(advertentie)

Om de negatieve gevolgen voor proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld

Het coronavirus raakt ook proefpersonen die deelnemen aan klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De rechten, de veiligheid en het welzijn van proefpersonen moet voorop blijven staan.

Om de negatieve gevolgen voor proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld. Dit richtsnoer geldt in alle EU-lidstaten en in EER-landen.

Daarnaast heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op haar website een aantal adviezen geformuleerd. Zo moet in bepaalde gevallen de toetsingscommissie geïnformeerd worden (de CCMO of een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC).
De IGJ benadrukt dat Nederlandse wet- en regelgeving (waaronder de WMO en de Geneesmiddelenwet) op sommige punten voorgaat. Bijvoorbeeld bij het afwijken van het studieprotocol, het proces informed consent en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het wegvallen van fysieke visites (als telefoon, email en/of een app wordt gebruikt). Ook bestaat het risico dat de jaarlijkse veiligheidsrapportage niet volledig is of dat proefpersonen studiemedicatie rechtstreeks van de (ziekenhuis)apotheek geleverd krijgen.

De IGJ verwacht dat onderzoekers en uitvoerders goed kennis nemen van het richtsnoer. Zij moeten afwijkingen in hun werkwijze bij het uitvoeren van hun onderzoek door de coronacrisis adequaat documenteren. Tijdens een inspectie zal de IGJ met deze situatie rekening houden.

Let op: Indien nodig wordt informatie aangepast of aangevuld. Houd houd de IGJ-website en de externe informatie (in onderstaande links) goed in de gaten voor updates.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/coronavirus-impact-op-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen
Originele titel: Coronavirus: impact op medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2020-03-23

Relevante artikelen ...

Het klinisch onderzoek met proefpersonen kan worden hervat Het betreft klinisch onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt Vanwege de coronacrisis is het merendeel van... Wetenschap & onderwijs Thu, 25 Jun 2020, 20:25:08
Eerste groep proefpersonen geïnjecteerd met coronavaccin Het gaat om twaalf proefpersonen in Duitsland De eerste proefpersonen die meedoen aan het klinisch onderzoek van Pfizer en BioNTech naar een potentie... Wetenschap & onderwijs Thu, 30 Apr 2020, 09:44:49
Gezocht voor coronabehandeling: mensen die net genezen zijn Het Erasmus MC en Sanquin Bloedbank zijn op zoek naar mensen die genezen zijn van een coronavirusinfectie Zij hebben meestal beschermende antistoffen... Wetenschap & onderwijs Wed, 01 Apr 2020, 15:01:34
Subsidie voor preventie onderzoek tuberculose onder mensen met suikerziekte in Afrika Wereldwijd leeft meer dan tachtig procent van de mensen met diabetes in landen waar veel tuberculose voorkomt Het Radboudumc heeft met internationale... Wetenschap & onderwijs Tue, 16 Jul 2019, 10:08:16
Longonderzoekers in de prijzen gevallen De Longdagen Publieksprijs werd uitgereikt  tijdens de longdagen een ontmoeting tussen wetenschappers, zorgverleners en patiënten in Ermelo Mari... Wetenschap & onderwijs Mon, 15 Apr 2019, 15:23:46
130 miljoen euro voor Europees medicijnonderzoek bij kinderen Dit onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen voor kinderen in Europa.  Een groot Europees samenwerkingsv... Wetenschap & onderwijs Thu, 03 May 2018, 15:18:44