd in een rechte lijn. Zo kan het gebeuren dat men zich plotseling slechter gaat voelen. Hoe lang het duurt om te herstellen van een traumatische gebeurtenis, hangt af van hoe ernstig de gebeurtenis het individu heeft getroffen. Pas als er meer dan een maand verstreken is en je geen verandering meer ziet in de ontwikkeling, kun je een psychologisch trauma vermoeden. Een psycholoog in Almere kan in zo’n geval ondersteuning bieden.

Hulp zoeken

Bij een psychologisch trauma gaat het om de ervaring van het slachtoffer van wat de gebeurtenis voor hem of haar betekende. Dit betekent dat de gebeurtenis nog steeds invloed heeft op de persoon. Wat er is gebeurd en de verandering die het met zich meebracht, weerhoudt hem of haar ervan zijn of haar leven ten volle te leven. Natuurlijk veranderen de meeste mensen als ze iets moeilijks en dramatisch meemaken, maar iemand die een psychologisch trauma heeft opgelopen, kan niet verder. Hij of zij kan bijvoorbeeld in het dagelijks leven beperkt worden en moeite hebben met werken en slapen. Ze kunnen zich niet aanpassen aan de nieuwe omstandigheden waarin ze leven na wat er is gebeurd. Het is daarom vaak goed om hulp te zoeken in verband met schokkende ervaringen. Ondanks het feit dat iemand geen directe behoefte heeft aan psychologische behandeling en dat familieleden en vrienden doorgaans de beste ondersteuning bieden, kan informatie en bewustzijn over wat je kunt verwachten van reacties en tijdsverloop een goede ondersteuning zijn tijdens het herstel.