Ondanks respectabele cijfers blijken zowel de kwaliteit als de veiligheid van zorg onder druk te staan

In 2023 geven verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners de kwaliteit van zorg het rapportcijfer 7,2. De veiligheid van zorg krijgt een 7. Ondanks deze respectabele cijfers blijken zowel de kwaliteit als de veiligheid van zorg onder druk te staan. Zo ervaart 44% van de zorgprofessionals een verslechtering van kwaliteit van zorg in afgelopen twee jaar en geeft 29% dit aan wat betreft de veiligheid van zorg. Dit en meer blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Kwaliteit en veiligheid van zorg 2023. De monitorpeiling wordt gedaan onder deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel.

Een meerderheid (61%) van de zorgprofessionals werkzaam in de verpleging of verzorging vindt de kwaliteit van de door hun geboden zorg (zeer) goed. Bijna de helft (46%) vindt het veiligheidsbeleid (zeer) goed. Deze ervaringen blijven vrijwel stabiel in de jaren 2019, 2021 en 2023. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onder druk staan.

Tijdsgebrek, werkdruk en personeelstekort spelen parten
Van de deelnemende zorgprofessionals vindt 21% de kwaliteit van zorg 'regelmatig' tot 'vaak' onvoldoende en heeft 31% het gevoel in een crisissituatie te werken. Ook blijkt dat ongeveer één op de vier zorgprofessionals (44%) de indruk heeft dat de kwaliteit in de laatste twee jaar is verslechterd en dat 29% de veiligheid van zorg in deze periode is verslechterd. Redenen die ze daarvoor noemen zijn tijdsgebrek, een hoge werkdruk en personeelstekort.

Ook verband met goede verslaglegging en zeggenschap
Zorgprofessionals noemen meerdere factoren voor goede kwaliteit en veiligheid van zorg. Zo is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel essentieel. Zorgprofessionals die aangeven de kwaliteit en/of veiligheid van zorg niet goed te vinden, constateren ook vaker dat er een tekort aan competent personeel is; dit lijkt dus in onderling verband te staan. Daarnaast zien we dat zorgprofessionals vaker positief over de kwaliteit en veiligheid van zorg zijn, als zij ook positief zijn over de mate waarin zij zeggenschap ervaren over hun zorg en over de kwaliteit van de verslaglegging over de zorg.

Over het onderzoek
Voor de Monitor Kwaliteit en Veiligheid van zorg 2023 werd een online vragenlijst ingevuld door in totaal 841 verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij zijn verspreid over het land werkzaam in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg of huisartsenzorg. De ondervraagde zorgprofessionals zijn grotendeels deelnemer van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Kwaliteit verpleegkundige zorg is nog altijd hoog, maar wel meer onder druk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 27 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!