Sophia Kramer en Adriana Zekveld, onderzoekers van VUmc, gaan onderzoek doen naar het profijt van hoortoestellen in realistische luistersituaties.

Nu dragen nog te weinig mensen met een gehoorprobleem een toestel omdat de apparaten te weinig voordeel bieden. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van innovatieve hoortoestellen die voldoende voordeel bieden.

Het onderzoek is mogelijk dankzij een Europese "Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks" subsidie van 1.6 miljoen euro voor dit project "HEAR-ECO: Innovative Hearing Aid Research - Ecological Conditions and Outcome Measures".

De onderzoekers zijn verbonden aan de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO hoofd-halschirurgie van VUmc. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met University of Nottingham en Oticon, een grote hoortoestelfabrikant in Denemarken.

Achtergrond

In de vergrijzende maatschappij is gehoorverlies een toenemende zorg voor de volksgezondheid en de participatie aan de samenleving. Hoortoestellen zijn momenteel de meest toegepaste revalidatie methode bij personen met gehoorverlies. Echter slechts 30% -40% van de volwassenen met gehoorverlies dragen een hoortoestel. Een van de redenen is dat de methoden die toegepast worden om ze te ontwikkelen nog teveel afwijken van de omstandigheden waarin hoortoestellen daadwerkelijk worden gedragen.

Project HEAR-ECO zal een nieuwe generatie gehoor-wetenschappers opleiden die traditionele audiologie kennis gaan integreren met kennis over (luister)motivatie, psychofysiologische maten zoals pupillometrie en cardiovasculaire maten, en hoortoesteltechnologie. De 6 promovendi zullen nieuwe instrumenten en uitkomstmaten combineren voor de innovatie van hoortoestellen die vertaald kan worden naar de communicatie in realistische situaties.

Project HEAR-ECO is een vervolg op het eerdere Europese project "LISTEN" waarin twee promovendi onderzoek hebben gedaan naar de invloed van hoortoestellen op luisterinspanning zoals gemeten met pupillometrie. Begin september wordt er in het kader van dit project in VUmc een Internationale workshop georganiseerd over dit onderwerp met meer dan 35 deelnemers.

Bron: VUmc


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 18 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!