(advertentie)

Het behoud van huidige medewerkers is van groot belang

Het kan niemand zijn ontgaan dat we nu al een enorm personeelstekort hebben in de zorg en dat dit tekort, mede door de vergrijzing, alleen maar groter wordt. Dat betekent dat we anders moeten gaan kijken naar het arbeidsmarktvraagstuk. Doordat we meer mensen verleiden om in de zorg te komen werken, stromen niet alleen jongeren in, maar maken ook veel volwassenen een carrièreswitch naar de zorg. Zij komen met hele diverse achtergronden en ervaringen binnen en om hen goed toe te rusten voor het werk moet beter aangesloten worden bij hun competenties. Ook het behoud van huidige medewerkers is van groot belang. Medewerkers mogelijkheden bieden zich verder te kunnen ontwikkelen in hun werk en hen carrièreperspectief bieden, helpt om verloop naar andere sectoren tegen te gaan. Om dit te bereiken is een meer toegankelijke manier van opleiden nodig. Met alleen ‘meer opleiden’ lossen we het huidige én toekomstige personeelsvraagstuk niet op.

Tijdens een diner pensant, op 30 januari 2020, verkenden we met 10 vertegenwoordigers uit onze branche, de beroepsvereniging V&VN, de ministeries VWS en OCW, RegioPlus, de IGJ en zorgverzekeraars wat er nodig is om echt anders te gaan denken en doen. Aan welke ‘systeemknoppen’ en ‘denkknoppen’ kunnen en moeten we dan draaien? Hoeveel ruimte is er nu al en wat is er nodig om de beweging naar beter en anders opleiden echt in te zetten? Hoe komen we van redeneren vanuit diploma’s naar kijken wat iemand al kan en nog nodig heeft om goed inzetbaar te zijn?

Samen verder
Er is meer ruimte in anders opleiden dan gedacht, is de voorzichtige conclusie uit het diner pensant.  Echter de grenzen van die ruimte zijn nog lang niet duidelijk. Die moeten we verder met elkaar verkennen. Evenals de knelpunten die er zijn, met name in de wijkverpleging. Daar groeit het personeelstekort harder en is de instroom veel kleiner. Voortvarende oplossingen zijn daar nodig om het werk gedaan te krijgen. Dat kan alleen door met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg in de wijk en voor de mensen die daarvoor moeten zorgen. De dialoog daarover blijven we voeren.

De ontwikkeling van de leereenheden door onder andere ActiZ en VGN, inclusief de landelijke erkenning, moet in een hogere versnelling. Leren van elkaar blijft belangrijk en de Actieleernetwerken kunnen daar een belangrijke rol in spelen, zodat niet iedere organisatie zelf het wiel van anders opleiden hoeft uit te vinden. Kennis van mogelijkheden, subsidies en de ruimte die er is moet beter in kaart gebracht worden. ActiZ zal daar voor haar leden de nodige stappen in zetten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2020/03/anders-opleiden-ruimte-zien-en-benutten
Originele titel: Anders opleiden: ruimte zien en benutten!
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2020-03-04

Relevante artikelen ...

Heliomare, SEIN en Hogeschool Inholland slaan handen ineen om innovatie in de zorg te versnellen Innovatie in de zorg is geen luxe maar noodzaak Hogeschool Inholland, SEIN en Heliomare hebben een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om innovatie... Wetenschap & onderwijs Wed, 27 Oct 2021, 14:25:24
Instroom specialisten ouderengeneeskunde hoger Vanaf september is het ook mogelijk om de opleiding te volgen aan de Universiteit van Groningen en van Maastricht In de opleiding ouderengeneeskunde ... Wetenschap & onderwijs Tue, 07 Jul 2020, 09:42:12
Onderzoek naar nieuwe coronavirus-remmers door het LUMC Samen met 7 Europese partners onderzoeken hoe ze antivirale therapie kunnen ontwikkelen om coronavirussen te bestrijden Onderzoekers van het Leids Un... Wetenschap & onderwijs Wed, 18 Mar 2020, 10:19:04
In de jaren vijftig was er ook al een lerarentekort In 1953 zat in 34 procent van de klassen 41 of meer leerlingen Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt elk jaar op omdat leerkrachten het on... Wetenschap & onderwijs Mon, 10 Feb 2020, 10:27:35
Meer afgestudeerde verpleegkundigen Verpleegkundigen worden op het mbo (niveau 4) en op het hbo opgeleid. Elk jaar halen iets meer mbo’ers dan hbo’ers een diploma verpleegkunde. In 2016... Wetenschap & onderwijs Sat, 12 May 2018, 04:40:23
Stamceltransplantatie voor mensen met multiple sclerose veelbelovende ontwikkeling Artsen pleiten voor vergelijkend onderzoek naar effect en veiligheid van stamceltherapie bij agressieve MS in vergelijking met moderne MS behandelinge... Wetenschap & onderwijs Wed, 14 Mar 2018, 15:22:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com