Lekkende bloed-hersenbarrière voorspeller van latere hersenschade

Lekkage in de bloed-hersenbarrière is een signaal dat er op termijn ook schade in het hersenweefsel ontstaat. Hoe sterker de lekkage, hoe groter de schade zal zijn. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ met behulp van een nieuwe MRI-techniek die is ingezet bij patiënten met een ziekte aan de kleine hersenvaten. Door het onderzoek zijn er nieuwe inzichten in de onderliggende oorzaak van een dergelijke aandoening. Daarnaast bieden de bevindingen nieuwe aanknopingspunten voor behandeling en preventie. De onderzoeksresultaten zijn vandaag verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology.

Cerebral Small Vessel Disease (CSVD) is een verzamelnaam voor aandoeningen die optreden door problemen aan de kleine bloedvaten in de hersenen. Dit kan leiden tot een beroerte of geheugenproblemen. Het is bekend dat hoge bloeddruk en leeftijd de voornaamste risicofactoren voor deze ziekte zijn, maar de onderliggende oorzaak is onduidelijk. Met het nieuwe onderzoek tonen de Maastrichtse wetenschappers nu aan dat een lekkende bloed-hersenbarrière in ieder geval een belangrijke rol speelt. De barrière zorgt er normaliter voor dat schadelijke stoffen niet vanuit het bloed in het hersenweefsel terecht komen.

Relatie
Aan de studie deden in totaal 43 patiënten mee met CSVD. Bij deze patiënten werd aan de start van de studie een speciale MRI-techniek ingezet die gebruikmaakt van contrastvloeistof om te bepalen in welke mate er al sprake was van lekkage door de bloed-hersenbarrière. Tevens werd met behulp van een andere MRI-techniek de schade aan het hersenweefsel in kaart gebracht. Twee jaar later werd nog eens gekeken naar die weefselschade. Conclusie: hoe sterker de aanwezige lekkage in het begin, hoe groter de hersenschade twee jaar later in kwetsbare regio’s in het hersenweefsel. “Ons onderzoek laat voor het eerst dan ook een duidelijk verband zien tussen beiden,” zegt Sau May Wong, klinisch fysicus (i.o.) en een van de hoofdonderzoekers. “Onze resultaten bieden op verschillende manieren perspectief voor patiënten met CSVD, zowel voor toekomstige behandeling als preventie.”

Perspectief
Een lekkende bloed-hersenbarrière kan als vroege voorspeller van weefselschade namelijk veel meerwaarde hebben volgens mede-hoofdonderzoeker en neuroloog (i.o.) Daniëlle Kerkhofs: “We kunnen die lekkage in beeld brengen nog voordat er grote schade in het hersenweefsel te zien is. Daarnaast kunnen we nu ook kijken naar behandelopties die specifiek de problematiek van de lekkage tegen gaan en de effectiviteit van deze behandelingen beter monitoren.” De onderzoekers geven wel aan dat het waardevol is om het onderzoek over een nog langere periode voort te zetten om nog meer te kunnen zeggen over de precieze gevolgen van de lekkage.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de afdelingen Neurologie en Beeldvorming van het Maastricht UMC+ en financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europese Horizon 2020 Research and Innovation Program, NWO, Stichting de Weijerhorst en de Hersenstichting.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Maastricht UMC+
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Maastricht UMC+
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/lekkende-bloed-hersenbarriere-voorspeller-van-latere-hersenschade
Originele titel: Lekkende bloed-hersenbarrière voorspeller van latere hersenschade
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-03-26

Relevante artikelen ...

Gepersonaliseerde okselbehandeling van borstkanker met lymfeklieruitzaaiingen onderzocht KWF verleent het onderzoek € 538.000,- subsidie Als er sprake is van uitzaaiingen van borstkanker naar lymfeklieren in de oksel worden voorafgaand aa... Wetenschap & onderwijs Thu, 13 Jan 2022, 11:19:27
Ontwikkeling innovatief kankermedicijn krijgt financiering Een tumor bezit vaak verschillende type cellen en kenmerken, waardoor ze lastig heel specifiek  te behandelen zijn Wetenschappers van het Maastr... Wetenschap & onderwijs Sun, 25 Jul 2021, 16:06:26
Ontwikkeling nieuwe, zeer gevoelige ademtest krijgt subsidie Deze nieuwe ademtest zal gevalideerd worden bij kinderen van 1 tot 4 jaar, waarbij er een vermoeden van astma is Maastrichtse wetenschappers hebben v... Wetenschap & onderwijs Thu, 27 May 2021, 18:39:25
Grenzen van bariatrische chirurgie Obesitas (overgewicht) is een groot probleem, dat bovendien alsmaar toeneemt Er is toekomst voor minimaal-invasieve chirurgie om zwaar overgewicht (o... Wetenschap & onderwijs Tue, 27 Apr 2021, 12:26:32
Verband tussen verstoorde slaap en een verhoogd risico op overlijden Eerder onderzoek heeft aangetoond dat slaapduur, te kort of te lang, wordt geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden Onderzoek geleid vanuit... Wetenschap & onderwijs Wed, 21 Apr 2021, 18:20:19
Het eiwit prosaposine speelt belangrijke rol in aderverkalking Aderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd, is een ziekte van de bloedvaten die hart- en herseninfarcten veroorzaakt Aderverkalking veroorzaakt... Wetenschap & onderwijs Thu, 11 Mar 2021, 10:29:52