MHC mag sinds 29 januari al geen nieuwe cliënten meer aannemen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgorganisatie Majestic Home Care (MHC) in Amsterdam een aanwijzing gegeven. De inspectie maakt zich ernstige zorgen over structurele tekortkomingen in de geboden zorg. Sinds 29 januari mag MHC al geen nieuwe cliënten meer aannemen. Voor de bestaande cliënten moet MHC op korte termijn (variërend van één tot vier maanden) voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg. Tot MHC daaraan voldoet mag MHC geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand
Op 25 november en 1 december 2020 bracht de inspectie bezoeken aan MHC. Dit na twee eerdere bezoeken in april en december 2019. De inspectie stelt nu vast dat MHC nog steeds niet aan de normen voldoet op de volgende terreinen:

-Cliënt centraal:De geleverde zorg sluit niet aan bij de zorgbehoeften, wensen en/of indicaties van de cliënten.
-Integrale zorg: De zorgverleners stemmen hun zorg aan cliënten niet met elkaar af.
-Veilige zorg: MHC kan niet aantonen dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Niemand van de zorgverleners heeft daarvoor een actuele kennis- en praktijktoets afgelegd. Het toedienen van (risicovolle) medicijnen wordt soms niet goed geregistreerd.
-Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige van MHC functioneert niet als kwaliteitsbevorderaar. Zij heeft te weinig tijd om bij te dragen aan een lerende cultuur.

Sturen op kwaliteit en veiligheid
MHC verzamelt geen informatie over het veilig verstrekken van medicijnen. De bestuurder heeft de risico’s niet in beeld. De inspectie ziet en hoort niet wat MHC doet met de resultaten van audits, eerdere inspectiebezoeken en meldingen van incidenten.

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

MHC mag sinds 29 januari al geen nieuwe cliënten meer aannemen. Voor de bestaande cliënten moet MHC uiterlijk 28 februari voldoen aan de normen voor veilige zorg (bevoegd en bekwaam personeel, het zorgvuldig verstrekken/toedienen van medicijnen). Uiterlijk 28 mei moet MHC ook voldoen aan de andere normen voor kwalitatief goede zorg. Als MHC aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven.

Als MHC niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten
Aanwijzing voor Majestic Home Care in Amsterdam


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aanwijzing voor Majestic Home Care in Amsterdam
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 05 feb 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!