(advertentie)

Om de negatieve gevolgen voor proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld

Het coronavirus raakt ook proefpersonen die deelnemen aan klinisch-wetenschappelijk onderzoek. De rechten, de veiligheid en het welzijn van proefpersonen moet voorop blijven staan.

Om de negatieve gevolgen voor proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld. Dit richtsnoer geldt in alle EU-lidstaten en in EER-landen.

Daarnaast heeft de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op haar website een aantal adviezen geformuleerd. Zo moet in bepaalde gevallen de toetsingscommissie geïnformeerd worden (de CCMO of een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC).
De IGJ benadrukt dat Nederlandse wet- en regelgeving (waaronder de WMO en de Geneesmiddelenwet) op sommige punten voorgaat. Bijvoorbeeld bij het afwijken van het studieprotocol, het proces informed consent en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het wegvallen van fysieke visites (als telefoon, email en/of een app wordt gebruikt). Ook bestaat het risico dat de jaarlijkse veiligheidsrapportage niet volledig is of dat proefpersonen studiemedicatie rechtstreeks van de (ziekenhuis)apotheek geleverd krijgen.

De IGJ verwacht dat onderzoekers en uitvoerders goed kennis nemen van het richtsnoer. Zij moeten afwijkingen in hun werkwijze bij het uitvoeren van hun onderzoek door de coronacrisis adequaat documenteren. Tijdens een inspectie zal de IGJ met deze situatie rekening houden.

Let op: Indien nodig wordt informatie aangepast of aangevuld. Houd houd de IGJ-website en de externe informatie (in onderstaande links) goed in de gaten voor updates.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/coronavirus-impact-op-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen
Originele titel: Coronavirus: impact op medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2020-03-23

Relevante artikelen ...

Onderzoek naar nieuw preventief middel tegen malaria Bij de gecontroleerde infectie krijgen vrijwilligers malariaparasieten toegediend, waarna ze dagelijks gemonitord worden Onderzoekers Meta Roestenber... Wetenschap & onderwijs Mon, 17 Feb 2020, 12:51:57
Hoe denkt Nederland over het aanpassen van het DNA van embryo’s Erasmus MC is medeorganisator van een landelijk initiatief dat als doel heeft uit te vinden hoe Nederland denkt over het aanpassen van het DNA van emb... Wetenschap & onderwijs Thu, 14 Mar 2019, 13:17:11
Geen verscherpt toezicht meer voor Ons Thuis ‘De Heuvel’ Op de locatie wordt geen zorg meer verleend De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Kleinschalige woon/zorgprojecten b... Wetenschap & onderwijs Wed, 16 Jan 2019, 13:28:43
Grote subsidie voor onderzoek naar ziekte van Parkinson De onderliggende oorzaak van de ziekte van Parkinson is voor de medische wereld nog altijd een mysterie Stichting de Weijerhorst steunt onderzoek van... Wetenschap & onderwijs Wed, 04 Jul 2018, 19:32:37
Afloop infectie voorspelt door Pneumokokken-DNA Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) zijn een belangrijke verwekker van longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Naast de con... Wetenschap & onderwijs Wed, 04 Jul 2018, 19:01:39
Omgeving van invloed op betrokkenheid Van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de medische besluitvorming. Of een patiënt meebeslist over zijn behandeling is ... Wetenschap & onderwijs Thu, 22 Mar 2018, 12:00:48

(advertentie)