De overheid neemt diverse maatregelen tegen opduikende zoönosen

De COVID-19-pandemie en de uitbraak van het westnijlvirus in 2020 tonen aan dat de zogenoemde emerging zoonoses (opduikende zoönosen) een risico vormen voor Nederland. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Emerging zoonoses zijn nieuwe of bekende zoönosen die plotseling kunnen opduiken of waarvan het aantal besmettingen plotseling sterk toeneemt. In de Staat van Zoönosen 2020 vormen deze opduikende zoönosen het thema.

Opduikende zoönosen
In het themahoofdstuk besteden de auteurs van de Staat van Zoönosen aandacht aan de opduikende zoönosen die voor Nederland van belang zijn. Zo komen onder meer vogelgriep en het tekenencefalitis-virus aan bod. Dit laatste virus kan hersen(vlies)ontsteking veroorzaken via besmette teken. Dit virus is tussen 2016 en 2020 bij 12 mensen in Nederland vastgesteld.

De overheid neemt diverse maatregelen tegen opduikende zoönosen, zoals een zorgvuldige monitoring en meldingsplicht voor dit soort ziekten. Ook gaan de auteurs van het rapport in op drijvende krachten die kunnen leiden tot deze opduikende zoönosen. Een voorbeeld hiervan is klimaatverandering. 

Westnijlvirus
In september 2020 werd voor het eerst een besmetting met het westnijlvirus in Nederland bij een vogel (grasmus) ontdekt. Dit virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. In oktober 2020 is het virus voor het eerst bij 8 mensen in Nederland vastgesteld. 

In het algemeen worden de meeste mensen niet ziek van een infectie met het virus. Ongeveer 1 op de 5 van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Circa 1 procent van de besmette mensen krijgt een ernstige ziekte, zoals hersenontsteking.

COVID-19 bij nertsen
Ook dieren, en vooral nertsen, bleken besmet te kunnen worden met het nieuwe coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2), het virus dat bij mensen COVID-19 veroorzaakt. De overheid wilde met maatregelen voorkomen dat nertsen het coronavirus zouden overdragen op mensen. Ondanks de maatregelen bleef het aantal besmettingen onder deze bedrijven stijgen. Daarom is in 2020 besloten om eerder dan was afgesproken te stoppen met de nertsenhouderij in Nederland. 

Over de Staat van Zoönosen
Elk jaar maakt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een overzicht van de belangrijkste zoönosen en geeft aan hoe vaak ze in Nederland voorkomen. Het gaat om de zoönosen die artsen moeten melden bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en die dierenartsen moeten melden bij de NVWA. Beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken om, als het nodig is, doelgerichte maatregelen te nemen.

Rapport: Staat van Zoönosen 2020

Publicatieoverzicht Staat van Zoönosen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/opduikende-zoonosen-is-thema-van-staat-van-zoonosen-2020
Originele titel: Opduikende zoönosen is het thema van de Staat van Zoönosen 2020
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-11-28

Relevante artikelen ...

Huisartsen kunnen patiënten met verdenking op COVID-19 gaan registreren De COVID-19 datacoalitie stelt de data beschikbaar aan het RIVM Op initiatief van de COVID-19 datacoalitie kunnen huisartsen via NHGDoc en Medicom ee... Wetenschap & onderwijs Sat, 18 Apr 2020, 15:01:10
Procedure vergunningen gentherapie versneld Hierdoor kunnen deze farmaceutische bedrijven hun nieuw ontwikkelde gentherapieën en vaccins sneller in de praktijk testen Er komt een snellere vergu... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 Apr 2020, 14:53:29
Groot onderzoek naar infectieziekten overgedragen door muggen Uitbraken van (nieuwe) infectieziekten bij mens en dier komen wereldwijd steeds vaker voor Het Netherlands Centre for One Health, waar het Radboudumc... Wetenschap & onderwijs Wed, 12 Jun 2019, 09:49:05
Ouderen melden maar weinig bijwerkingen Ruim een miljoen mensen van 65 jaar of ouder gebruikt vijf of meer medicijnen, ook wel polyfarmacie genoemd. Ouderen melden maar weinig bijwerkingen ... Wetenschap & onderwijs Tue, 29 May 2018, 14:11:48
Onderzoek verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering Het onderzoek richt zich op verschillen tussen mannen en vrouwen in het fysiek, mentaal en cognitief functioneren bij het ouder worden.  Gezond ... Wetenschap & onderwijs Sun, 27 May 2018, 06:24:11
Landelijk onderzoek naar resistente bacteriën In samenwerking met regionale zorgnetwerken is het RIVM een groot landelijk onderzoek gestart naar resistente bacteriën in verpleeghuizen Het RIVM st... Wetenschap & onderwijs Mon, 26 Mar 2018, 12:23:02