De deelnemers aan de ERN’s zijn verspreid over heel Europa

In de Europese Referentie Netwerken (ERN’s) komen artsen en onderzoekers met bijzondere expertise op het gebied van een specifieke zeldzame of complexe aandoening samen. Er wordt expertise gedeeld en ervaring uitgewisseld die worden ingezet bij het bieden van hoogwaardige medische zorg. Om de toegevoegde waarde van deze netwerken in de toekomst te waarborgen, heeft het Nivel een kwaliteitssysteem ontwikkeld speciaal voor deze unieke netwerken. Dit deden we in samenwerking met het Avedis Donabedian Research Institute en in opdracht van de Europese Commissie.

De ERN’s spelen een belangrijke rol in het behandelen, diagnosticeren en onderzoeken van complexe en zeldzame aandoeningen in de Europese Unie. Het kwaliteitssysteem is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen de netwerken doeltreffend te borgen en om continue verbetering te stimuleren.

Drie onderdelen binnen het kwaliteitssysteem
Het nieuw ontwikkelde kwaliteitssysteem voor de ERN’s bestaat in de basis uit drie processen, waarmee de kwaliteit van de deelnemende partijen geborgd en verantwoord wordt. Het eerste proces is een eenmalige toelatingsprocedure om toe te treden tot een Europees expertisenetwerk, of om er een op te richten. Elk netwerk komt vervolgens in een continue cyclus van monitoring en evaluatie. In deze laatste twee processen wordt de kwaliteit van de zorg aan patiënten met behulp van data regelmatig getoetst en continue verbeterd. Samen met drie ondersteunende structuren vormen deze processen de integrated Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System: AMEQUIS.

Kwaliteitsverbetering op maat
De deelnemers aan de ERN’s zijn verspreid over heel Europa. Ook specialiseren verschillende ERN’s zich in heel diverse aandoeningen. Daar is tijdens de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem rekening mee gehouden. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het definiëren van aspecten die belangrijk zijn voor patiënten en het beperken van de administratieve last voor de zorgverleners. Dankzij het systeem kan elk netwerk, en elke zorgverlener binnen een netwerk, passende verbeterstrategieën opzetten.

Continue kwaliteitsverbetering
Om het nieuwe kwaliteitssysteem optimaal te laten functioneren, integreerden we drie belangrijke ondersteunende structuren. Ten eerste is een lerend systeem van belang, waar continue verbetering centraal staat. Ten tweede is er de eerder genoemde groei op maat. Ten slotte is het van belang om alle actoren structureel te betrekken bij de organisatie en besluitvorming om het systeem optimaal te laten presteren.

Kijk hier voor meer informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Kwaliteitssysteem ontwikkeld voor Europese netwerken van experts op zeldzame of complexe aandoeningen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 13 feb 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!