Het is van groot belang zo snel mogelijk te handelen bij de eerste tekenen van een beroerte

Maastricht UMC+ behandelt met een geavanceerde methode de 1000e patiënt met een beroerte. Deze methode vergroot de kans op herstel na een ernstig herseninfarct aanzienlijk en leidt tot beduidend minder restschade. Bij deze behandeling is snelheid van handelen essentieel. Door goede samenwerking in de regio Limburg is die snelheid gemaximaliseerd ziet ook de European Stroke Organisation. 

Stroke, beroerte,  CVA (Cerebro Vasculair Accident) zijn allemaal aanduidingen van een “accident” in de hersenen waardoor de bloedvoorziening in het hoofd verstoord wordt. Bij een verstoorde bloedvoorzienig in de hersenen ontstaat al snel hersenschade. Hoe langer de verstoring bestaat, hoe groter de schade. Daarom is het van groot belang zo snel mogelijk te handelen bij de eerste tekenen van een beroerte. 

Verstopping
De verstoring in de bloedvoorziening in het hoofd ontstaat in het merendeel van de gevallen door een afsluiting van een bloedvat door een bloedstolsel. Dit wordt een herseninfarct genoemd. De hersenschade kan beperkt worden als het bloedvat weer snel geopend wordt. Dit kan door toediening van sterke anti-stolling (trombolyse) die per infuus toegediend wordt. Maar bij grote stolsels werkt dit vaak onvoldoende. De afgelopen jaren is in een grote Nederlandse studie, waar Limburg een actieve en grote rol in had, een nieuwe behandelmogelijkheid ontwikkeld.  De techniek is dat onder röntgendoorlichting een katheter door de bloedvaten opgevoerd wordt tot in de hersenen om ter plaatste het stolsel te verwijderen en de obstructie op te heffen.

Concentratie
De ingreep vraagt veel vaardigheden en uitgebreide technische voorzieningen en een toegewijd team dat dag en nacht klaarstaat. Om die reden is deze behandeling voor Limburg geconcentreerd in het Maastricht UMC+. Doordat in bovengenoemd studieverband de ziekenhuizen en ambulancediensten in Limburg intensief hebben samengewerkt om snel te handelen is er een bijzonder sterk netwerk gevormd. De kans op herstel voor de Limburger met een ernstige beroerte hiermee enorm is toegenomen. Inmiddels is in maart 2022 de 1000e patiënt in Limburg met deze cathetermethode behandeld.

Snelheid door samenwerken 
Dat die samenwerking in de regio Limburg goed werkt wordt ook door de European Stroke Organisation herkend en de Limburgse aanpak geldt als rolmodel voor de rest van Europa. Hoogleraar neuro-interventieradiologie Wim van Zwam benadrukt de noodzakelijke snelheid in de procedure en ziet daarin nog winstkansen: “In de ziekenhuiswereld hebben we alles inmiddels maximaal afgestemd maar juist in de periode voordat men in het ziekenhuis belandt is nog winst te halen. Dat begint met signaleren en snel hulp inroepen. Voor de komende tijd zit daar voor ons de uitdaging.” Neuroloog Julie Staals spreekt namens het Limburgse netwerk: “Elke kleine versnelling in een stukje van ons netwerk, kan bij elkaar opgeteld nog tot een aanzienlijk verdere verbetering van de behandeling leiden. Daar werken we samen aan.” Onderzoekers van het Maastricht UMC+ verrichten ook nog wetenschappelijk onderzoek om de methode verder uit te breiden.

De belangrijkste  tekenen van een beroerte zijn:

Plotseling een scheeftrekkend gezicht, een afhangende mondhoek.
Plotseling wartaal spreken, niet meer uit woorden kunnen komen of onduidelijk praten.
Plotseling krachtverlies of verlamming van één arm.

Kijk hier voor een animatie-uitleg van de techniek