Doordat ambulances minder snel kunnen rijden, zijn er volgens de berekeningen ook 20 extra standplaatsen nodig in 2023

Nederland heeft in 2023 tientallen extra ambulances nodig om goed aan de vraag naar ambulancezorg te kunnen voldoen. Het RIVM berekende dat in totaal 692 ambulances nodig zijn voor werkdagen overdag. Dat zijn er 40 meer dan in 2022. Ook op zaterdagen (+40) en zondagen (+35) gaat het om een flinke stijging.

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2023 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 10.104 diensten. Dat zijn er 666 meer dan voor 2022.

Minder snel kunnen rijden
Een verklaring van de stijging is volgens de onderzoekers dat ambulances er langer over doen om hun bestemming te bereiken. Dit komt doordat ze op veel wegen minder snel kunnen rijden. Verder vragen mensen de laatste jaren steeds vaker om een ambulance. 

Ook meer standplaatsen nodig 
Doordat ambulances minder snel kunnen rijden, zijn er volgens de berekeningen ook 20 extra standplaatsen nodig in 2023. Een kanttekening is daarbij wel dat deze standplaatsen deels moeten komen in relatief dunbevolkte gebieden, waar relatief minder vraag is naar ambulancezorg. Dit heeft er onder meer mee te maken dat deze locaties gelijk over het land verdeeld moeten zijn. Het is de vraag of deze extra standplaatsen, met het oog op budget en personeelstekort, wel haalbaar zijn.

Over het onderzoek 
Het RIVM berekent het aantal ambulances in Nederland met het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’. Dit model is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat het benodigde aantal ambulances in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor. 

Het RIVM voerde deze berekening uit in opdracht van het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Het ministerie, de Ambulancezorg Nederland ( AZN (Ambulancezorg Nederland)) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben dit advies overgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)) gebruikt de resultaten in haar rekenmodel om de regionale budgetten voor de zorginkoop te bepalen.
 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/tientallen-ambulances-meer-nodig-in-2023
Originele titel: Tientallen ambulances meer nodig in 2023
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-02

Relevante artikelen ...

Griepepidemie in aantocht In steeds meer monsters die zijn afgenomen bij mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden Steeds meer mensen in Nederland hebbe... Acute zorg Thu, 10 Mar 2022, 05:31:53
Op alle fronten aanhoudende stijging Meeste meldingen onder kinderen In de afgelopen week, van 16 tot en met 23 november 2021, zijn er 19% meer nieuwe COVID-19 patiënten in het ziekenhui... Acute zorg Tue, 23 Nov 2021, 15:38:31
1.137 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, s... Acute zorg Tue, 09 Nov 2021, 14:37:48
Sterke stijging ziekenhuisopnames jongeren De stijging in aantal in het ziekenhuis opgenomen personen met COVID-19 is het grootst in de leeftijdsgroepen 0-39 jaar en 40-59 jaar In de afgelopen... Acute zorg Tue, 04 May 2021, 13:26:37
Aantal positief geteste personen met 5,3% gestegen Het reproductiegetal ligt in het geheel boven de 1 In de afgelopen week, van 14 tot en met 20 april steeg het aantal nieuwe meldingen van positief ge... Acute zorg Tue, 20 Apr 2021, 14:17:31
De druk op de ziekenhuizen en de ziekenhuismedewerkers blijft onverminderd hoog Het reproductiegetal zit nu nipt boven de 1 In de week van 31 maart tot en met 6 april kregen 48.186 mensen een positieve corona testuitslag. Dit i... Acute zorg Tue, 06 Apr 2021, 12:20:45

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com