(advertentie)

De deelnemers aan de ERN’s zijn verspreid over heel Europa

In de Europese Referentie Netwerken (ERN’s) komen artsen en onderzoekers met bijzondere expertise op het gebied van een specifieke zeldzame of complexe aandoening samen. Er wordt expertise gedeeld en ervaring uitgewisseld die worden ingezet bij het bieden van hoogwaardige medische zorg. Om de toegevoegde waarde van deze netwerken in de toekomst te waarborgen, heeft het Nivel een kwaliteitssysteem ontwikkeld speciaal voor deze unieke netwerken. Dit deden we in samenwerking met het Avedis Donabedian Research Institute en in opdracht van de Europese Commissie.

De ERN’s spelen een belangrijke rol in het behandelen, diagnosticeren en onderzoeken van complexe en zeldzame aandoeningen in de Europese Unie. Het kwaliteitssysteem is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen de netwerken doeltreffend te borgen en om continue verbetering te stimuleren.

Drie onderdelen binnen het kwaliteitssysteem
Het nieuw ontwikkelde kwaliteitssysteem voor de ERN’s bestaat in de basis uit drie processen, waarmee de kwaliteit van de deelnemende partijen geborgd en verantwoord wordt. Het eerste proces is een eenmalige toelatingsprocedure om toe te treden tot een Europees expertisenetwerk, of om er een op te richten. Elk netwerk komt vervolgens in een continue cyclus van monitoring en evaluatie. In deze laatste twee processen wordt de kwaliteit van de zorg aan patiënten met behulp van data regelmatig getoetst en continue verbeterd. Samen met drie ondersteunende structuren vormen deze processen de integrated Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System: AMEQUIS.

Kwaliteitsverbetering op maat
De deelnemers aan de ERN’s zijn verspreid over heel Europa. Ook specialiseren verschillende ERN’s zich in heel diverse aandoeningen. Daar is tijdens de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem rekening mee gehouden. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het definiëren van aspecten die belangrijk zijn voor patiënten en het beperken van de administratieve last voor de zorgverleners. Dankzij het systeem kan elk netwerk, en elke zorgverlener binnen een netwerk, passende verbeterstrategieën opzetten.

Continue kwaliteitsverbetering
Om het nieuwe kwaliteitssysteem optimaal te laten functioneren, integreerden we drie belangrijke ondersteunende structuren. Ten eerste is een lerend systeem van belang, waar continue verbetering centraal staat. Ten tweede is er de eerder genoemde groei op maat. Ten slotte is het van belang om alle actoren structureel te betrekken bij de organisatie en besluitvorming om het systeem optimaal te laten presteren.

Kijk hier voor meer informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/kwaliteitssysteem-ontwikkeld-voor-europese-netwerken-van-experts-op-zeldzame-complexe
Originele titel: Kwaliteitssysteem ontwikkeld voor Europese netwerken van experts op zeldzame of complexe aandoeningen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2022-02-13

Relevante artikelen ...

Staphylococcus aureus infectie wordt veroorzaakt door genetische aandoening Er is geen vaccin dat S. aureus-infecties kan voorkomen terwijl het veel mensen ziek maakt Internationaal onderzoek - gecoördineerd door arts-micro... Wetenschap & onderwijs Sun, 22 May 2022, 05:32:55
Pilot PaRIS-enquête van start gegaan Veel landen kampen met een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen In februari gaat de pilot van het internationale PaRIS-onderzoe... Wetenschap & onderwijs Sun, 06 Feb 2022, 12:24:21
Coronaregistratie bij patiënten met zeldzame hormoonaandoeningen gecoördineerd door het LUMC Zo proberen ze inzicht te krijgen in het beloop van COVID-19 bij deze patiëntengroepen Het European Reference Network on rare endocrine conditions (E... Wetenschap & onderwijs Wed, 03 Mar 2021, 14:10:18
Hartfalen eerder zichtbaar door nieuwe echo Hartfalen is een ernstige hartziekte, die steeds vaker voorkomt, en vaak pas laat wordt ontdekt Wetenschappers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld,... Wetenschap & onderwijs Tue, 10 Mar 2020, 13:21:38
Kennis over osteoporose en fractuurrisico schiet tekort De ontwikkeling van een landelijke richtlijn zou een goede zaak zijn Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis ove... Wetenschap & onderwijs Tue, 17 Sep 2019, 17:50:42
Onderzoek naar beste behandeling voor hardnekkige aambeien De onderzoekers kijken zowel naar behandeluitkomsten als naar de kosteneffectiviteit van drie verschillende behandelvormen. Het Maastricht UMC+ start... Wetenschap & onderwijs Thu, 04 Jul 2019, 20:57:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com