In de Green Deal spreken zorgorganisaties af de CO2-uitstoot terug te dringen.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft woensdag 10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Minister Bruno Bruins: “De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken. Het bewustzijn en enthousiasme om mee te werken aan duurzame zorg groeit gelukkig snel. Daar wordt iedereen beter van.”

Terugdringen van CO2-uitstoot
In de Green Deal spreken zorgorganisaties af de CO2-uitstoot terug te dringen. Energiebesparing en inzet van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen over bouw, mobiliteit en inkoop. Elke brancheorganisatie maakt hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 een routekaart met een (wijkgerichte) aanpak die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een routekaart houdt in dat de zorgorganisatie moet kunnen laten zien hoe ze richting 2050 klimaatneutraal worden. 

Circulair werken
De sector wil efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan. De sector neemt zich voor om steeds meer circulair te gaan werken. Het streven is ‘circulair’ een vast criterium te maken bij alle inkoop van goederen en immateriële zaken. Mogelijkheden daarvoor liggen onder andere bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Schoon water
Medicijnresten komen na gebruik in het riool terecht en hebben negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de drinkwaterbereiding. De totale hoeveelheid medicijnresten, gemeten bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, is te groot en zal - zonder maatregelen - nog groeien. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ wil de zorgsector de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving
Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. Hier hoort ook aandacht voor duurzaam en gezonde voeding bij. In zorginstellingen waar mensen wonen en zorgen moet er mogelijkheid zijn voor beweging en ontspanning zowel voor de cliënt en het personeel. Datzelfde geldt voor ziekenhuizen omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt. 

Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt van de brancheorganisaties vanuit de curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden.

Samenvatting Green Deal voor duurzame zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/10/minister-bruins-tekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
Originele titel: Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-10-10

Relevante artikelen ...

Oplossing COPD dichterbij door ontwikkeling minilong Onder leiding van prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht Instituut werken topwetenschappers uit de Verenigde Staten en Europa de komende vijf jaar aa... Wetenschap & onderwijs Mon, 24 Sep 2018, 13:15:55
Meer aandacht voor pijnbegeleiding nodig Wouter Zuurmond stelt in zijn afscheidscollege dat er meer aandacht nodig is voor (pijn)begeleiding van mensen met chronische pijn. Dat vraagt om e... Wetenschap & onderwijs Wed, 30 Aug 2017, 13:16:21
Effectievere en betaalbare geneesmiddelen tegen kanker in ontwikkeling Onderzoeker Guus van Dongen van VUmc heeft samen met het bedrijf LinXis een methode ontwikkeld voor een nieuwe generatie kankermedicijnen (antilichaam... Wetenschap & onderwijs Sun, 09 Apr 2017, 11:22:34
Grootschalig internationaal onderzoek naar hersenverschillen bij ADHD Uit de grootste neuro-imaging studie tot nu toe bij mensen met ADHD blijkt dat vijf hersengebieden gemiddeld kleiner zijn bij mensen met ADHD dan bij ... Wetenschap & onderwijs Tue, 16 May 2017, 09:15:23
Onderzoek naar genetische basis depressie Al jaren wordt gezocht naar de genetische aanleg voor zware depressies. Een nieuw onderzoek met de gegevens van ruim 135.000 mensen met een ernstige ... Wetenschap & onderwijs Tue, 01 May 2018, 14:29:29

(advertentie)