De richtlijnen rondom de behandeling van acute astma-aanvallen waren sterk verouderd

Er is een nieuwe richtlijn Longaanval astma. De richtlijn is opgebouwd uit modules die aansluiten op knelpunten in de praktijk. Ook staan er handvatten in voor specifieke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen.

De richtlijnen rondom de behandeling van acute astma-aanvallen waren sterk verouderd. Inmiddels is veel meer bekend over de immunopathologie van astma en verschillende phenotypes. Zorgverleners lieten weten dat er behoefte is aan onder andere heldere verwijscriteria, risico-inschatting, diagnostiek op locatie en interventie-opties op de spoedeisende hulp en ic.  

Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) in 2020, onder begeleiding van het Kennisinstituut, haar leden en andere betrokkenen gevraagd om onderwerpen voor de richtlijn Longaanval astma aan te dragen. Deze onderwerpen zijn geprioriteerd en een selectie is uitgewerkt. Daarnaast is geprobeerd de modules te laten aansluiten bij bestaande richtlijnen voor astma. 

Deze richtlijn is primair bedoeld voor longartsen en spoedeisende hulpartsen in de tweede lijn die betrokken zijn bij de eerste opvang van patiënten met een longaanval astma. Omdat deze patiënten een hoog risico hebben op ic-opname zijn ook ic-artsen betrokken. 

Belangrijkste onderwerpen 
De richtlijn is opgebouwd uit modules die aansluiten op knelpunten in de praktijk. Ook staan er handvatten in voor specifieke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen. De richtlijn gaat onder andere over:  

  • Longaanval astma bij patiënten jonger dan 18 jaar die vanuit de eerste lijn worden doorverwezen naar een spoedeisende hulp, zichzelf melden bij een spoedeisende hulp van een ziekenhuis of via een ambulance na een 112-melding op een spoedeisende hulp komen.  
  • Diagnostiek en behandeling van de longaanval astma op een spoedeisende hulp (stroomschema). 
  • Nazorg van de longaanval astma na een bezoek aan de spoedeisende hulp of na een ziekenhuisopname. 
  • Organisatie van zorg rondom longaanval astma in Nederland. 
 
Samenwerking 
De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), in samenwerking met een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de longartsen (NVALT), spoedeisende hulpartsen (NVSHA), intensive care-artsen (NVIC), huisartsen (NHG), longverpleegkundigen (V&VN), het Longfonds en ziekenhuisapothekers (NVZA). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

.  


Bekijk de richtlijn
Bekijk het stroomschema

Bron: Federatie Medisch Specialisten